R30

I. Web


1. Yêu cầu khách hàng dùng thử hoặc đã có license trên web bắt buộc nhập các trường thông tin phân loại nhà hàng để MISA có cơ sở dữ liệu đầy đủ về các khách hàng đang sử dụng CUKCUK.VN


2. Quản lý nhà hàng muốn thể hiện mã món trên các báo cáo doanh thu, lợi nhuận thống kê theo món để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhau


II. PC – Bán hàng


1. Ở quán phục vụ nhanh, khi ghi món order, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn ghi nhận món có số lượng bằng 1, nhưng có số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ví dụ 1 trà sữa, 2 trân châu)


2. Bếp muốn phiếu chế biến thể hiện đúng các món con và món cha đối với món ăn theo nguyên vật liệu để hạn chế việc bếp hiểu và chế biến nhầm


3. Chủ nhà hàng mong muốn trên Biên bản bàn giao ca hiển thị thêm thông tin chi nhánh nhà hàng (trường hợp chuỗi nhà hàng) để quản lý chuỗi nhà hàng phân biệt được ngay khi nhìn vào các Biên bản bàn giao ca

4. Thu ngân mong muốn hiển thị yêu cầu sở thích phục vụ có tính tiền trên hóa đơn có sự phân biệt rõ ràng với tên món để khách hàng không bị nhầm lẫn yêu cầu sở thích đó là một món riêng
5. Bổ sung giải pháp để không in những Order được gửi bếp/bar từ ngày làm việc hôm trước nhưng mất mạng chưa in (hiện nay khi có mạng trở lại thì in ra khiến bếp chế biến nhầm)
6. Bổ sung tính năng đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu với máy chủ khi thiết bị để lâu quá 7 ngày không đăng nhập để cập nhật thống nhất dữ liệu với máy chủ

III. Mobile


1. Khi dùng ứng dụng Quản lý, quản lý chuỗi nhà hàng muốn xem danh sách các nhà hàng trong tham số chọn Nhà hàng thống nhất với trang web quản lý để dễ dùng hơn
2. Ở quán phục vụ nhanh, khi ghi món order, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn ghi nhận món có số lượng bằng 1, nhưng có số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ví dụ 1 trà sữa, 2 trân châu)

3. Bổ sung thông tin ngày,giờ mở ca,đóng ca trên báo cáo doanh thu theo mặt hàng


4. Bếp muốn phiếu chế biến thể hiện đúng các món con và món cha đối với món ăn theo nguyên vật liệu để hạn chế việc bếp hiểu và chế biến nhầm


5. Thu ngân/nhân viên ghi order muốn in phiếu thay đổi order khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar thông qua PC để bếp/bar kịp thời nắm được để chế biến và trả món phù hợp


I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn thể hiện mã món trên các báo cáo doanh thu, lợi nhuận thống kê theo món để dễ phân biệt các món có tên gọi phức tạp và gần giống nhau
Chi tiết thay đổi: Tại các nhà hàng lớn, nhiều loại rượu ngoại có tên gọi dài, phức tạp và gần giống nhau nên nhà hàng quy định gọi bằng mã và quản lý theo mã cho dễ dùng. Kể từ phiên bản R30, bổ sung thông tin mã món trên các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Khuyến mại theo mặt hàng, Lợi nhuận theo mặt hàng, Doanh thu mặt hàng trong ca để đáp ứng nhu cầu này.

 • Bổ sung cột Mã món trên các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Khuyến mại theo mặt hàng, Lợi nhuận theo mặt hàng, Doanh thu mặt hàng trong ca.
Các bước xem báo cáo Doanh thu mặt hàng trong ca tại đây.
 • Bổ sung giá trị tham số Mã món vào trước tên món tại các báo cáo chi tiết Doanh thu theo mặt hàng, Khuyến mại theo mặt hàng, Lợi nhuận theo mặt hàng.

 • Trên báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Các mặt hàng bán chạy, Tỷ trọng doanh thu theo mặt hàng tại màn hình Tổng quan, đối với những món cùng mã, khác tên sẽ được hiển thị thành 2 cột trên báo cáo.

II. PC – Bán hàng
1. Ở quán phục vụ nhanh, khi ghi món, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn ghi nhận món có số lượng bằng 1, nhưng có số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ví dụ 1 trà sữa, 2 trân châu)
Chi tiết thay đổi:
Đối với các quán đồ uống giải khát (cà phê, trà sữa…) theo mô hình phục vụ tại quầy (phục vụ nhanh), khách hàng đôi khi yêu cầu đồ uống có sở thích phục vụ lớn hơn 1 (Ví dụ như gọi 1 cốc trà sữa, thêm 2 phần thạch). Kể từ phiên bản R30 phần mềm cho phép ghi nhận số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu này.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn món khách gọi, số lượng là 1.
 • Nhấn chọn Sở thích phục vụ cho khách, nhập số lượng sở thích phục vụ khách yêu cầu.


Lưu ý:

 • Nếu khách gọi nhiều món cùng có yêu cầu 2 sở thích phục vụ thì cần thực hiện:
  • Ghi nhân món khách gọi với số lượng là 1.

  • Chọn sở thích phục vụ cho khách là 2.

  • Tăng số món lên bằng số lượng khách gọi, khi đó sở thích phục vụ sẽ tăng lên tương ứng.

 • Trường hợp khách gọi cùng 1 món trên order nhưng có số lượng phục vụ khác nhau thì cần thực hiện ghi nhận lần lượt từng món với số lượng sở thích phục vụ tương ứng.


2. Bếp muốn phiếu chế biến thể hiện đúng các món con và món cha đối với món ăn theo nguyên vật liệu để hạn chế việc bếp hiểu và chế biến nhầm

Chi tiết thay đổi:
Đối với các nhà hàng hải sản, thực đơn thường có nhiều món ăn theo nguyên vật liệu. Hiện nay, nếu bếp/bar nhận yêu cầu chế biến thông qua máy in và nhà hàng thiết lập in phiếu chế biến theo từng món, bếp sẽ dễ bị hiểu nhầm dẫn đến chế biến sai. Kể từ phiên bản R30, phần mềm sẽ hiển thị thông tin số lượng món con trên Phiếu in các món trên cùng 1 phiếu và hiển thị toàn bộ món cha, món con của món ăn theo nguyên vật liệu trên phiếu in riêng từng món để bếp/bar nắm rõ thông tin, tránh tình trạng chế biến nhầm.

 • Bổ sung thông tin số lượng món con trên phiếu in chế biến các món trên 1 phiếu


 • Phiếu in chế biến riêng từng món


 • Phiếu in tách các món giống nhau ra nhiều phiếu

3. Chủ nhà hàng mong muốn trên Biên bản bàn giao ca hiển thị thêm thông tin chi nhánh nhà hàng (trường hợp chuỗi nhà hàng) để quản lý chuỗi nhà hàng phân biệt được ngay khi nhìn vào các Biên bản bàn giao ca
Chi tiết thay đổi:
Đối với các nhà hàng hoạt động theo mô hình chuỗi, kể từ phiên bản R30, trên Biên bản bàn giao ca sẽ hiển thị thêm thông tin chi nhánh nhà hàng để quản lý chuỗi dễ dàng phân biệt khi xem Biên bản bàn giao ca.

 • Bổ sung tên chi nhánh nhà hàng trên Biên bản bàn giao ca.


4. Thu ngân mong muốn hiển thị yêu cầu sở thích phục vụ có tính tiền trên hóa đơn có sự phân biệt rõ ràng với tên món để khách hàng không bị nhầm lẫn yêu cầu sở thích đó là một món riêng
Chi tiết thay đổi: Để khách hàng dễ phân biệt món gọi và sở thích phục vụ có thu tiền trên hóa đơn, kể từ phiên bản R30, bổ sung dấu “+” và in nghiêng thông tin sở thích phục vụ trên hóa đơn tính tiền của khách.

III. Mobile
1. Khi dùng ứng dụng Quản lý, quản lý chuỗi nhà hàng muốn xem danh sách các nhà hàng trong tham số chọn Nhà hàng thống nhất với trang web quản lý để dễ dùng hơn
Chi tiết thay đổi: Trên ứng dụng CUKCUK.VN Dành cho quản lý, khi quản lý chuỗi nhà hàng xem các báo cáo hoạt động và chọn nhà hàng muốn xem báo cáo, thứ tự các nhà hàng sẽ được sắp xếp theo thứ tự trên trang web quản lý (sắp xếp theo thứ tự ABC của mã nhà hàng)

2. Ở quán phục vụ nhanh, khi ghi món order, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn ghi nhận món có số lượng bằng 1, nhưng có số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Ví dụ 1 trà sữa, 2 trân châu)

Chi tiết thay đổi: Đối với các quán đồ uống giải khát (cà phê, trà sữa…) theo mô hình phục vụ tại quầy (phục vụ nhanh), khách hàng đôi khi yêu cầu đồ uống có sở thích phục vụ lớn hơn 1 (Ví dụ như gọi 1 cốc trà sữa, thêm 2 phần thạch). Kể từ phiên bản R30 phần mềm cho phép ghi nhận số lượng sở thích phục vụ lớn hơn 1 để đáp ứng nhu cầu này.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn món khách gọi, số lượng là 1.
 • Nhấn để chọn Sở thích phục vụ cho khách, nhập số lượng sở thích phục vụ khách yêu cầu.


Lưu ý:

 • Nếu khách gọi cùng lúc nhiều suất 1 món cùng có yêu cầu 2 sở thích phục vụ thì cần thực hiện:
  • Ghi nhân món khách gọi với số lượng là 1.

  • Chọn sở thích phục vụ cho khách là 2.

  • Tăng số món lên bằng số khách gọi, khi đó sở thích phục vụ sẽ tăng lên tương ứng

 • Trường hợp khách gọi cùng 1 món trên order nhưng có số lượng phục vụ khác nhau thì cần thực hiện ghi nhận lần lượt từng món với số lượng sở thích phục vụ tương ứng.


3. Bổ sung thông tin ngày, giờ mở ca, đóng ca trên báo cáo doanh thu theo mặt hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R30, bổ sung thông tin ngày, giờ mở ca, đóng ca trên báo cáo doanh thu theo mặt hàng, giúp thu ngân có thể nắm được thông tin này khi xem báo cáo.

4. Bếp muốn phiếu chế biến thể hiện đúng các món con và món cha đối với món ăn theo nguyên vật liệu để hạn chế việc bếp hiểu và chế biến nhầm
Chi tiết thay đổi: Đối với các nhà hàng hải sản, thực đơn thường có nhiều món ăn theo nguyên vật liệu. Hiện nay, nếu bếp/bar nhận yêu cầu chế biến thông qua máy in và nhà hàng thiết lập in phiếu chế biến theo từng món, bếp sẽ dễ bị hiểu nhầm dẫn đến chế biến sai. Kể từ phiên bản R30, phần mềm sẽ hiển thị thông tin số lượng món con trên phiếu chế biến.

 • Bổ sung thông tin số lượng món con trên phiếu in

5. Thu ngân/nhân viên ghi order muốn in phiếu thay đổi order khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar thông qua PC để bếp/bar kịp thời nắm được để chế biến và trả món phù hợp
Chi tiết thay đổi: Khi Kể từ phiên bản R30, khi thu ngân/nhân viên ghi order dùng máy tính bảng thực hiện thay đổi order (thay đổi bàn, số khách…) thì những thông tin này sẽ được in tại máy in của bếp/bar thông qua máy PC/POS thu ngân, giúp đầu bếp/nhân viên pha chế biết chính xác thông tin này để thay đổi cách chế biến phù hợp hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời.

 • Thu ngân/nhân viên ghi order thiết lập gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ để in thông qua máy PC/POS của thu ngân.

 • Khi thực hiện thay đổi order, thông tin này sẽ được in ra tại máy in bếp/bar.Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan