R39


I. Web


1. Khi nhà hàng làm việc ở nước ngoài (khác múi giờ Server GMT+7), Quản lý nhà hàng muốn số liệu báo cáo được lấy theo múi giờ quốc gia nhà hàng làm việc thực tế chứ không phải lấy theo múi giờ của Server để số liệu báo cáo phản ánh đúng thực tế hoạt động nhà hàng


2. Quản lý nhà hàng muốn chương trình tự động nhận múi giờ tương ứng với quốc gia mà họ làm việc để không phải mất thao tác chọn lại


3. Quản lý nhà hàng muốn chương trình chỉ yêu cầu xác nhận khi thu ngân hủy món, giảm số lượng món trên order đã in tạm tính, còn các thao tác khác thì không cần xác nhận


II. PC – Bán hàng

1. Bổ sung mẫu in order in riêng từng món dạng bảng
2. Trên mô hình phục vụ tại bàn, nhân viên bar muốn phiếu chế biến In riêng từng món hiển thị được số lượng tổng của đồ uống trên order để có thể theo dõi được tổng số đồ uống gửi xuống bar (Phần mềm chỉ đang đáp ứng trên mô hình phục vụ nhanh)
3. Thu ngân muốn có thể lựa chọn nhanh từng món trong 1 order để thanh toán riêng
4. [ĐỨC] Khi Thu ngân đang làm dở ca làm việc của mình muốn chuyển nhanh thông tin bàn đang phục vụ và thiết bị cho nhân viên khác mà không cần đăng xuất
5. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn khóa sổ hàng ngày để đảm bảo tuân thủ quy định quản lý nhà hàng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019

III. Mobile


1. Trên ứng dụng bán hàng từ máy tính bảng Android, bổ sung tính năng NVPV số cho phép thực khách gọi món và trò chuyện qua nhân viên phục vụ số để tiết kiệm công sức và thời gian cho nhân viên của nhà hàng

2. Quản lý nhà hàng muốn chương trình tự động nhập múi giờ tương ứng với quốc gia mà họ lựa chọn để không phải mất thao tác chọn lại
3. Trên phiếu chế biến, Bếp/bar muốn thông tin hiển thị được to và rõ hơn để Bếp/bar dễ nhìn và dễ kiểm tra lại
4. Bổ sung mẫu in order in riêng từng món dạng bảng
5. Trên mô hình phục vụ tại bàn, nhân viên bếp/bar muốn phiếu chế biến In riêng từng món hiển thị được số lượng tổng của đồ uống trên order để có thể theo dõi được tổng số đồ uống gửi xuống bếp (Phần mềm chỉ đang đáp ứng trên mô hình phục vụ nhanh)
6. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn khóa sổ hàng ngày để đảm bảo tuân thủ quy định quản lý nhà hàng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019I. Web


1. Khi nhà hàng làm việc ở nước ngoài (khác múi giờ Server GMT+7), Quản lý nhà hàng muốn số liệu báo cáo được lấy theo múi giờ quốc gia nhà hàng làm việc thực tế chứ không phải lấy theo múi giờ của Server để số liệu báo cáo phản ánh đúng thực tế hoạt động nhà hàng

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R39, đối với những nhà hàng hoạt động tại nước ngoài, số liệu báo cáo sẽ lấy theo chính xác múi giờ quốc gia đang làm việc theo thiết lập múi giờ khi đăng ký sử dụng.

 • Khi đăng ký sử dụng, phần mềm tự động chọn chọn múi giờ dựa vào quốc gia nhà hàng đang làm việc, khi đó, số liệu báo cáo sẽ lấy theo múi giờ này.


 • Quản lý có thể sửa lại múi giờ làm việc tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.

 • Lưu ý: Khi thay đổi lại múi giờ tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, số liệu báo cáo phát sinh trước thời điểm thay đổi múi giờ sẽ không cập nhật lại, có thể dẫn đến sai lệch số liệu báo cáo.


2. Quản lý nhà hàng muốn chương trình tự động nhận múi giờ tương ứng với quốc gia mà họ làm việc để không phải mất thao tác chọn lại


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R39, khi quản lý lựa chọn chọn quốc gia nhà hàng đang làm việc (Trên màn hình Thông tin chung sau khi đăng ký và trên màn hình Thiết lập chung), chương trình sẽ tự động nhận múi giờ tương ứng, giúp quản lý giảm thiểu thao tác.

 • Khi lựa chọn quốc gia, chương trình tự động nhận múi giờ tương ứng.


Tương tự trên màn hình Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, khi chọn quốc gia, chương trình cũng sẽ tự động nhận múi giờ tương ứng.3. Quản lý nhà hàng muốn chương trình chỉ yêu cầu xác nhận khi thu ngân hủy món, giảm số lượng món trên order đã in tạm tính, còn các thao tác khác thì không cần xác nhận

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R39, khi thiết lập Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, chương trình cho phép người dùng lựa chọn xác nhận khi có 1 hoặc nhiều tùy chọn: Giảm số lượng món, Tăng số lượng món hoặc có Thay đổi chính sách giá, khuyến mại, thuế, phí, voucher để phù hợp với nhu cầu quản lý của từng nhà hàng.

 • Tại phần Thiết lập hệ thống/ Mua hàng/Bán hàng, tích chọn Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi.
 • Tích các tùy chọn theo nhu cầu quản lý của nhà hàng.

II. PC – Bán hàng
1. Bổ sung mẫu in order in riêng từng món dạng bảng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R39, bổ sung thêm mẫu in order in riêng từng món dạng bảng, hiển thị đầy đủ tên món, số lượng, ghi chú trong khung để nhân viên phục vụ dễ theo dõi và chế biến hơn.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn chọn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với bếp/bar muốn thiết lập.

 • Tại tab Mẫu in riêng từng món, nhấn Chọn mẫu có sẵn.

 • Chọn mẫu in số 2, nhấn Chọn mẫu này.

 • Nhấn Đồng ý.


2. Trên mô hình phục vụ tại bàn, nhân viên bar muốn phiếu chế biến In riêng từng món hiển thị được số lượng tổng của đồ uống trên order để có thể theo dõi được tổng số đồ uống gửi xuống bar (Phần mềm chỉ đang đáp ứng trên mô hình phục vụ nhanh)


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R39, bổ sung tùy chỉnh
Hiển thị thứ tự đồ uống trên mẫu in riêng từng món, giúp nhân viên bar dễ dàng theo dõi được số lượng tổng của đồ uống để trả đồ cho khách chính xác.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn chọn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với bếp/bar muốn thiết lập.

 • Tại tab Mẫu in riêng từng món, tích chọn In tách các món giống nhau ra nhiều phiếu.

 • Tích chọn Hiển thị thứ tự đồ uống.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Mẫu in pha chế tại quầy bar.

3. Thu ngân muốn có thể lựa chọn nhanh từng món trong 1 order để thanh toán riêng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R39, bổ sung chức năng Tách order, cho phép thu ngân tách món trong order để thanh toán riêng theo nhu cầu của khách hàng.
Các bước thực hiện:

 • Trên order của khách có nhu cầu thanh toán riêng đồ, nhấn biểu tượng […], chọn Tách order.

 • Chọn món khách muốn thanh toán riêng, nhấn biểu tượng


 • Nếu khách muốn tách thêm món khác để thanh toán, nhấn biểu tượng “+” để thêm order.
 • Thực hiện chuyển món khách muốn tách tương tự.

 • Nếu khách có nhu cầu tách riêng mỗi món thành 1 order, tích chọn Tách mỗi món thành 1 order.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Trở lại màn hình Danh sách order và thanh toán cho khách.


4. [ĐỨC] Khi Thu ngân đang làm dở ca làm việc của mình muốn chuyển nhanh thông tin bàn đang phục vụ và thiết bị cho nhân viên khác mà không cần đăng xuất
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng tại Đức, thu ngân sẽ kiêm nhân viên phục vụ thực hiện ghi order và tính tiền cho khách. Khi kết thúc ca làm việc, ngoài việc bàn giao lại số tiền đã thu trong ca, thu ngân còn phải bàn giao các order đang phục vụ để nhân viên khác tiếp tục chăm sóc, phục vụ khách hàng. Kể từ phiên bản R39, phần mềm bổ sung chức năng Bàn giao order để đáp ứng nhu cầu trên.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn thông tin tên đăng nhập, chọn Bàn giao order.

 • Tích chọn order muốn bàn giao.
 • Chọn nhân viên nhận bàn giao.
 • Nhấn Bàn giao.

 • Nhấn Đóng.


5. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn khóa sổ hàng ngày để đảm bảo tuân thủ quy định quản lý nhà hàng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019

Chi tiết thay đổi: Theo quy định tại Đức, các nhà hàng không được phép xóa các hóa đơn đã phát sinh và phải thực hiện khóa sổ hàng ngày. Kể từ phiên bản R39, phần mềm bổ sung chức năng Khóa sổ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu trên. Sau khi thực hiện khóa sổ, nhà hàng sẽ không thể thực hiện thay đổi hoặc hủy hóa đơn.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Khóa sổ hàng ngày.

 • Phần mềm hiển thị màn hình chi tiết doanh thu của nhà hàng: tổng doanh thu, doanh thu trước thuế và sau thuế theo các hình thức khác nhau.
 • Nhấn Khóa sổ.


Lưu ý:

 • Chức năng Khóa sổ chỉ đáp ứng khi nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline.
 • Những tài khoản có vai trò Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống mới thực hiện được chức năng Khóa sổ.
 • Sau khi khóa sổ, sẽ không thực hiện thay đổi, sửa xóa các hóa đơn.

III. Mobile
1. Trên ứng dụng bán hàng từ máy tính bảng Android, bổ sung tính năng nhân viên phục vụ số cho phép thực khách gọi món và trò chuyện qua nhân viên phục vụ số để tiết kiệm công sức và thời gian cho nhân viên của nhà hàng

Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R39, nhà hàng có thể cho phép thực khách trò chuyện và tự gọi món thông qua nhân viên phục vụ số, giúp nhân viên nhà hàng tiết kiệm công sức và thời gian.

Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bật tính năng Sử dụng nhân viên phục vụ số.

 • Trên màn hình Ghi order, ứng dụng hiển thị tính năng gọi món bằng giọng nói.
 • Thực hiện lựa chọn biểu tượng giới tính. Nếu là Nam chọn biểu tượng , nếu là Nữ chọn biểu tượng .

 • Nhấn biểu tượng để trò chuyện với nhân viên phục vụ số. Chờ ứng dụng hiện trạng thái Đang lắng nghe và bắt đầu trò chuyện.

 • Có thể thực hiện: chào hỏi, hỏi về các món mới, món đặc trưng tại nhà hàng và thực hiện đặt món.
Ví dụ: Cho anh 2 đĩa Cá bống kho tộ.


 • Ngoài ra có thể trò chuyện với nhân viên phục vụ số về tên, tuổi, sức khỏe, mối quan hệ gia đình, cá nhân,…
Ví dụ: Em tên gì? Nhà em ở đâu? Em thích nghe nhạc gì?,…

2. Quản lý nhà hàng muốn chương trình tự động nhập múi giờ tương ứng với quốc gia mà họ lựa chọn để không phải mất thao tác chọn lại

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R39, khi quản lý đăng ký sử dụng phần mềm và lựa chọn chọn quốc gia nhà hàng đang làm việc, chương trình sẽ tự động nhận múi giờ tương ứng, giúp quản lý giảm thiểu thao tác.

 • Khi lựa chọn quốc gia, chương trình tự động nhận múi giờ tương ứng.3. Trên phiếu chế biến, Bếp/bar muốn thông tin hiển thị được to và rõ hơn để Bếp/bar dễ nhìn và dễ kiểm tra lại


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R39, bổ sung thêm mẫu in order in riêng từng món dạng bảng, hiển thị đầy đủ tên món, số lượng, ghi chú trong khung để nhân viên phục vụ dễ theo dõi và chế biến hơn.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in cho bếp/bar, nhấn chọn Thiết lập tương ứng với bếp/bar muốn thay đổi cỡ chữ.

 • Chọn Cỡ chữ cho thông tin Phần đầu Phần Nội dung: Nhỏ, Vừa, Lớn. Có thể chạm vào biểu tượng B để thiết lập in đậm cho nội dung.

4. Bổ sung mẫu in order in riêng từng món dạng bảng
Kể từ phiên bản R39, bổ sung tùy chỉnh Hiển thị thứ tự đồ uống trên mẫu in riêng từng món, giúp nhân viên bar dễ dàng theo dõi được số lượng tổng của đồ uống để trả đồ cho khách chính xác.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in cho bếp/bar, nhấn chọn Thiết lập tương ứng với bếp/bar muốn tùy chỉnh mẫu.

 • Tại tab Mẫu in riêng từng món, Chọn mẫu in số 2.

 • Nhấn Đồng ý.

5. Trên mô hình phục vụ tại bàn, nhân viên bếp/bar muốn phiếu chế biến In riêng từng món hiển thị được số lượng tổng của đồ uống trên order để có thể theo dõi được tổng số đồ uống gửi xuống bếp (Phần mềm chỉ đang đáp ứng trên mô hình phục vụ nhanh)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R39, bổ sung tùy chỉnh Hiển thị thứ tự đồ uống trên mẫu in riêng từng món, giúp nhân viên bar dễ dàng theo dõi được số lượng tổng của đồ uống để trả đồ cho khách chính xác.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn chọn Thiết lập tương ứng với bếp/bar muốn tùy chỉnh mẫu.


 • Tại tab Mẫu in riêng từng món, tích chọn In tách các món giống nhau ra nhiều phiếu.


 • Tích chọn Hiển thị thứ tự đồ uống.


Chi tiết thay đổi: Theo quy định tại Đức, các nhà hàng không được phép xóa các hóa đơn đã phát sinh và phải thực hiện khóa sổ hàng ngày. Kể từ phiên bản R39, phần mềm bổ sung chức năng Khóa sổ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu trên. Sau khi thực hiện khóa sổ, nhà hàng sẽ không thể thực hiện thay đổi hoặc hủy hóa đơn.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Khóa sổ hàng ngày.

 • Phần mềm hiển thị màn hình chi tiết doanh thu của nhà hàng: tổng doanh thu, doanh thu trước thuế và sau thuế theo các hình thức khác nhau.
 • Nhấn Khóa sổ.


Lưu ý:

 • Chức năng Khóa sổ chỉ đáp ứng khi nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline.
 • Những tài khoản có vai trò Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống mới thực hiện được chức năng Khóa sổ.
 • Sau khi khóa sổ, sẽ không thực hiện thay đổi, sửa xóa các hóa đơn.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan