R35

I. Web
1. Trên trang download và bước Bắt đầu sử dụng, người dùng cần biết các mô hình triển khai mà CUKCUK đáp ứng để lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm nhà hàng của mình

II. PC – Bán hàng

1. Khi tính tiền, thu ngân muốn ghi nhận thông tin ngày sinh của khách hàng để có thông tin chăm sóc khách hàng mà không cần lên trang quản lý để nhập lại
2. Quản lý nhà hàng muốn khi cho phép sửa lại hóa đơn thì có thể sửa ngay nội dung hóa đơn chứ không cần trở về màn hình Danh sách order nữa để đỡ mất nhiều thao tác
3. Quản lý nhà hàng mong muốn ẩn thiết lập chọn gửi bếp/bar theo khu vực do nhà hàng chỉ có 1 bếp và 1 bar
4. Khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới, Quản lý nhà hàng mong muốn phần mềm lưu lại được mẫu in bếp/bar của nhà hàng đã thiết lập trước đó để quản lý không phải mất công tùy chỉnh lại các mẫu in nữa
5. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA
6. Nhân viên bếp bar muốn ghi chú và sở thích phục vụ của món viết liên 1 khối với tên món (hiện nay đang ngăn cách bằng dấu gạch dứt mờ) để nhìn rõ hơn có thông tin cần lưu ý khi chế biến
7. Hỗ trợ Tiếng Anh màn hình đăng nhập chế độ Offline
8. Hỗ trợ Tiếng Anh bản Desktop Mẫu in Phiếu thu nợ, Biên bản bàn giao ca và Doanh thu mặt hàng trong ca từ phần mềm
9. Quản lý nhà hàng mong muốn khi nhân viên ghi order/thu ngân kiểm đồ, tính tiền cho khách, nếu có thay đổi số lượng món thì cần có sự xác nhận của mình, tránh trường hợp gian lận

III. Mobile

1. Hỗ trợ in phiếu chế biến trên phiên bản Bán hàng trên iPad (Áp dụng với mô hình Quick Service)
2. Hỗ trợ in phiếu chế biến, phiếu hủy Order trực tiếp từ iPad tại màn hình Lịch sử gửi bếp bar
3. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA
4. Quản lý nhà hàng mong muốn khi nhân viên ghi order/thu ngân kiểm đồ, tính tiền cho khách, nếu có thay đổi số lượng món thì cần có sự xác nhận của mình, tránh trường hợp gian lận

IV. Server

1. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA
2. Cải tiến 1 số chức năng đã ẩn trên CUKCUK Server (Thực đơn, Nhóm thực đơn, Xem doanh thu theo mặt hàng trong ca,…)
3. Bổ sung cơ chế đồng bộ ảnh về các thiết bị tại nhà hàng khi sử dụng mô hình kết nối OfflineI. Web

1. Trên trang download và bước Bắt đầu sử dụng, người dùng cần biết các mô hình triển khai mà CUKCUK đáp ứng để lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm nhà hàng của mình


Chi tiết thay đổi:
Với những nhà hàng mới, chưa biết hết về những chức năng, các phiên bản mà phần mềm cung cấp, không biết nên lựa chọn những bộ cài nào phù hợp với nhà hàng mình. Kể từ phiên bản R35, tại bước Bắt đầu sử dụng, bổ sung đường dẫn tài liệu và phim hướng dẫn tính năng cho từng bộ cài đặt PC/POS – Bán hàng và CUKCUK Server để nhà hàng dễ dàng lựa chọn và cài đặt.II. PC – Bán hàng

1. Khi tính tiền, thu ngân muốn ghi nhận thông tin ngày sinh của khách hàng để có thông tin chăm sóc khách hàng mà không cần lên trang quản lý để nhập lại
Chi tiết thay đổi:
Đối với những khách hàng lần đầu đến dùng bữa tại nhà hàng, khi tính tiền cho khách và ghi nhận nhanh thông tin khách hàng, thu ngân có thể nhập trực tiếp ngày sinh của khách để có thông tin chăm sóc khách hàng.

 • Nhấn “+” để thêm nhanh khách hàng.
 • Nhấn Xong để lưu thông tin khách hàng.


2. Quản lý nhà hàng muốn khi cho phép sửa lại hóa đơn thì có thể sửa ngay nội dung hóa đơn chứ không cần trở về màn hình Danh sách order nữa để đỡ mất nhiều thao tác

Chi tiết thay đổi: Tại các nhà hàng, trường hợp thu ngân sau khi tính và thu tiền cho khách, phát hiện có sai sót nên muốn điều chỉnh lại hóa đơn để in lại cho khách cũng như để điều chỉnh đúng doanh thu nhà hàng. Để giúp người dùng không mất thêm nhiều thao tác, kể từ phiên bản R35, tại màn hình Hủy hóa đơn, sau khi nhấn Cho sửa lại, phần mềm sẽ hiển thị ngay màn hình Tính tiền để thu ngân sửa nhanh nội dung hóa đơn, giảm thiểu thao tác trên phần mềm.

3. Quản lý nhà hàng mong muốn ẩn thiết lập chọn gửi bếp/bar theo khu vực do nhà hàng chỉ có 1 bếp và 1 bar
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, trường hợp nhà hàng chỉ có 1 bếp và 1 bar, phần mềm sẽ ẩn thiết lập chọn gửi bếp/bar theo khu vực để tránh gây hiểu nhầm.

 • Trường hợp nhà hàng có nhiều bếp/bar.
 • Trường hợp nhà hàng chỉ có 1 bếp và 1 bar.


4. Khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới, Quản lý nhà hàng mong muốn phần mềm lưu lại được mẫu in bếp/bar của nhà hàng đã thiết lập trước đó để quản lý không phải mất công tùy chỉnh lại các mẫu in nữa

Chi tiết thay đổi: Đối với những quán trà sữa sẽ thường sử dụng mẫu in bếp/bar tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của nhà hàng (khổ giấy mẫu in, ẩn các thông tin trên mẫu in…). Kể từ phiên bản R35, để đáp ứng nhu cầu này, nhà hàng có thể tự cập nhật mẫu in tùy chỉnh cho bếp/bar. Và khi nâng cấp lên phiên bản mới, phần mềm sẽ lưu lại mẫu in bếp/bar đã thiết lập trước đó, giúp quản lý không tốn thời gian tùy chỉnh lại mẫu in.

Các bước thực hiện:

 • Tại phần Máy in và mẫu in, chọn Bếp/bar sử dụng mẫu in tùy chỉnh, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.
 • Nhấn Chọn mẫu tùy chỉnh để tải lên mẫu in bếp/bar của nhà hàng.
 • Nhấn Đồng ý.


5. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R35, khi muốn gửi phản hồi cho MISA, tùy theo từng hình thức phản hồi: Yêu cầu cải tiến, Thêm tính năng, Thông báo lỗi, phần mềm sẽ gợi ý cho người dùng nội dung tương ứng để thuận tiên trong việc mô tả.

 • Nhấn biểu tượng để gửi phản hồi.
 • Tùy theo từng nội dung phản hồi, phần mềm sẽ gợi ý sẵn nội dung cho người dùng.


6. Nhân viên bếp bar muốn ghi chú và sở thích phục vụ của món viết liền 1 khối với tên món (hiện nay đang ngăn cách bằng dấu gạch dứt mờ) để nhìn rõ hơn có thông tin cần lưu ý khi chế biến

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, trên phiếu in chế biến tại bếp/bar, thông tin ghi chú và sở thích phục vụ sẽ cùng nằm trong 1 ô thông tin với tên món để người dùng dễ theo dõi hơn khi chế biến cho khách.


7. Hỗ trợ Tiếng Anh màn hình đăng nhập chế độ offline
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R35, đáp ứng ngôn ngữ tiếng Anh cho màn hình đăng nhập Offline khi nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline.

8. Hỗ trợ Tiếng Anh bản Desktop Mẫu in Phiếu thu nợ, Biên bản bàn giao ca và Doanh thu mặt hàng trong ca từ phần mềm
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh các mẫu in Phiếu thu nợ, Biên bản bàn giao ca và Doanh thu mặt hàng trong ca.

 • Phiếu thu nợ.
 • Biên bản bàn giao ca.
 • Doanh thu mặt hàng trong ca.

9. Quản lý nhà hàng mong muốn khi nhân viên ghi order/thu ngân kiểm đồ, tính tiền cho khách, nếu có thay đổi số lượng món thì cần có sự xác nhận của mình, tránh trường hợp gian lận.
Chi tiết thay đổi: Trường hợp quản lý nhà hàng quản lý chặt chẽ quá trình kiểm đồ, tính tiền, khi có thay đổi số lượng món thì nhân viên ghi order/thu ngân cần thông báo và phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thì mới có thể thực hiện được. Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung tùy chọn thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi để đáp ứng nhu cầu này.
Các bước thực hiện:

 • Trên trang quản lý, thực hiện thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi tại phần Thiết lập hệ thống/ Mua hàng/Bán hàng.
 • Khi nhân viên ghi order/thu ngân thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ, Tính tiền cần có sự xác nhận của quản lý.
  • Sau khi thay đổi số lượng món, khi nhấn Sửa Order hoặc Tính tiền, thu ngân sẽ cần có sự xác nhận của quản lý.

  • Hoặc khi thay đổi số lượng món tại màn hình Tính tiền, thu ngân cũng cần có sự xác nhận của quản lý.

 • Lưu ý: Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.


III. Mobile

1. Hỗ trợ in phiếu chế biến trên phiên bản Bán hàng trên iPad (Áp dụng với mô hình Quick Service)

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, đối với mô hình nhà hàng Phục vụ nhanh (Quick Server), thu ngân có thể in phiếu chế biến, phiếu hủy order trực tiếp trên iPad thông qua máy in kết nối mạng LAN.

 • Sau khi thu tiền cho khách, phiếu chế biến sẽ tự in ra từ máy in của thu ngân.

2. Hỗ trợ in phiếu chế biến, phiếu hủy Order trực tiếp từ iPad tại màn hình Lịch sử gửi bếp bar
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R35, iPad hỗ trợ in phiếu chế biến, phiếu hủy món, hủy order trực tiếp từ màn hình Lịch sử gửi bếp bar giúp thu ngân gửi lại các phiếu chế biến/phiếu hủy món, hủy order xuống bếp trong trường hợp phiếu in bị mờ/thiếu thông tin hoặc bị mất.

 • Chạm biểu tượng chọn Lịch sử gửi bếp/bar.
 • Tại tab Đã gửi, thu ngân/nhân viên ghi order có thể in lại order đã lập trước đó.

3. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, khi muốn gửi phản hồi cho MISA, tùy theo từng hình thức phản hồi: Yêu cầu cải tiến, Thêm tính năng, Thông báo lỗi, phần mềm sẽ gợi ý cho người dùng nội dung tương ứng để thuận tiên trong việc mô tả.

 • Nhấn biểu tượng , chọn Góp ý nhà phát triển để gửi phản hồi.
 • Tùy theo từng nội dung phản hồi, phần mềm sẽ gợi ý sẵn nội dung cho người dùng.

4. Quản lý nhà hàng mong muốn khi nhân viên ghi order/thu ngân kiểm đồ, tính tiền cho khách, nếu có thay đổi số lượng món thì cần có sự xác nhận của mình, tránh trường hợp gian lận
Chi tiết thay đổi: Trường hợp quản lý nhà hàng quản lý chặt chẽ quá trình kiểm đồ, tính tiền, khi có thay đổi số lượng món thì nhân viên ghi order/thu ngân cần thông báo và phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thì mới có thể thực hiện được. Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung tùy chọn thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi để đáp ứng nhu cầu này.
Các bước thực hiện:

 • Trên trang quản lý, thực hiện thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi tại phần Thiết lập hệ thống/ Mua hàng/Bán hàng.
 • Khi nhân viên ghi order/thu ngân thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ, Tính tiền cần có sự xác nhận của quản lý.
  • Sau khi thay đổi số lượng món, khi nhấn Sửa Order hoặc Tính tiền, thu ngân sẽ cần có sự xác nhận của quản lý.

  • Hoặc khi thay đổi số lượng món tại màn hình Tính tiền, thu ngân cũng cần có sự xác nhận của quản lý.

 • Lưu ý: Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.


IV. Server

1. Người dùng muốn có hướng dẫn nhập nội dung phản hồi tương ứng với từng loại phản hồi để thuận tiện hơn trong việc gửi phản hồi về cho MISA

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R35, khi muốn gửi phản hồi cho MISA, tùy theo từng hình thức phản hồi: Yêu cầu cải tiến, Thêm tính năng, Thông báo lỗi, phần mềm sẽ gợi ý cho người dùng nội dung tương ứng để thuận tiên trong việc mô tả.

 • Nhấn Phản hồi để gửi phản hồi.

 • Tùy theo từng nội dung phản hồi, phần mềm sẽ gợi ý sẵn nội dung cho người dùng.


2. Cải tiến 1 số chức năng đã ẩn trên CUKCUK Server (Thực đơn, Nhóm thực đơn, Xem doanh thu theo mặt hàng trong ca,…)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R35, khi sử dụng phương thức kết nối Offline, phần mềm cho phép người dùng sử dụng các chức năng Thực đơn, Nhóm thực đơn, Cập nhật ảnh thực đơn, Thay đổi mật khẩu, Xem doanh thu theo mặt hàng trong ca trên phần mềm CUKCUK – Bán hàng trên PC/POS và máy tính bảng.


3. Bổ sung cơ chế đồng bộ ảnh về các thiết bị tại nhà hàng khi sử dụng mô hình kết nối Offline
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R35, khi nhà hàng sử dụng mô hình kết nối Offline, tại màn hình ghi order trên các phần mềm/ứng dụng Bán hàng sẽ hiển thị toàn bộ ảnh thực đơn của nhà hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan