1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?

Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?

Trường hợp nhà hàng có giá bán theo khu vực khác nhau (Ví dụ: Trong phòng có điều hòa có giá cao hơn phòng thường hay giá trên tầng 3 cao hơn tầng 1) và muốn thiết lập giá trên phần mềm thì thực hiện như sau:
Bước 1: Vào trang quản lý trên web, mục Thiết lập hệ thống\Mua hàng-bán hàng, Phần mua hàng bán hàng nhấn Sửa tích chọn Áp dụng chính sách giá bán, chọn Theo khu vực.

Bước 2: Thiết lập tùy chọn có/không áp dụng giá theo khu vực cho các món trên thực đơn
– Đối với nhà hàng đã có sẵn danh mục thực đơn: Vào danh mục thực đơn, chọn xuất khẩu danh sách thực đơn ra excel, sau đó chọn Có ở cột Áp dụng giá theo khu vực cho các món có áp dụng chính sách
Sau đó nhập khẩu lại thực đơn vào chương trình
– Đối với nhà hàng chưa có danh mục thực đơn thì khi chuẩn bị file excel thực đơn để nhập khẩu cũng có thể lựa chọn ngay trên file này để sau đó nhập khẩu vào chương trình

Bước 3: Vào Danh mục thực đơn, nhấn nút Thiết lập chính sách giá theo khu vực .

Thiết lập % tăng/giảm hoặc số tiền tăng giảm cho các loại món theo từng khu vực (khu vực này chính là sơ đồ nhà hàng) bằng cách nhấn vào Thiết lập nhanh hoặc nhấn ào icon ở từng loại món

Sau đó chọn Áp dụng trên màn hình thiết lập.

Khi đó giá của món trên thực đơn ở từng khu vực sẽ được cập nhật đúng theo tỷ lệ tăng/giảm đã nhập ở màn hình thiết lập.

Lưu ý: Tại thời điểm Thiết lập chính sách giá chỉ áp dụng cho các món đã tích chọn Áp dụng giá theo khu vực. Đối với món tích chọn Áp dụng giá theo khu vực sau thời điểm thiết lập thì phải vào Thiết lập chính sách giá áp dụng lại lần nữa.

Trường hợp, thêm mới món hoặc muốn điều chỉnh giá của từng món không theo tỷ lệ chung thì khi thêm/chọn món thì nhấn sang Chính sách giá bán, tích Áp dụng giá theo khu vực và nhập giá bán theo từng khu vực.

Nhân viên ghi order/thu ngân lập order chọn bàn trên sơ đồ bàn, chọn món cho khách thì giá của món sẽ lấy theo đúng giá khu vực đã thiết lập


Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan