R28

I. PC – Bán hàng

1. Khi muốn thêm sở thích phục vụ cho 1 món chưa có sở thích phục vụ nào, nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn giao diện có hướng dẫn cách thêm mới dễ hiểu hơn
2. Khi khách có yêu cầu thay đổi order, nhân viên bếp/bar (người đọc list) muốn biết thông tin khách yêu cầu thay đổi để thay đổi cách chế biến hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời
3. Thu ngân (mô hình phục vụ nhanh) muốn không hiển thị sở thích phục vụ không tính tiền lên trên hoá đơn thanh toán để tiết kiệm giấy in của nhà hàng

4. Cải tiến tốc độ chương trình


II. Mobile

1. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Chạy bàn
2. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Quản lý
3. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Bếp bar
4. Khi muốn thêm sở thích phục vụ cho 1 món chưa có sở thích phục vụ nào, nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn giao diện có hướng dẫn cách thêm mới dễ hiểu hơn
5. Quản lý nhà hàng muốn hiển thị các món ăn chế biến theo nguyên vật liệu và Combo trên hoá đơn tính tiền để khách hàng kiểm tra được thông tin về món ăn
6. Quản lý nhà hàng muốn lựa chọn ngôn ngữ để sử dụng các dữ liệu mang đi của phần mềm theo ngôn ngữ mà quản lý nhà hàng muốn dùng


I. PC – Bán hàng
1. Khi muốn thêm sở thích phục vụ cho 1 món chưa có sở thích phục vụ nào, nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn giao diện có hướng dẫn cách thêm mới dễ hiểu hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R28, khi muốn thêm sở thích phục vụ cho món chưa có sở thích phục vụ nào, phần mềm sẽ mở trực tiếp màn hình Thêm sở thích phục vụ để thu ngân khai báo nhanh, không mất nhiều thao tác khi chọn Sở thích phục vụ cho khách hàng.

 • Khi nhấn Sở thích phục vụ khác…, phần mềm sẽ mở trực tiếp màn hình Thêm sở thích phục vụ để thu ngân khai báo nhanh.

2. Khi khách có yêu cầu thay đổi order, nhân viên bếp/bar (người đọc list) muốn biết thông tin khách yêu cầu thay đổi để thay đổi cách chế biến hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời
Chi tiết thay đổi:
Trường hợp thông báo thay đổi order đã được in ra bếp/bar nhưng phiếu in đó bị nhòe mực, hỏng, mất…, kể từ phiên bản R28, thu ngân có thể thực hiện in lại thông tin này tại màn hình Lịch sử gửi bếp/bar.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn và chọn Lịch sử gửi bếp/bar.
 • Tại tab Đã gửi, thu ngân có thể In lại các thông tin thay đổi order cho bếp/bar.

3. Thu ngân (mô hình phục vụ nhanh) muốn không hiển thị sở thích phục vụ không tính tiền lên trên hoá đơn thanh toán để tiết kiệm giấy in của nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R28, trường hợp nhà hàng phục vụ theo mô hình phục vụ nhanh, với những Sở thích phục vụ không tính tiền thì sẽ không hiển thị thông tin này trên hóa đơn thanh toán, giúp nhà hàng tiết kiệm giấy in khi in hóa đơn cho khách.

 • Với những món có Sở thích phục vụ không tính tiền.
 • Thì trên hóa đơn thanh toán sẽ không hiển thị thông tin này.

Lưu ý: Những Sở thích phục vụ không tính phí vẫn sẽ được in ra trên mẫu in chế biến tại bếp/bar


II. Mobile

1. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Chạy bàn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R28, quản lý nhà hàng có thể chuyển đổi ứng dụng sang ngôn ngữ khác.Thực hiện như sau:

 • Nhấn phím điều hướng trái trên điều khiển, chọn Thiết lập.
 • Nhấn chọn Thiết lập ngôn ngữ.
 • Chọn ngôn ngữ mong muốn. Khi đó, ứng dụng sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ vừa chọn.

2. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Quản lý
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R28, quản lý nhà hàng có thể chuyển đổi ứng dụng sang ngôn ngữ khác.Thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng , chọn Thiết lập ngôn ngữ.
 • Chọn ngôn ngữ mong muốn. Khi đó, ứng dụng sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ vừa chọn.

3. Cập nhật ngôn ngữ Tiếng Anh cho ứng dụng Bếp bar

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R28, đầu bếp/nhân viên pha chế có thể chuyển đổi ứng dụng sang ngôn ngữ khác.Thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng , chọn Ngôn ngữ.
 • Chọn ngôn ngữ mong muốn. Khi đó, ứng dụng sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ vừa chọn.

4. Khi muốn thêm sở thích phục vụ cho 1 món chưa có sở thích phục vụ nào, nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn giao diện có hướng dẫn cách thêm mới dễ hiểu hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R28, khi muốn thêm sở thích phục vụ cho món chưa có sở thích phục vụ nào, phần mềm sẽ mở trực tiếp màn hình Thêm sở thích phục vụ để nhân viên phục vụ/thu ngân khai báo nhanh, không mất nhiều thao tác khi chọn Sở thích phục vụ cho khách hàng.
Trên máy tính bảng

 • Khi nhấn Sở thích phục vụ khác…, phần mềm sẽ mở trực tiếp màn hình Thêm sở thích phục vụ để thu ngân/nhân viên phục vụ khai báo nhanh.


Trên điện thoại

 • Khi muốn thêm Sở thích phục vụ cho khách, nhấn biểu tượng tương ứng với món cần lưu ý chế biến, phần mềm sẽ mở trực tiếp màn hình Thêm sở thích phục vụ để nhân viên phục vụ khai báo nhanh.

5. Quản lý nhà hàng muốn hiển thị các món ăn chế biến theo nguyên vật liệu và Combo trên hoá đơn tính tiền để khách hàng kiểm tra được thông tin về món ăn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R24, hiển thị thông tin các món con của combo và các món ăn được chế biến từ nguyên vật liệu trên Phiếu tạm tính và Hóa đơn thanh toán của khách, giúp khách hàng có thể kiểm tra thông tin các món ăn/đồ uống.

6. Quản lý nhà hàng muốn lựa chọn ngôn ngữ để sử dụng các dữ liệu mang đi của phần mềm theo ngôn ngữ mà quản lý nhà hàng muốn dùng
Chi tiết thay đổi:

 • Sau khi đăng ký sử dụng thành công, khi đăng nhập vào ứng dụng, ngưởi dùng sẽ phải chọn ngôn ngữ.

Lưu ý: Dữ liệu phần mềm gợi ý (Ví dụ: Đơn vị tính, Lý do hủy món, Lý do hủy order…) sẽ lấy theo ngôn ngữ vừa chọn. Trong quá trình sử dụng, nếu có thay đổi ngôn ngữ ứng dụng thì ngôn ngữ của những dữ liệu gợi ý này sẽ không thay đổi.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan