1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?

Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?

Trường hợp nhà hàng có bán Combo và cho phép khách hàng đổi món con trong Combo thì quản lý cần thực hiện tạo nhiều combo với mỗi combo tương ứng với các món cho phép khách đổi.
Ví dụ:

  • Nhà hàng có bán món Combo bao gồm: 1 suất gà quay tiêu + 1 lon Cocacola hoặc 1 lon Pepsi.
  • Khi đó nên thực hiện lập 2 món Combo trên phần mềm: 1 Combo là 1 suất gà quay tiêu + 1 lon Cocacola và 1 suất gà quay tiêu + 1 lon Pepsi.

Việc thực hiện tạo 2 combo sẽ giúp nhân viên ghi order chọn được nhanh combo cho khách thay vì thao tác đổi món.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan