R19


I. Web


1.
Quản lý nhà hàng muốn có danh sách các Ghi chú sở thích dùng chung cho nhiều món trong thực đơn để không mất nhiều công sức nhập liệu Ghi chú sở thích khi thiết lập thực đơn
2. Quản lý nhà hàng muốn định lượng NVL cho các món gọi thêm (như Thêm thịt cho món phở) để có thể xuất kho bán hàng cho các món đó và quản lý tồn kho chính xác hơn
3. Khi xuất khẩu nguyên vật liệu để kiểm kê ở một kho, kế toán nhà hàng muốn chỉ xuất khẩu các nguyên vật liệu có trong kho đó chứ không cần xuất khẩu hết tất cả nguyên vật liệu có trong nhà hàng để danh sách nguyên vật liệu không bị thừa cả những nguyên vật liệu không cần kiểm kê
4. Kế toán kho muốn in Phiếu kiểm kê kho để chuyển cho nhân viên bếp bar xem kết quả kiểm kê và báo cáo lý do và ký xác nhận

II. PC – Bán hàng


1. Khi xem danh sách hóa đơn, thu ngân muốn Tổng tiền của các hóa đơn sẽ không cộng tiền của các hóa đơn đã hủy để dễ theo dõi được doanh thu đúng với doanh thu thực tế


2. Thu ngân muốn thứ tự hóa đơn ở màn hình Danh sách hóa đơn và màn hình chi tiết giao dịch trong Báo cáo hoạt động trong ca được sắp xếp giống nhau để tiện so sánh, đối chiếu giữa hai bên


3. Thu ngân muốn tìm nhanh xem một món ăn đang ở bàn/order nào để trả đồ cho khách mỗi khi có món bị ghi nhầm order dẫn tới nhân viên bê món không biết trả cho bàn nào


4. Thu ngân muốn có thể chỉnh sửa mẫu in phiếu chế biến riêng cho mỗi bếp/bar vì đặc điểm nhân viên và quy trình trả món ở mỗi bếp và bar có thể khác nhau, cần mẫu in khác nhau
III. Mobile
1. Đáp ứng mô hình nhà hàng phục vụ nhanh trên máy tính bảng


I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn có danh sách các Ghi chú sở thích dùng chung cho nhiều món trong thực đơn để không mất nhiều công sức nhập liệu Ghi chú sở thích khi thiết lập thực đơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R19, phần mềm bổ sung chức năng Sở thích phục vụ, giúp nhân viên nhà hàng có thể khai báo và chọn nhanh 1 sở thích phục vụ để áp dụng cho nhiều món, không còn phải mất nhiều thời gian, công sức để nhập liệu sở thích cho từng món. Đồng thời cho phép khai báo sở thích phục vụ từ món ăn/đồ uống trong thực đơn nhà hàng, giúp định lượng được lượng nguyên vật liệu dùng cho làm yêu cầu thêm để có thể quản lý tồn kho chính xác hơn.
Các bước thực hiện:

 • Thêm sở thích phục vụ dùng chung. Áp dụng trong trường hợp món ăn/đồ uống có cùng Sở thích phục vụ.

Ví dụ như các quán cà phê thường có Sở thích phục vụ dùng chung cho đồ uống như: thêm đá, thêm sữa… Hay như các quán phở thì thường là ít phở, không hành…

 • Nhấn chọn Danh mục/Sở thích phục vụ.


 • Thêm Sở thích phục vụ từ thực đơn. Áp dụng trong trường hợp muốn quản lý được lượng nguyên vật liệu dùng để chế biến cho Sở thích phục vụ. (Món ăn/đồ uống đã thiết lập Định lượng nguyên vật liệu khi khai báo thực đơn)
  • Nhấn chọn Thêm từ thực đơn.
  • Nhập tên món hoặc thiết lập các điều kiện lọc để chọn món, nhấn Tìm kiếm.
  • Chọn món từ thực đơn là Sở thích phục vụ.
  • Nhấn Chọn.

 • Chọn Sở thích phục vụ dùng chung cho nhiều món.
  • Nhấn Áp dụng cho món tương ứng với Sở thích phục vụ muốn chọn.


2. Quản lý nhà hàng muốn định lượng NVL cho các món gọi thêm (như Thêm thịt cho món phở) để có thể xuất kho bán hàng cho các món đó và quản lý tồn kho chính xác hơn
[page:quan_ly_nha_hang_muon_dinh_luong_nguyen_vat_lieu_cho_so_thich_phuc_vu_thi_lam_the_nao]
3. Khi xuất khẩu nguyên vật liệu để kiểm kê ở một kho, kế toán nhà hàng muốn chỉ xuất khẩu các nguyên vật liệu có trong kho đó chứ không cần xuất khẩu hết tất cả nguyên vật liệu có trong nhà hàng để danh sách nguyên vật liệu không bị thừa cả những nguyên vật liệu không cần kiểm kê


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R19, khi xuất khẩu nguyên vật liệu để kiểm kê kho, phần mềm sẽ chỉ xuất khẩu những nguyên vật liệu đã nhập trên kho đó, giúp nhân viên nhà hàng kiểm kê kho dễ dàng và nhanh chóng hơn.

 • Khi xuất khẩu nguyên vật liệu để kiểm kê kho.

Chọn hoặc Không xuất khẩu ra những nguyên vật liệu tồn kho.

 • Phần mềm sẽ chỉ xuất khẩu các nguyên vật liệu trên kho đó.

4. Kế toán kho muốn in Phiếu kiểm kê kho để chuyển cho nhân viên bếp bar xem kết quả kiểm kê và báo cáo lý do và ký xác nhận
Chi tiết thay đổi:
Trường hợp nhà hàng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, khi kế toán nhà hàng thực hiện Kiểm kê kho thì trên phiếu kiểm kê cần có sự xác nhận và chữ ký của quản lý kho. Kể từ phiên bản R19, phần mềm bổ sung chức năng In trên phiếu Kiểm kê kho để đáp ứng nghiệp vụ này.

 • Nhấn Xem trên phiếu đã thực hiện Kiểm kê kho.
 • Chọn chức năng In.

II. PC – Bán hàng
1. Khi xem danh sách hóa đơn, thu ngân muốn Tổng tiền của các hóa đơn sẽ không cộng tiền của các hóa đơn đã hủy để dễ theo dõi được doanh thu đúng với doanh thu thực tế
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R19, khi xem danh sách hóa đơn, phần mềm sẽ chỉ tính tổng tiền các hóa đơn bằng tổng tiền hóa đơn đã thu tiền và hóa đơn ghi nợ, không cộng tiền của các hóa đơn đã hủy, giúp thu ngân dễ dàng theo dõi được doanh thu trong ca làm việc của mình.


2. Thu ngân muốn thứ tự hóa đơn ở màn hình Danh sách hóa đơn và màn hình chi tiết giao dịch trong Báo cáo hoạt động trong ca được sắp xếp giống nhau để tiện so sánh, đối chiếu giữa hai bên
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R19, thứ tự hóa đơn trên màn hình Danh sách hóa đơn và chi tiết Doanh thu bán hàng khi xem Báo cáo hoạt động trong ca sẽ được sắp xếp theo thời gian thực hiện thanh toán (order nào thực hiện trước sẽ xếp dưới, thực hiện sau sẽ xếp trên)

 • Màn hình Danh sách hóa đơn

 • Màn hình chi tiết Doanh thu bán hàngBáo cáo hoạt động trong ca


3. Thu ngân muốn tìm nhanh xem một món ăn đang ở bàn/order nào để trả đồ cho khách mỗi khi có món bị ghi nhầm order dẫn tới nhân viên bê món không biết trả cho bàn nào
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R18, phần mềm cho phép thu ngân tìm kiếm order theo Tên món để có thể trả món cho khách trong trường hợp order bị ghi nhầm và không biết món cần trả tại bàn nào.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn biểu tượng và chọn Tìm món.

 • Nhập tên món cần tìm và nhấn chọn biểu tượng để tìm kiếm order. Phần mềm sẽ lọc ra những order có chứa món đó.

4. Thu ngân muốn có thể chỉnh sửa mẫu in phiếu chế biến riêng cho mỗi bếp/bar vì đặc điểm nhân viên và quy trình trả món ở mỗi bếp và bar có thể khác nhau, cần mẫu in khác nhau
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R19, phần mềm cho phép thu ngân có thể tùy chỉnh mẫu in phiếu chế biến riêng cho mỗi bếp/bar khác nhau tùy theo nhu cầu hoạt động của nhà hàng. Ví dụ: Tại Bếp tùy chỉnh mẫu chữ nhỏ, in món trên cùng 1 phiếu và mỗi món trên 1 phiếu khác nhau, tại Bar thì tùy chỉnh mẫu chữ to, chỉ in món trên cùng 1 phiếu.

 • Tùy chỉnh mẫu in cho Bếp.

 • Tùy chỉnh mẫu in cho Bar.

 • Mẫu in ra tại Bếp.

 • Mẫu in ra tại Bar.

III. Mobile
1. Đáp ứng mô hình nhà hàng phục vụ nhanh trên máy tính bảng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R19, phần mềm đáp ứng mô hình nhà hàng phục vụ nhanh trên máy tính bảng, giúp thu ngân có thể thực hiện các nghiệp vụ Lập order, tính tiền, thu tiền cho khách trên 1 màn hình. Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan