1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

1. Mục đích
Nhà hàng sử dụng song song 2 phần mềm CUKCUK và SME 2019. Kế toán nhà hàng dùng phần mềm SME 2019 muốn sử dụng luôn dữ liệu từ CUKCUK để giảm thời gian hạch toán kế toán. Kế toán có thể kết nối CUKCUK để lấy hóa đơn chứng từ bằng cách sau:

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập CUKCUK từ SME 2019
Tại màn hình “Bán hàng” phần mềm SME, chọn Nhập khẩu từ phần mềm bán hàng -> CUKCUK.VN
Nhập thông tin đăng nhập:
– Nhà hàng: Nhập tên nhà hàng (Ví dụ: quanngon.cukcuk.vn hoặc quanngon)
– Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của các tài khoản có quyền kết nối SME 2019. Chỉ những người dùng có vai trò Kế toán, Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi, Quản trị hệ thống mới được phép kết nối dữ liệu với SME.

– Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập CUKCUK của tài khoản tương ứng

Nhấn Đăng nhập -> hiển thị màn hình chọn kỳ dữ liệu nhập khẩu
Bước 2: Thiết lập tham số nhập khẩu hóa đơn từ CUKCUK
– Chọn cửa hàng muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị có chuỗi cửa hàng).
– Có thể gộp tất cả các hóa đơn thu tiền ngay trong ngày trên CUKCUK thành 1 chứng từ bán hàng duy nhất trên SME.NET 2019 bằng cách tích chọn Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành một chứng từ.
– Chọn khoảng thời gian muốn nhập khẩu hóa đơn (Lưu ý: Kỳ dữ liệu không được vượt quá 14 ngày).

Bước 3: Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động nhập khẩu các hóa đơn từ CUKCUK (theo tham số đã thiết lập) vào phần mềm SME.NET 2019.
Bước 4: Kiểm tra lại các chứng từ bán hàng vừa tạo, có thể chỉnh sửa lại các thông tin (nếu cần).

 • Trường hợp 1: Người dùng không tích chọn “Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ”

Màn hình danh sách chứng từ không chọn cộng gộp

 • Trường hợp 2: Người dùng tích chọn “Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ”


Những hóa đơn thanh toán bằng hình thức Tiền gửi, có cùng mức thuế GTGT và không lấy hóa đơn GTGT trong 1 ngày cộng gộp chung thành 1 chứng từ bán hàng

– Các chứng từ khác tách riêng, không cộng gộp


Màn hình danh sách chứng từ có chọn cộng gộp.

Chú ý:

 1. Những chứng từ cộng gộp lấy theo 24 giờ, không lấy theo giờ thiết lập Giờ tính doanh thu.
 2. Các món cùng Mã, cùng mức % thuế GTGT cộng thành 1 dòng.
 3. Khi cộng gộp: Cộng tổng số lượng, thành tiền, tổng tiền chiết khấu của các dòng lại thành giá trị của dòng sau khi cộng gộp.
3. Kết quả nhập khẩu dữ liệu bán hàng từ CUKCUK

 • Mỗi hóa đơn bán hàng CUKCUK chỉ được nhập khẩu vào SME.NET 2019 01 lần.

 • Chương trình tự động hạch toán tài khoản theo hình thức thanh toán và tài khoản mặc định theo vật tư hàng hóa đã khai báo.

 • Chương trình tự động thêm khách hàng, hàng hóa, trên hóa đơn của CUKCUK vào danh mục Khách hàng, danh mục hàng hóa của SME.NET 2019 (nếu chưa có trên SME.NET).

 • Chứng từ bán hàng trên SME.NET 2019 luôn là chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất kho. Hiện tại CUKCUK chưa xuất kho ngay sau khi bán hàng, để số liệu được chính xác nhất, kế toán sử dụng chức năng Tính lại giá trên SME.NET 2019 để tính toán lại đơn giá xuất kho sau khi nhập khẩu từ CUKCUK.Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan