1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?

Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?

Trên mỗi máy thu ngân đều có lưu dữ liệu để
đảm bảo trong trường hợp máy không có kết nối (bao gồm cả mất
kết nối internet hay mất kết nối với mạng nội bộ) thì vẫn có thể làm
việc bình thường. Dữ liệu này sẽ được đồng bộ với các máy khác
trong nhà hàng và lên trang quản lý thông qua Máy chủ.
Ngoài ra, khi sử dụng phương thức kết nối Offline, trên máy chủ nội bộ cũng sẽ lưu lại dữ liệu các giao dịch bán hàng, Sau đó, dữ liệu sẽ được đồng bộ lên máy chủ của MISA.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan