1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?

Trường hợp quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu sử dụng dùng cho việc chế biến Sở thích phục vụ để có thể xuất kho bán hàng cho các món đó và quản lý tồn kho chính xác hơn.
Ví dụ: Trường hợp Quán chè có bán món Caramen với mức giá 10.000 VNĐ, khi khách ăn chè thì có gọi thêm Caramen cho suất chè của mình. Quản lý nhà hàng có thể thiết lập món Caramen làm Sở thích phục vụ cho các món chè và định lượng nguyên vật liệu cho món Caramen như sau:
Bước 1: Khai báo Sở thích phục vụ trong danh sách thực đơn

 • Khi khai báo thực đơn, thực hiện định lượng nguyên vật liệu cho món đó.

Lưu ý: Trường hợp Sở thích phục vụ chỉ coi là món bán kèm thì tích chọn thông tin Không hiển thị trên thực đơn.


Bước 2: Thiết lập món vừa khai báo làm Sở thích phục vụ

 • Nhấn Danh mục/Sở thích phục vụ.
 • Nhấn Thêm từ thực đơn.
 • Tìm và tích chọn món có định lượng nguyên vật liệu dùng làm Sở thích phục vụ.
 • Nhấn Chọn.
 • Nhấn chọn Áp dụng cho món tương ứng với Sở thích phục vụ muốn áp dụng cho nhiều món.
 • Chọn các món muốn áp dụng.
 • Nhấn biểu tượng .
 • Nhấn Đồng ý.
 • Khi đó các món sẽ có chung Sở thích phục vụ và có định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ đó.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan