R37

I. PC – Bán hàng
1. Khi nhân viên phục vụ order món, quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chế biến hiển thị tên nhân viên thực hiện order để trong trường hợp ghi nhầm thì có thể xác định ngay ai đã thực hiện

2. Hỗ trợ tiếng Đức


II. Mobile

1. Khi sử dụng máy tính bảng, thu ngân muốn in biên bản bàn giao ca để chuyển cho quản lý nhà hàng khi đóng ca (Máy tính bảng Android in qua Bluetooth và mạng LAN, iPad in qua mạng LAN)
2. Khi nhà hàng hoạt động ở nước ngoài (khác múi giờ Server GMT+7), quản lý nhà hàng muốn số liệu báo cáo được lấy theo múi giờ quốc gia nhà hàng làm việc thực tế chứ không phải lấy theo múi giờ của Server để số liệu báo cáo phản ánh đúng thực tế hoạt động nhà hàng

3. Bổ sung vai trò Quản lý khách hàng trên phần mềm CUKCUK để phục vụ cho ứng dụng 5Food
4. Khi nhân viên phục vụ order món, quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chế biến hiển thị tên nhân viên thực hiện order để trong trường hợp ghi nhầm thì có thể xác định ngay ai đã thực hiện

III. SERVER


1. Hỗ trợ tiếng Đức


I. PC – Bán hàng
1. Khi nhân viên phục vụ order món, quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chế biến hiển thị tên nhân viên thực hiện order để trong trường hợp ghi nhầm thì có thể xác định ngay ai đã thực hiện
Chi tiết thay đổi:
Thực tế tại các nhà hàng có thể sẽ xảy ra trường hợp nhân viên ghi nhầm món khách gọi, dẫn đến Bếp/bar chế biến nhầm món, gây tổn thất cho nhà hàng. Kể từ phiên bản R37, phần mềm cho phép quản lý nhà hàng biết được tên nhân viên đã thực hiện order, từ đó quy trách nhiệm đúng người đúng việc.

Các bước thực hiện:

  • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn chọn Tùy chỉnh mẫu in đối với Bếp/Bar muốn thiết lập.

  • Tích chọn thông tin Hiển thị tên người gửi order, nhấn Đồng ý.

  • Khi đó, trên phiếu chế biến sẽ hiển thị thông tin nhân viên thao tác trên order tại thông tin Người gửi.

II. Mobile

1. Khi sử dụng máy tính bảng, thu ngân muốn in biên bản bàn giao ca để chuyển cho quản lý nhà hàng khi đóng ca (Máy tính bảng Android in qua Bluetooth và mạng LAN, iPad in qua mạng LAN)


Chi tiết thay đổi:
Trường hợp nhà hàng quản lý chặt chẽ quá trình bàn giao ca, khi thu ngân kết thúc ca, trên biên bản bàn giao ca cần có chữ ký xác nhận của quản lý. Kể từ phiên bản R37, thu ngân có thể thực hiện In biên bản bàn giao ca để quản lý ký xác nhận.


Thao tác thực hiện:

  • Nhấn biểu tượng , chọn Đăng xuất.
  • Nhấn có để thực hiện Đóng ca làm việc.

  • Nhấn In biên bản để thực hiện In biên bản bàn giao ca.
2. Khi nhà hàng hoạt động ở nước ngoài (khác múi giờ Server GMT+7), quản lý nhà hàng muốn số liệu báo cáo được lấy theo múi giờ quốc gia nhà hàng làm việc thực tế chứ không phải lấy theo múi giờ của Server để số liệu báo cáo phản ánh đúng thực tế hoạt động nhà hàng


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R37, trường hợp múi giờ trên thiết bị di động của thu ngân/nhân viên ghi order khác với múi giờ thực tế tại quốc gia đang làm việc, phần mềm sẽ thông báo cho thu ngân/nhân viên phục vụ lựa chọn lại múi giờ trên thiết bị đúng với thực tế, từ đó khớp số liệu báo cáo trên trang quản lý.

  • Trường hợp múi giờ trên thiết bị di động khác với múi giờ quốc gia, phần mềm sẽ thông báo để thu ngân/NVPV chọn lại múi giờ.


3. Khi nhân viên phục vụ order món, quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chế biến hiển thị tên nhân viên thực hiện order để trong trường hợp ghi nhầm thì có thể xác định ngay ai đã thực hiện

Chi tiết thay đổi: Thực tế tại các nhà hàng có thể sẽ xảy ra trường hợp nhân viên ghi nhầm món khách gọi, dẫn đến Bếp/bar chế biến nhầm món, gây tổn thất cho nhà hàng. Kể từ phiên bản R37, phần mềm cho phép quản lý nhà hàng biết được tên nhân viên đã thực hiện order, từ đó quy trách nhiệm đúng người đúng việc.
Các bước thực hiện:

  • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/In order, nhấn chọn Thiết lập đối với Bếp/Bar muốn thiết lập.

  • Tích chọn thông tin Hiển thị tên người gửi order, nhấn Đồng ý.
  • Khi đó, trên phiếu chế biến sẽ hiển thị thông tin nhân viên thao tác trên order tại thông tin Người gửi.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan