1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?

Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?

Giá vốn của món trên thực đơn được chủ nhà hàng/quản lý dùng làm căn cứ tính giá bán cho món, và dùng để quản lý chi phí mà nhà hàng phải bỏ ra từ đó tính được lợi nhuận của nhà hàng một cách tương đối chính xác.
Giá vốn của món được xác định dựa trên giá vốn của các nguyên vật liệu thành phần tạo ra món đó.
Để phần mềm tự động tính toán và cập nhật giá vốn của món thì thực hiện như sau:
Bước 1: Vào trang quản lý trên web, vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng, bán hàng; tích chọn “Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các NVL thành phần”

Bước 2:
Thiết lập định lượng nguyên vật liệu cho món

– Sau khi kế toán có thực hiện xuất kho bán hàng thì đơn giá xuất kho của nguyên vật liệu sẽ được tự động cập nhật vào cột giá vốn của định lượng nguyên vật liệu trên danh mục thực đơn

Và thành tiền của định lượng nguyên vật liệu sẽ được tự động tính toán lại theo đúng SL và đơn vị tính của định lượng đã thiết lập; sau đó cộng sang giá vốn của món

– Đối với món NVL và đồ uống đóng chai thì giá vốn của món chính là giá xuất của NVL

– Đối với món Combo, nếu không tích “Tự nhập giá vốn” thì giá vốn của combo là tổng tiền vốn của các món thành phần; nếu tích “Tự nhập giá vốn” thì giá vốn combo là giá người dùng nhập tay.

– Thu ngân khi bán hàng và thu tiền cho khách, các hóa đơn bán hàng sẽ ghi nhận đúng giá vốn của món
– Quản lý theo dõi tình hình doanh thu và giá vốn của từng mặt hàng bằng cách vào trang quản lý trên web, xem báo cáo Lợi nhuật theo mặt hàng

Ngoài ra chủ nhà hàng/quản lý có thể theo dõi tình hình giá vốn của nhà hàng để từ đó đưa ra quyết định thay đổi giá bán của món bằng cách xem ở danh mục thực đơn

Lưu ý:
1. Trường hợp nhà hàng bắt đầu sử dụng phần mềm CUKCUK:
– Khi thiết lập thực đơn, chủ nhà hàng có thể nhập khẩu giá vốn của món và định lượng NVL
– Sau khi có phát sinh các chứng từ xuất kho bán hàng thì phần mềm sẽ căn cứ vào giá xuất NVL để tự động cập nhật vào giá vốn định lượng NVL và giá vốn của món như trên đây.

2. Trường hợp nhà hàng đang dùng CUKCUK và đã thiết lập định lượng NVL đầy đủ cho thực đơn; đang theo dõi giá vốn bằng cách nhập tay.
– Vào trang quản lý trên web, tích chọn “Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các NVL thành phần”
– Lần xuất kho bán hàng tiếp theo, chương trình sẽ lấy giá xuất kho của NVL trên chứng từ xuất kho bán hàng mới nhất để cập nhật giá vốn cho món.

3. Trường hợp nhà hàng thiết lập tự động cập nhật giá vốn
– Khi xuất kho bán hàng giá vốn NVL không có sự thay đổi so với lần xuất bán hàng trước đó thì giá vốn của món cũng không cập nhật (vì không có thay đổi gì)
– Ngay sau khi xuất kho bán hàng, nếu giá xuất NVL có thay đổi và được cập nhật vào giá vốn của món thì kế toán có thể xem ngay giá vốn của món bằng cách nhấn vào nút Theo dõi giá vốn trên màn hình Phiếu xuất kho bán hàng

Nút “Theo dõi giá vốn” chỉ hiển thị ở phiếu xuất kho bán hàng cuối cùng và ngay sau khi cất chứng từ. Nếu đóng chứng từ thì nút này cũng sẽ ẩn đi. Để xem lại giá vốn của món thì vào danh mục thực đơn xem cột giá vốn.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan