R15


I. Web

1. Nhà hàng bán hàng qua đêm, Quản lý nhà hàng muốn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng được tính theo khoảng thời gian ghi nhận doanh thu qua đêm để dễ dàng đối chiếu số tổng cộng với báo cáo Tổng hợp bán hàng hàng ngày

II. PC – Bán hàng

1. Sửa mẫu in ở bếp/bar để hiển thị số bàn đẹp hơn và không tốn giấy khi khách hàng ngồi trên nhiều bàn
2. Thu ngân muốn ghi nhận được nghiệp vụ chuyển món từ order này sang order khác khi khách đang ngồi cùng nhóm khách này muốn chuyển sang ngồi riêng hoặc ngồi cùng nhóm khách khác
3. Cải tiến thao tác mở order để tránh trường hợp thu ngân thực hiện nhấn đúp chuột khi mở order trên danh sách order thì phần mềm chọn món vào order luôn
4. Thay đổi message cảnh báo tương tranh khi 2 user cùng thao tác trên 1 bản ghi từ hỏi “Có hoặc Không nạp lại” thành cảnh báo và luôn nạp lại dữ liệu

III. Mobile

1. Thay đổi message cảnh báo tương tranh khi 2 user cùng thao tác trên 1 bản ghi từ hỏi “Có hoặc Không nạp lại” thành cảnh báo và luôn nạp lại dữ liệu
2. Nhà hàng bán hàng qua đêm, Quản lý nhà hàng muốn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng được tính theo khoảng thời gian ghi nhận doanh thu qua đêm để dễ dàng đối chiếu số tổng cộng với báo cáo Tổng hợp bán hàng hàng ngày


I. Web
1. Nhà hàng bán hàng qua đêm, Quản lý nhà hàng muốn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng được tính theo khoảng thời gian ghi nhận doanh thu qua đêm để dễ dàng đối chiếu số tổng cộng với báo cáo Tổng hợp bán hàng hàng ngày

Chi tiết thay đổi:
Trường hợp nhà hàng bán hàng qua đêm và muốn ghi nhận doanh thu trên báo cáo theo khoảng thời gian này. Kể từ phiên bản R15, Quản lý nhà hàng có thể xem các báo cáo Hoạt động trong ngày, Bảng kê hóa đơn, Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo thời gian, Kết quả kinh doanh, Doanh thu chi phí, lợi nhuận theo thời gian làm việc do quản lý nhà hàng thiết lập.
Các bước thực hiện:

 • Quản lý nhà hàng thiết lập khoảng thời gian làm việc.

Ví dụ nhà hàng bán hàng qua đêm và muốn xem báo cáo tính theo khoảng thời gian từ 16h00 ngày hôm nay đến 15h59 ngày hôm sau thì thiết lập như sau:


Lưu ý: T
hiết lập này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các báo cáo sau thời điểm thiết lập.
 • Khi xem các báo cáo Hoạt động trong ngày, Bảng kê hóa đơn, Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo thời gian, Kết quả kinh doanh, Doanh thu chi phí, lợi nhuận, phần mềm sẽ lấy theo thời gian làm việc do quản lý nhà hàng thiết lập.

Trường hợp nhà hàng thiết lập khoảng thời gian làm việc từ 16h00 đến 15h59 thì doanh thu trong ngày sẽ tính từ 16h00 ngày hôm nay đến 15h59 phút ngày hôm sau. Doanh thu nhà hàng từ 00h00 đến 15h59 ngày hôm nay sẽ tính cho thời gian là ngày hôm qua.

 • Các báo cáo áp dụng trong phiên bản R15
Hoạt động trong ngày


Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Bảng kê hóa đơn

Doanh thu theo mặt hàng

Doanh thu theo thời gian

Kết quả kinh doanh


II. PC – Bán hàng

1. Sửa mẫu in ở bếp/bar để hiển thị số bàn đẹp hơn và không tốn giấy khi khách hàng ngồi trên nhiều bàn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R15, phần mềm sửa mẫu in gửi bếp/bar để hiện thỉ số bàn đẹp hơn và không tốn giấy trong trường hợp khách ngồi nhiều bàn tại nhà hàng

 • Mẫu in các món trên cùng một order.
 • Mẫu in riêng từng món.


2. Thu ngân muốn ghi nhận được nghiệp vụ chuyển món từ order này sang order khác khi khách đang ngồi cùng nhóm khách này muốn chuyển sang ngồi riêng hoặc ngồi cùng nhóm khách khác
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R15, phần mềm cho phép thu ngân thực hiện thao tác chuyển món trên order từ order này sang order khác hoặc sang một order mới.

Các bước thực hiện:

 • Nhấn vào order của khách có nhu cầu chuyển món.


 • Nhấn vào biểu tượng và chọn Chuyển món sang Order khác.Trường hợp khách muốn chuyển món sang một order đã có.

 • Nhấn chọn Chuyển sang Order đã có.
 • Nhập số suất muốn chuyển và chọn order khách muốn chuyển sang.
 • Nhấn Đồng ý.


 • Khi đó món sẽ được chuyển sang order khác đã có sẵn.Trường hợp khách muốn chuyển sang một order mới.

 • Nhấn chọn Chuyển sang order mới.
 • Nhập số suất muốn chuyển và chọn order khách muốn chuyển sang.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Khi đó món sẽ được chuyển sang order mới


3. Cải tiến thao tác mở order để tránh trường hợp thu ngân thực hiện nhấn đúp chuột khi mở order trên danh sách order thì phần mềm chọn món vào order luôn
Chi tiết thay đổi: Thu ngân khi ghi nhận thêm món hoặc sửa order của khách thường có thói quen nhấn đúp chuột 2 lần vào thông tin order, dễ gây ra trường hợp nhấn vào món khách không gọi. Kể từ phiên bản R15, phần mềm sẽ cải thiện thao tác mở order để tránh trường hợp này.

4. Thay đổi message cảnh báo tương tranh khi 2 user cùng thao tác trên 1 bản ghi từ hỏi “Có hoặc Không nạp lại” thành cảnh báo và luôn nạp lại dữ liệu
Chi tiết thay đổi: Trường hợp khi 2 nhân viên ghi order/thu ngân cùng sửa thông tin trên 1 order tại 1 thời điểm thì sẽ gây ra trạng thái tương tranh. Kể từ phiên bản R14, phần mềm thay đổi cảnh báo trong trường hợp này và sẽ luôn nạp lại dữ liệu.

 • Khi nhân viên ghi order/thu ngân nhấn Gửi Bếp/Bar hoặc nhấn Cất trên order có tương tranh, phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo.

III. Mobile
1. Thay đổi message cảnh báo tương tranh khi 2 user cùng thao tác trên 1 bản ghi từ hỏi “Có hoặc Không nạp lại” thành cảnh báo và luôn nạp lại dữ liệu

Chi tiết thay đổi
: Trường hợp khi 2 nhân viên ghi order/thu ngân cùng sửa thông tin trên 1 order tại 1 thời điểm thì sẽ gây ra trạng thái tương tranh. Kể từ phiên bản R14, phần mềm thay đổi cảnh báo trong trường hợp này và sẽ luôn nạp lại dữ liệu.

 • Khi order có thay đổi, phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo.


2. Nhà hàng bán hàng qua đêm, Quản lý nhà hàng muốn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng được tính theo khoảng thời gian ghi nhận doanh thu qua đêm để dễ dàng đối chiếu số tổng cộng với báo cáo Tổng hợp bán hàng hàng ngày
Chi tiết thay đổi: Trường hợp nhà hàng bán hàng qua đêm và muốn ghi nhận doanh thu trên báo cáo theo khoảng thời gian này. Kể từ phiên bản R15, Quản lý nhà hàng có thể xem các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo thời gian theo thời gian làm việc do quản lý nhà hàng thiết lập.
Các bước thực hiện:

 • Quản lý nhà hàng thiết lập khoảng thời gian làm việc.

Ví dụ nhà hàng bán hàng qua đêm và muốn xem báo cáo tính theo khoảng thời gian từ 16h00 ngày hôm nay đến 15h59 ngày hôm sau thì thiết lập như sau:Lưu ý:
Thiết lập này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các báo cáo sau thời điểm thiết lập.

 • Khi xem các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo thời gian, phần mềm sẽ lấy theo thời gian làm việc do quản lý nhà hàng thiết lập.

Trường hợp nhà hàng thiết lập khoảng thời gian làm việc từ 16h00 đến 15h59 thì doanh thu trong ngày sẽ tính từ 16h00 ngày hôm nay đến 15h59 phút ngày hôm sau. Doanh thu nhà hàng từ 00h00 đến 15h59 ngày hôm nay sẽ tính cho thời gian là ngày hôm qua.

  • Doanh thu theo mặt hàng

  • Doanh thu theo thời gian


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan