1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Nghiệp vụ Tính tiền
  6. Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?

Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?

Để thuận tiện hơn trong việc xuất hóa đơn GTGT cho khách, thu ngân có thể ghi nhận thông tin này trên chương trình như sau:

  • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Khác/Khách lấy HĐ GTGT.
  • Nhập thông tin hóa đơn GTGT, nhấn Cất.

  • Trường hợp khách thay đổi không lấy hóa đơn, thực hiện bỏ tích chọn thông tin Khách lấy hóa đơn giá trị gia tăng.

Khi đó, Quản lý nhà hàng có thể xem lại thông tin này trên hóa đơn của khách và thực hiện xuất hóa đơn.

Lưu ý: Chỉ những nhà hàng có thiết lập Nhà hàng có xuất hóa đơn giá trị gia tăng mới thực hiện được chức năng này. Thiết lập trong mục Thiết lập hệ thống/Thông tin chung/tab Mua hang/Bán hàng.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan