R37.1

I. PC – Bán hàng

1. Bổ sung tính năng đồng bộ định kỳ trên PC đảm bảo thu ngân luôn nhận được thông tin order được ghi trên các thiết bị khác.
II. SERVER
1. Bổ sung cơ chế cho phép đồng bộ các hóa đơn đã, thanh toán đảm bảo báo cáo doanh thu khớp đúng so với thực tế cả trong trường hợp thu ngân đã thanh toán hóa đơn khi làm việc online sau đó chuyển sang làm việc offline và đóng ca hoặc trường hợp cùng một thu ngân thực hiện thu tiền trên nhiều máy tính khác nhau.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan