1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian

Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian

Trường hợp nhà hàng có giá bán theo khung giờ khác nhau (Ví dụ: Khung giờ buổi tối cao hơn khung giờ buổi sáng) và muốn phần mềm tự động áp dụng giá theo khung giờ đã thiết lập sẵn thì thực hiện như sau:
Bước 1: Vào trang quản lý trên web, mục Thiết lập hệ thống\Mua hàng-bán hàng, Phần mua hàng bán hàng nhấn Sửa tích chọn Áp dụng chính sách giá bán, chọn Theo khung giờ.

Bước 2: Thực hiện thiết lập khung giờ cho nhà hàng

  • Vào Danh mục, chọn Khung giờ phục vụ, thiết lập khung giờ cần áp dụng chính sách giá bán.
  • Nhấn vào khung giờ để sửa thông tin. Nhấn Cất.

Bước 3: Thiết lập tùy chọn có/không áp dụng giá theo khu vực cho các món trên thực đơn
– Đối với nhà hàng đã có sẵn danh mục thực đơn: Vào danh mục Thực đơn, chọn Cập nhật giá, xuất khẩu danh sách thực đơn ra excel, sau đó chọn ở cột Áp dụng giá bán theo khung giờ cho các món có áp dụng chính sách giá và nhập giá bán cho món. Sau đó nhập khẩu lại thực đơn vào chương trình.

– Đối với nhà hàng chưa có thực đơn:Chủ nhà hàng phải thiết lập thực đơn sau đó xuất khẩu thực đơn ra excel và thiết lập chính sách giá áp dụng cho món sau đó nhập khẩu vào chương trình.

Trường hợp, thêm mới món hoặc muốn điều chỉnh giá của từng món thì khi thêm/chọn món thì nhấn sang Chính sách giá bán, tích Áp dụng giá theo khung giờ và nhập giá bán theo từng khung giờ.Trên phần mềm bán hàng,Nhân viên ghi order/thu ngân lập order thì chương trình sẽ tự động áp dụng giá đã thiết lập vào cho món.Muốn sửa khung giờ áp dụng thì nhấn vào biểu tượng khung giờ và chọn lại khung giờ muốn thay đổi.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan