R12


I. Web

1. Sau khi lập phiếu trả lại hàng mua – giảm trừ công nợ nhà cung cấp, kế toán muốn đối trừ công nợ để xem được số dư công nợ theo từng chứng từ mua hàng đúng với thực tế
2. Quản lý nhà hàng mong muốn phân biệt được các nhân viên đang làm việc và đã nghỉ việc để dễ quản lý và tìm kiếm thông tin nhân viên
3. Thu ngân muốn in lại biên bản bàn giao trong trường hợp đã đóng ca mà quên in biên bản
4. Quản lý nhà hàng muốn không cần mở báo cáo mà vẫn biết nhanh có nguyên vật liệu nào đang tồn kho dưới mức tối thiểu hoặc quá mức tồn tối đa để đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời (đảm bảo tồn kho đủ, không dư thừa, không bị thiếu)

II. PC/POS – Bán hàng

1. Nhân viên ghi order và thu ngân có thói quen sử dụng màn hình Sơ đồ nhiều hơn màn hình Danh sách order nên muốn trên màn hình Sơ đồ cũng có các chức năng Kiểm đồ, Tính tiền, Chuyển bàn… để thuận tiện hơn khi sử dụng phần mềm
2. Nhân viên thu ngân muốn biết món vừa được bếp báo hết là của order nào để thông báo kịp thời cho khách hàng đổi món khác
3. Sau khi chế biến xong, bếp/bar muốn in phiếu trả món cho từng món để nhân viên chạy bàn biết món nào của bàn nào để bê ra cho khách
4. Nhân viên thu ngân muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi ghép order

III. Mobile – Bán hàng

1. Nhân viên ghi order muốn hiển thị tổng số lượng của tất cả món ăn, đồ uống trên order để biết khách đã gọi đủ món cho số người của bàn đó hay chưa
2. Nhân viên ghi order chỉ muốn nhận thông báo khi bếp trả món cho order do mình phụ trách, không muốn nhận thông báo bếp trả món cho order của nhân viên khác để không mất công bỏ thiết bị ra xem có phải trả món cho order của mình không
3. Nhân viên ghi order muốn xem được bàn nào đã phục vụ xong hết các món để nhân viên ghé qua hỏi thăm hoặc chuẩn bị tính tiền


I. Web
1. Sau khi lập phiếu trả lại hàng mua – giảm trừ công nợ nhà cung cấp, kế toán muốn đối trừ công nợ để xem được số dư công nợ theo từng chứng từ mua hàng đúng với thực tế
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, kế toán nhà hàng có thể lập phiếu trả lại hàng mua dựa trên số phiếu chứng từ nhập hàng và khi kế toán lập phiếu trả lại hàng mua – giảm trừ công nợ thì thông tin số dư công nợ sẽ được thể hiện chính xác theo từng chứng từ Trả nợ.

 • Kế toán nhà hàng lập phiếu trả lại hàng mua.
 • Thông tin số dư công nợ nhà cung cấp được cập nhật trên chứng từ Trả nợ.

2. Quản lý nhà hàng mong muốn phân biệt được các nhân viên đang làm việc và đã nghỉ việc để dễ quản lý và tìm kiếm thông tin nhân viên
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, bổ sung chức năng lọc nhân viên theo trạng thái làm việc và bổ sung cột thông tin Trạng thái làm việc trên màn hình Nhân viên, giúp quản lý có thể xem nhân viên theo từng trạng thái làm việc để dễ dàng quản lý và tìm kiếm thông tin nhân viên.


3. Thu ngân muốn in lại biên bản bàn giao trong trường hợp đã đóng ca mà quên in biên bản
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, bổ sung chức năng Xuất khẩu khi xem báo cáo Chi tiết biên bản bàn giao ca và thu ngân có thể thực hiện in biên bản bàn giao ca đã đóng từ tệp excel được xuất khẩu.

 • Nhấn vào thông tin Ca làm việc để xem Chi tiết biên bản bàn giao ca.
 • Nhấn Xuất khẩu.
 • Hoặc có thể xuất khẩu biên bản bàn giao theo từng hình thức là Bán hàng, Thu nợ hoặc Đặt cọc.
4. Quản lý nhà hàng muốn không cần mở báo cáo mà vẫn biết nhanh có nguyên vật liệu nào đang tồn kho dưới mức tối thiểu hoặc quá mức tồn tối đa để đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời (đảm bảo tồn kho đủ, không dư thừa, không bị thiếu)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, bổ sung thông tin Nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu ngay trên màn hình Tổng quan, giúp cho nhà hàng có thể xem nhanh nguyên vật liệu nào đang tồn kho dưới mức tối thiểu hoặc quá mức tồn tối đa để đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

II. PC/POS – Bán hàng


1. Nhân viên thu ngân có thói quen sử dụng màn hình Sơ đồ nhiều hơn màn hình Danh sách order nên muốn trên màn hình Sơ đồ cũng có các chức năng Kiểm đồ, Tính tiền, Chuyển bàn… để thuận tiện hơn khi sử dụng phần mềm.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, trên màn hình Sơ đồ, với các bàn có khách đang ngồi hoặc có trạng thái là Đặt trước thì có thể thực hiện được các chức năng Kiểm đồ, Chuyển bàn, Tính tiền

 • Nhấn vào bàn có khách đang ngồi có thể thực hiện các chức năng Kiểm đồ, Chuyển bàn….

Lưu ý: Với trường hợp quản lý nhà hàng thiết lập cho nhiều khách ngồi chung một bàn tại phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng thì anh/chị có thể thực hiện Thêm order trên bàn đang có khách ngồi.


2. Nhân viên thu ngân muốn biết món vừa được bếp báo hết là của order nào để thông báo kịp thời cho khách hàng đổi món khác.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, khi bếp/bar gửi thông báo hết món đến thu ngân, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết món được báo hết thuộc order nào để kịp thời thông báo cho khách hàng đổi món khác.

 • Khi bếp/bar gửi thông báo hết món thì trên màn hình của Thu ngân sẽ xuất hiện thông báo.
 • Nhấn vào biểu tượng để xem thông báo.
 • Nhấn vào chi tiết thông báo.
 • Nhấn vào biểu tượng để thay đổi order trong trường hợp khách có nhu cầu đổi món hoặc muốn hủy món.

3. Sau khi chế biến xong, bếp/bar muốn in phiếu trả món cho từng món để nhân viên chạy bàn biết món nào của bàn nào để bê ra cho khách.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, thu ngân có thể tùy chỉnh máy in của bếp/bar in các món cần chế biến trên cùng một phiếu hoặc in từng món trên mỗi phiếu để phù hợp với quy mô của từng loại nhà hàng khác nhau.
Các bước thực hiện:
Tại phần Tùy chỉnh mẫu bếp/bar:

 • Tích chọn In các món trên cũng một phiếu nếu muốn toàn bộ món được in ra trên một phiếu.
 • Tích chọn In riêng từng món nếu muốn in riêng từng món trên mỗi phiếu (trường hợp bếp không chế biến lần lượt hết order này đến order khác mà sẽ chủ động xem order nào có món được phục vụ rồi thì sẽ chế biến cho order khác trước)
 • Tùy chỉnh mẫu in cho các hình thức in order khác nhau.
 • Với Mẫu in riêng từng món, tích chọn In tách các món giống nhau ra nhiều phiếu nếu nhà hàng có nhu cầu chế biến và trả lần lượt từng suất cho khách, khi đó các món có số lượng chế biến lớn hơn một sẽ được in ra tại nhiều phiếu với mỗi phiếu là một món.


4. Nhân viên thu ngân muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi ghép order
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, bổ sung chức năng nhập số bàn để chọn nhanh bàn khi ghép order.

 • Màn hình Xếp bàn.


III. Mobile – Bán hàng

1. Nhân viên ghi order muốn hiển thị tổng số lượng của tất cả món ăn, đồ uống trên order để biết khách đã gọi đủ món cho số người của bàn đó hay chưa
Chi tiết thay đổi:

 • Nhấn vào biểu tượng bên cạnh Tổng tiền để xem thông tin Tổng số mónSố tiền trung bình của order.2. Nhân viên ghi order chỉ muốn nhận thông báo khi bếp trả món cho order do mình phụ trách, không muốn nhận thông báo bếp trả món cho order của nhân viên khác để không mất công bỏ thiết bị ra xem có phải trả món cho order của mình không

Chi tiết thay đổi:
Để nhân viên ghi order chỉ nhận thông báo khi bếp trả món cho order do mình phụ trách thì cần thiết lập như sau:

 • Trên máy tính bảng:

  • Vào Thiết lập/Thiết lập chung.
  • Bật tính năng Chỉ nhận thông báo khi bếp trả món cho những order của tôi.


 • Trên điện thoại:

  • Tại tab Tiện ích, chọn Thiết lập.
  • Bật tính năng Chỉ nhận thông báo khi bếp trả món cho những order của tôi.


3. Nhân viên ghi order muốn xem được bàn nào đã phục vụ xong hết các món để nhân viên ghé qua hỏi thăm hoặc chuẩn bị tính tiền
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, thay đổi icon phục vụ đối với trường hợp order của khách đã được tích trả hết, để nhân viên ghi order dễ dàng nhận biết, thuận tiện cho việc ghé qua hỏi thăm hoặc chuẩn bị tính tiền.

 • Trên máy tính bảng.


 • Trên điện thoại
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan