R29

I. Web


1. Quản lý nhà hàng muốn khi xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng thì nhìn thấy giá bán của các món luôn ở báo cáo tổng hợp mà không phải vào xem báo cáo chi tiết


2. Quản lý nhà hàng và thu ngân muốn xem và in lại được báo cáo doanh thu theo mặt hàng trong những ca của thu ngân đã thực hiện trong trường hợp làm mất báo cáo hoặc khi đã đóng ca mà quên in báo cáo


3. Quản lý nhà hàng muốn biết tình hình biến động về giá nhập các loại nguyên vật liệu trong kỳ (giá cao nhất, giá thấp nhất, giá trung bình) để xem có loại nguyên vật liệu nào có giá nhập biến động bất thường không để tìm nguyên nhân và khắc phục


4. Không cho phép quản lý nhà hàng, quản lý chuỗi có thể thay đổi hoặc xóa quyền của quản trị hệ thống


II. PC – Bán hàng


1. Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh


2. Ở quán phục vụ nhanh, thu ngân muốn chọn được món tặng từ chương trình khuyến mại tặng món thì hiển thị món vào order luôn


3. Thu ngân mong muốn sau khi tìm kiếm chính xác tên/mã món rồi nhấn enter thì phần mềm tự động lấy món lên danh sách để thu ngân không mất thêm thao tác


4. Nhân viên thu ngân muốn in và xuất khẩu báo cáo doanh thu mặt hàng trong ca theo kết quả lọc và sắp xếp dữ liệu trên phần mềm để dễ nhìn và đỡ tốn giấy in


5. Tích hợp công cụ hỗ trợ UtraViewer


6. Cải tiến tốc độ chương trình


III. Mobile


Android


1. Tích hợp ứng dụng bán hàng CUKCUK.VN với máy AnyPOS


2. Nhà hàng phục vụ nhanh: Khi thu ngân sử dụng máy tính bảng, thu ngân muốn chuyển được order xuống máy in của bếp/bar


3. Thu ngân dùng tablet muốn nhận biết ngay trạng thái kết nối với máy in LAN trên danh sách máy in khi Thiết lập máy in và mẫu in để đỡ mất thời gian kiểm tra tình trạng kết nối


4. Khi gặp sự cố kết nối mạng, Thu ngân/NVPV muốn có cảnh báo để chủ động kiểm tra lại kết nối mạng hoặc chuyển sang chế độ offline để không làm gián đoạn công việc của nhà hàng


5. Quản lý nhà hàng muốn thể hiện mã món trên các báo cáo doanh thu, lợi nhuận thống kê theo món để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhau


iOS

1. Khi gặp sự cố kết nối mạng, Thu ngân/NVPV muốn có cảnh báo để chủ động kiểm tra lại kết nối mạng hoặc chuyển sang chế độ offline để không làm gián đoạn công việc của nhà hàng
2. Quản lý nhà hàng muốn thể hiện mã món trên các báo cáo doanh thu, lợi nhuận thống kê theo món để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhauI. Web

1. Quản lý nhà hàng muốn khi xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng thì nhìn thấy giá bán của các món luôn ở báo cáo tổng hợp mà không phải vào xem báo cáo chi tiết
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29, khi xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, quản lý nhà hàng có thể biết được giá bán của từng món trên báo cáo tổng hợp.

 • Bổ sung cột ĐG trung bình trên báo cáo Doanh thu theo mặt hàng.


Lưu ý: Trường hợp đã sửa mẫu báo cáo, cần thực hiện lấy mẫu ngầm định của phần mềm như sau:

 • Nhấn chuột phải vào báo cáo, chọn Sửa mẫu.

 • Nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định, nhấn Cất.


2. Quản lý nhà hàng và thu ngân muốn xem và in lại được báo cáo doanh thu theo mặt hàng trong những ca của thu ngân đã thực hiện trong trường hợp làm mất báo cáo hoặc khi đã đóng ca mà quên in báo cáo
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29, quản lý nhà hàng có thể xem/in lại báo cáo doanh thu theo mặt hàng trong trường hợp làm mất báo cáo hoặc khi đóng ca mà quên in báo cáo.
Các bước thực hiện:

 • Khi xem báo cáo Bảng kê biên bản bàn giao ca, nhấn vào thông tin ca làm việc.

 • Tại báo cáo Chi tiết biên bản bàn giao, nhấn Xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng trong ca.

 • Quản lý nhà hàng có thể Xuất khẩu báo cáo để lưu trữ hoặc in lại báo cáo.3. Quản lý nhà hàng muốn biết tình hình biến động về giá nhập các loại nguyên vật liệu trong kỳ (giá cao nhất, giá thấp nhất, giá trung bình) để xem có loại nguyên vật liệu nào có giá nhập biến động bất thường không để tìm nguyên nhân và khắc phục
Chi tiết thay đổi: Đối với quán chuyên kinh doanh cafe, đồ uống các loại và đồ ăn nhẹ, quản lý nhà hàng thường xuyên kiểm soát biến động về giá nguyên vật liệu thay đổi trong kỳ để từ đó cân nhắc số lượng nhập và nhà cung cấp cho nhà hàng. Kể từ phiên bản R29, để đáp ứng nhu cầu này, phần mềm bổ sung cột Đơn giá mua trên báo cáo Mua hàng theo nguyên vật liệu.

 • Trong cột Đơn giá mua bao gồm 4 cột con: ĐG trung bình, ĐG thấp nhất, ĐG cao nhất Chênh lệch.

ĐG trung bình là đơn giá mua nguyên vật liệu trung bình giữa các lần mua.
ĐG thấp nhất là đơn giá lần mua nguyên vật liệu thấp nhất (không tính đơn giá trả lại).
ĐG cao nhất là đơn giá lần mua nguyên vật liệu cao nhất.
Chênh lệch = ĐG cao nhất – ĐG thấp nhất.


4. Không cho phép quản lý nhà hàng, quản lý chuỗi có thể thay đổi hoặc xóa quyền của quản trị hệ thống


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29:

 • Đối những tài khoản có vai trò Quản lý nhà hàng sẽ không thể loại bỏ quyền Quản lý nhà hàng của chính mình, không được thay đổi quyền các tài khoản có vai trò Quản lý chuỗi nhà hàng và Quản trị hệ thống, không cho phép phân quyền cho các tài khoản khác quyền Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng và Quản trị hệ thống.

 • Đối những tài khoản có vai trò Quản lý chuỗi nhà hàng sẽ không thể loại bỏ quyền Quản lý chuỗi nhà hàng của chính mình, không cho phép thực hiện thay đổi quyền các tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống và phân quyền cho các tài khoản khác quyền Quản lý chuỗi nhà hàng và Quản trị hệ thống.


II. PC – Bán hàng


1. Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29, phần mềm CUKCUK.VN Bán hàng chạy trên PC/POS hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh dành cho khách hàng nước ngoài.

 • Chọn ngôn ngữ tiếng Anh tại màn hình đăng nhập.


2. Ở quán phục vụ nhanh, thu ngân muốn chọn được món tặng từ chương trình khuyến mại tặng món thì hiển thị món vào order luôn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29, đối với nhà hàng phục vụ nhanh có chương trình khuyến mại tặng món (đã tích chọn tự động áp dụng khuyến mại khi tính tiền), phần mềm sẽ tự động chọn món tặng vào order khi thu ngân ghi order cho khách.
Các bước thực hiện:

 • Sau khi ghi order cho khách, thu ngân nhấn chọn biểu tượng , phần mềm đã tự động tích chọn CTKM tặng món.

 • Nhấn Đồng ý để xác nhận. Phần mềm sẽ tự động bổ sung thêm món được tặng vào order và áp dụng chương trình khuyến mại tặng món.


3. Thu ngân mong muốn sau khi tìm kiếm chính xác tên/mã món rồi nhấn enter thì phần mềm tự động lấy món lên danh sách để thu ngân không mất thêm thao tác
Chi tiết thay đổi:
Đối với các nhà hàng triển khai cho thu ngân sử dụng PC để làm việc, thu ngân ghi order cho khách trực tiếp bằng bàn phím. Khi tìm kiếm món, trường hợp chỉ còn 1 món, thu ngân vẫn phải sử dụng phím điều hướng để chọn món. Kể từ phiên bản R29, khi tìm kiếm món, phần mềm sẽ tự động chọn món đầu tiên trong danh sách tìm được, thu ngân chỉ cần nhấn Enter để lựa chọn món.


4. Nhân viên thu ngân muốn in và xuất khẩu báo cáo doanh thu mặt hàng trong ca theo kết quả lọc và sắp xếp dữ liệu trên phần mềm để dễ nhìn và đỡ tốn giấy in
Chi tiết thay đổi: Đối với một số nhà hàng, nhân viên bếp/bar thường căn cứ vào số lượng món ăn/đồ uống bán ra mà bếp/bar phụ trách để thực hiện kiểm kê kho. Tuy nhiên, khi thu ngân in/xuất khẩu báo cáo doanh thu theo mặt hàng thì phần mềm đang in/xuất khẩu toàn bộ món ăn/đồ uống. Kể từ phiên bản R29, phần mềm sẽ In/xuất khẩu báo cáo theo tiêu chí người dùng lọc trên phần mềm.

 • Báo cáo Doanh thu theo mặt hàng đã thực hiện lọc/sắp xếp dữ liệu.

 • Khi thu ngân thực hiện In/xuất khẩu thì báo cáo sẽ dữ nguyên theo dữ liệu người dùng đã lọc/sắp xếp.5. Tích hợp công cụ hỗ trợ UtraViewer

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R29, tích hợp công cụ Ultra Viewer vào phần mềm CUKCUK.VN Bán hàng.

 • Khi cài đặt, update phần mềm CUKCUK.VN thì phần mềm sẽ tự động cài đặt công cụ hỗ trợ UltraViewer.
 • Khi đang sử dụng phần mềm, nếu cần hỗ trợ, nhấn biểu tượng (?),chọn MISA Remote Support…, phần mềm sẽ tự động bật UltraViewer.III. Mobile


1. Tích hợp ứng dụng bán hàng CUKCUK.VN với máy AnyPOS
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R29, tích hợp ứng dụng CUKCUK.VN – Bán hàng với máy AnyPOS.
1.1. Bổ sung thiết lập máy in dành cho máy AnyPOS

 • Thiết lập in hóa đơn.
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in, bật chế độ In hóa đơn, nhấn Thiết lập tại Thiết lập máy in AnyPOS.

  • Chọn khổ giấy, số lượng liên và nhấn Xong.

 • Thiết lập In order.
  • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in.
  • Bật In order, ứng dụng đã thiết lập sẵn Máy in AnyPOS.

  • Nếu muốn in order thông qua máy in mạng LAN, nhấn Thiết lập tương ứng với bếp/bar muốn thiết lập in.
  • Tích chọn Máy in LAN.
  • Nhập địa chỉ IP máy in và nhấn Kết nối. Lưu ý: Mạng wifi trên máy AnyPOS phải cùng mạng với máy in.
  • Nhấn Kết nối.
  • Chọn khổ giấy in.
  • Nhấn Đồng ý.

1.2. Khi tính tiền cho khách, hiển thị tổng tiền trên màn hình khách hàng.


1.3. Sau khi thu tiền, két sẽ tự động mở để thu ngân lấy tiền trả cho khách


2. Nhà hàng phục vụ nhanh: Khi thu ngân sử dụng máy tính bảng, thu ngân muốn chuyển được order xuống máy in của bếp/bar
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R29, tại nhà hàng phục vụ nhanh, khi thu ngân sử dụng máy tính bảng, ứng dụng hỗ trợ gửi lệnh in phiếu chế biến xuống cho bếp/bar.

 • Thiết lập In order cho thu ngân/nhân viên ghi order
  • Tại phần Thiết lập, trong mục Thiết lập máy in và mẫu in, bật chế độ In order.
  • Nhấn vào Thiết lập tương ứng với Bếp/bar muốn thiết lập In.

  • Nhập địa chỉ IP máy in. Lưu ý: Để đảm bảo kết nối và in được order từ máy in thì mạng trên thiết bị của nhân viên phục vụ phải đảm bảo cùng mạng với máy in.
  • Chọn khổ giấy in và nhấn Đồng ý.

 • Khi thu tiền cho khách, khi nhấn In và đóng thì sẽ đồng thời in cả hóa đơn và phiếu chế biến tại bếp/bar; khi nhấn Đóng thì sẽ thực hiện thu tiền và chỉ in phiếu cho bếp/bar chế biến.


3. Thu ngân dùng tablet muốn nhận biết ngay trạng thái kết nối với máy in LAN trên danh sách máy in khi Thiết lập máy in và mẫu in để đỡ mất thời gian kiểm tra tình trạng kết nối
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R29, phần mềm sẽ hiển thị trạng thái kết nối mạng trên màn hình Thiết lập máy in và mẫu in để thu ngân không mất thời gian kiểm tra kết nối mạng.

 • Khi trạng thái mạng hiển thị biểu tượng có nghĩa mạng kết nối tốt, có thể thực hiện in hóa đơn cho khách.

 • Khi trạng thái mạng hiển thị biểu tượng có nghĩa mạng đang gặp sự cố, nên kiểm tra lại kết nối mạng để tiếp tục công việc.


4. Khi gặp sự cố kết nối mạng, Thu ngân/NVPV muốn có cảnh báo để chủ động kiểm tra lại kết nối mạng hoặc chuyển sang chế độ offline để không làm gián đoạn công việc của nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R29, khi kết nối mạng trên thiết bị di động có vấn đề, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng, đồng thời đưa ra khuyến nghị chuyển sang chế độ offline để công việc không bị gián đoạn.

 • Khi mạng gặp sự cố, phần mềm đưa ra cảnh báo.

 • Nhấn Làm việc offline để kết nối offline đến máy thu ngân.5. Quản lý nhà hàng muốn thể hiện mã món trên các báo cáo doanh thu, lợi nhuận thống kê theo món để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhau
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R29, quản lý nhà hàng có thể xem được mã món trên báo cáo Doanh thu theo mặt hàng để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhau

 • Chạm vào biểu tượng , chọn Báo cáo hoạt động trong ca.
 • Nhấn Xem doanh thu theo mặt hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan