R25

I. Web


1. Cải tiến tính năng đồng bộ

2.
Thêm mệnh giá cho đơn vị tiền tệ Myanmar và thay đổi cách hiển thị số tiền cho phù hợp
3. Bổ sung tùy chọn “Hiển thị số tiền viết tắt” với các đơn vị tiền có mệnh giá thấp

II. PC – Bán hàng


1. Khi thu ngân ấn nhầm nút Đăng xuất hoặc Kết thúc, thu ngân muốn hủy được thao tác này để tiếp tục sử dụng phần mềm (hiện nay bắt buộc hỏi có đóng ca hay không chứ không cho hủy thao tác Đăng xuất/Kết thúc)


2. Thu ngân muốn biên bản bàn giao ca in ra hiển thị đúng ngày mở ca của ca làm việc trong trường hợp bán hàng qua đêm để thuận tiện quản lý bàn giao ca


3. Tối ưu giải pháp in ấn trên chương trình
4. Đồng bộ lại order từ máy chủI. Web

3. Bổ sung tùy chọn “Hiển thị số tiền viết tắt” với các đơn vị tiền có mệnh giá thấp

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R25, đối với các nhà hàng sử dụng loại tiền có mệnh giá cao (Ví dụ như Đồng của Việt Nam, Đồng rupiad của Indonesia…), phần mềm bổ sung tùy chọn “Hiển thị số tiền viết tắt” cho phép hiển thị Đơn giá trên màn hình khi lập order và Số tiền trung bình viết tắt dưới dạng nK (Ví dụ 10.000 sẽ hiển thị là 10K).

  • Quản lý nhà hàng thiết lập Hiển thị số tiền viết tắt.

  • Khi đó, trên màn hình lập order cho khách sẽ hiển thị số tiền dưới dạng viết tắt.


Ngược lại, với nhà hàng sử dụng loại tiền có mệnh giá thấp (Ví dụ như bảng Anh, đô la Mỹ…) thì nhà hàng nên bỏ tích chọn thiết lập này để hiển thị đầy đủ mệnh giá tiền.


II. PC – Bán hàng

1. Khi thu ngân ấn nhầm nút Đăng xuất hoặc Kết thúc, thu ngân muốn hủy được thao tác này để tiếp tục sử dụng phần mềm (hiện nay bắt buộc hỏi có đóng ca hay không chứ không cho hủy thao tác Đăng xuất/Kết thúc)
Chi tiết thay đổi:
Khi thu ngân nhấn Đăng xuất hoặc Kết thúc, phần mềm sẽ hỏi có đóng ca hay không. Nếu có phát sinh thêm công việc thì thu ngân vẫn phải thực hiện đăng xuất thì mới có thể quay lại làm việc được tiếp. Kể từ phiên bản R25, bổ sung thêm tùy chọn Hủy bỏ khi phần mềm đưa ra thông báo Đóng ca làm việc.

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R25, hiển thị chi tiết thông tin ngày, giờ mở/đóng ca làm việc trên phiếu in biên bản bàn giao ca, giúp thuận tiện hơn trong việc quản lý bàn giao ca trong trường hợp nhà hàng/quán bán hàng qua đêm.4. Đồng bộ lại order từ máy chủ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R25, chủ/quản lý, thu ngân có thể đồng bộ lại toàn bộ order từ máy chủ trong trường hợp lệch order giữa các thiết bị.

  • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung.
  • Nhấn Đồng bộ lại Order.

III. Mobile
1. Khi thu ngân ấn nhầm nút Đăng xuất hoặc Kết thúc, thu ngân muốn hủy được thao tác này để tiếp tục sử dụng phần mềm
Chi tiết thay đổi: Khi thu ngân nhấn Đăng xuất hoặc Kết thúc, phần mềm sẽ hỏi có đóng ca hay không. Nếu có phát sinh thêm công việc thì thu ngân vẫn phải thực hiện đăng xuất thì mới có thể quay lại làm việc được tiếp. Kể từ phiên bản R25, thu ngân có thể Hủy bỏ thao tác khi phần mềm đưa ra thông báo Đóng ca làm việc.

  • Nhấn biểu tượng để hủy bỏ thao tác Đăng xuất/Kết thúc.

2. Hỗ trợ mẫu in không dấu dành cho các máy in bộ nhớ thấp
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R25, bổ sung mẫu in không dấu dành cho máy in kết nối mạng LAN, hỗ trợ in cho các máy in có bộ nhớ thấp.

  • Tại phần Thiết lập máy in LAN, bổ sung mẫu in hỗ trợ in không dấu.


3. Nhân viên thu ngân muốn phân biệt order đã gửi tạm tính với các order còn lại
Chi tiết thay đổi: Trong các nhà hàng có quy mô lớn thường áp dụng quy trình: Khi khách yêu cầu thanh toán, nhân viên phục vụ sẽ kiểm đồ và gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân. Thu ngân nhà hàng chọn order yêu cầu thanh toán và gửi lại phiếu tạm tính cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ sau đó sẽ xác nhận order với khách. Hiện tại, thu ngân đang gặp khó khăn trong việc phân biệt được 2 trạng thái order đã gửi tạm tính và chưa gửi tạm tính, đôi lúc bỏ sót yêu cầu thanh toán chưa gửi phiếu tạm tính. Kể từ phiên bản R25, phần mềm đổi màu xanh lá đối với những order trên máy của thu ngân đã thực hiện Gửi tạm tính, In tạm tínhLưu tạm hóa đơn.

  • Đối với những order thực hiện Gửi tạm tính/In tạm tính, Gửi hóa đơn/In hóa đơn Lưu tạm hóa đơn.  • Order sẽ chuyển sang màu xanh lá.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan