R41

I. Web
1. Khi tạo chương trình khuyến mại, Quản lý nhà hàng muốn chương trình lựa chọn Tự động áp dụng khuyến mại cho khách hàng theo hạng thẻ để phù hợp với quy tắc áp dụng khuyến mại của chương trình
2. Quản trị hệ thống (chủ nhà hàng) muốn tự xóa được dữ liệu nhà hàng của mình để có thể thiết lập lại được dữ liệu mới khi có nhu cầu
3. Chương trình muốn yêu cầu Quản trị hệ thống nhập lại mật khẩu cũ trước khi thực hiện thay đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật của hệ thống

II. PC – Bán hàng

1. [Phục vụ nhanh] Quản lý nhà hàng muốn khi cho phép sửa lại hóa đơn thì có thể sửa ngay nội dung hóa đơn chứ không cần trở về màn hình Danh sách order nữa để đỡ mất nhiều thao tác
2. Khi đang thao tác trên phần mềm, nhân viên order/thu ngân muốn không nhận được thông báo order bị thay đổi trong trường hợp bếp/bar bấm chế biến/trả món cho order đang ghi
3. Khi thiết lập khuyến mại theo giờ, Quản lý nhà hàng mong muốn khách hàng đến dùng bữa trong khung giờ Quản lý nhà hàng thiết lập đều được áp dụng khuyến mại, không phụ thuộc vào thời gian tính tiền của khách.
4. Bổ sung tính năng Thu nợ cho thu ngân khi nhà hàng sử dụng phương thức đăng nhập Offline

III. Mobile

1. Bổ sung tính năng Thu nợ cho thu ngân khi nhà hàng sử dụng phương thức đăng nhập Offline
2. [Smartphone] Nhân viên phục vụ muốn tách 1 order thành nhiều hóa đơn để dễ dàng tính tiền riêng cho từng khách hàng trong 1 nhóm khách
3. Khi thiết lập khuyến mại theo giờ, Quản lý nhà hàng mong muốn khách hàng đến dùng bữa trong khung giờ thiết lập đều được áp dụng khuyến mại, không phụ thuộc vào thời gian tính tiền của khách.
4. Trên ứng dụng quản lý ở điện thoại, Quản lý chuỗi muốn theo dõi doanh thu theo ngày của toàn chuỗi và tỷ trọng doanh thu của từng nhà hàng đóng góp vào doanh thu chuỗi từ đó đánh giá được hiệu quả hoạt động của nhà hàng và quản lý từ xa

5. Localize giao diện phần mềm sang tiếng Đức


I. Web
1. Khi tạo chương trình khuyến mại, Quản lý nhà hàng muốn chương trình lựa chọn Tự động áp dụng khuyến mại cho khách hàng theo hạng thẻ để phù hợp với quy tắc áp dụng khuyến mại của chương trình
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, đối với những chương trình khuyến mại áp dụng theo hạng thẻ, chương trình không cho phép người dùng thiết lập Tự áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền, Tuy nhiên, khi thu ngân tính tiền cho khách trên phần mềm CUKCUK Bán hàng hoặc ứng dụng CUKCUK Bán hàng, chương trình vẫn tự động áp dụng cho khách thỏa mãn điều kiện về hạng thẻ, điều này gây khó hiểu cho quản lý và thu ngân. Kể từ phiên bản R41, chương trình cho phép quản lý tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền đối với những chương trình áp dụng theo hạng thẻ, để phù hợp với quy tắc áp dụng khuyến mại của chương trình.
Các bước thực hiện:

 • Khi thêm mới chương trình khuyến mại theo hạng thẻ, quản lý có thể tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền.
 • Khi thu ngân tính tiền, chương trình khuyến mại sẽ tự động áp dụng.
 • Trường hợp không tích chọn, chương trình cũng sẽ không tự động áp dụng.

2. Quản trị hệ thống (chủ nhà hàng) muốn tự xóa được dữ liệu nhà hàng của mình để có thể thiết lập lại được dữ liệu mới khi có nhu cầu

Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, quản lý chỉ có thể thực hiện xóa dữ liệu nhà hàng khi đang trong quá trình dùng thử phần mềm, khi đã sử dụng chính thức sẽ không thể thực hiện xóa được nữa để tránh gây sai sót số liệu báo cáo. Tuy nhiên, phát sinh từ việc nhiều khách hàng có nhu cầu xóa dữ liệu chính thức, kể từ phiên bản R41, chương trình cho phép chủ nhà hàng (tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống) thực hiện xóa dữ liệu nhà hàng khi đã đăng ký sử dụng chính thức.
Lưu ý: Chỉ xóa dữ liệu nhà hàng khi dữ liệu cũ, không đúng hoặc không quan trọng do sau khi xóa dữ liệu sẽ không thể khôi phục lại.

Các bước thực hiện:
Để xóa dữ liệu nhà hàng, thực hiện theo các bước sau:

 • Tại phần Thiết lập hệ thống, nhấn Xóa dữ liệu nhà hàng.
 • Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo, nhấn Tiếp tục nếu chắc chắn muốn xóa dữ liệu.
 • Nhập mật khẩu tài khoản Quản trị hệ thống để xác nhận.
 • Lựa chọn các mục muốn xóa dữ liệu: Xóa danh mục, toàn bộ doanh thu và phát sinh hoặc Chỉ xóa doanh thu nhà hàng.
 • Nhấn Thực hiện.
 • Chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại hoặc email khi khai báo tài khoản Quản trị hệ thống. Trường hợp chưa khai báo đủ số điện thoại và email tài khoản Quản trị hệ thống, cần thực hiện khai báo trong mục Danh muc/Nhân viên.
 • Nhập Mã xác nhận, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ xóa dữ liệu nhà hàng đã lựa chọn.

3. Chương trình muốn yêu cầu Quản trị hệ thống nhập lại mật khẩu cũ trước khi thực hiện thay đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật của hệ thống
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R41, đối với tài khoản Quản trị hệ thống, khi thay đổi mật khẩu tài khoản của chính mình tại phần Danh mục/Nhân viên cần nhập mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu để tăng tinh bảo mật của hệ thống.


II. PC – Bán hàng

1. [Phục vụ nhanh] Quản lý nhà hàng muốn khi cho phép sửa lại hóa đơn thì có thể sửa ngay nội dung hóa đơn chứ không cần trở về màn hình Danh sách order nữa để đỡ mất nhiều thao tác
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng, trường hợp thu ngân sau khi tính và thu tiền cho khách, phát hiện có sai sót nên muốn điều chỉnh lại hóa đơn để in lại cho khách cũng như để điều chỉnh đúng doanh thu nhà hàng. Để giúp người dùng không mất thêm nhiều thao tác, kể từ phiên bản R41, tại màn hình Hủy hóa đơn, sau khi nhấn Cho sửa lại, phần mềm sẽ hiển thị ngay màn hình Tính tiền để thu ngân sửa nhanh nội dung hóa đơn, giảm thiểu thao tác trên phần mềm.
2. Khi đang thao tác trên phần mềm, nhân viên order/thu ngân muốn không nhận được thông báo order bị thay đổi trong trường hợp bếp/bar bấm chế biến/trả món cho order đang ghi
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R41, khi thu ngân thực hiện ghi nhận thêm món, kiểm đồ, thanh toán,… phần mềm sẽ không xuất hiện cảnh báo order bị thay đổi trong trường hợp bếp/bar xác nhận chế biến/trả món, để tránh làm mất thao tác thu ngân vừa thực hiện.

3. Khi thiết lập khuyến mại theo giờ, Quản lý nhà hàng mong muốn khách hàng đến dùng bữa trong khung giờ thiết lập đều được áp dụng khuyến mại, không phụ thuộc vào thời gian tính tiền của khách
Chi tiết thay đổi:
Đối với những nhà hàng áp dụng chương trình khuyến mại theo khung giờ. Ví dụ tặng rượu cho khách trong khung giờ từ 18h00 đến 20h00. Khách hàng khi đến ăn hoặc tính tiền trong khung giờ này sẽ đều được hưởng chương trình khuyến mại của nhà hàng.

 • Khách đến nhà hàng và thanh toán trong khung giờ 18h00 đến 20h00 sẽ được hưởng CTKM
 • Khách đến ăn uống lúc 17h45 trước khung giờ khuyến mại nhưng thanh toán lúc 19h45 vẫn được hưởng CTKM
 • Khách đến ăn uống lúc 18h30 và thanh toán lúc 20h30 cũng sẽ được hưởng CTKM

Kể từ phiên bản R41, để đáp ứng nhu cầu này, khi thu ngân tính tiền cho khách đến ăn uống hoặc thanh toán trong khung giờ khuyến mại đều được hưởng chương trình khuyến mại của nhà hàng.

4. Bổ sung tính năng Thu nợ cho thu ngân khi nhà hàng sử dụng phương thức đăng nhập Offline
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R41, đáp ứng tính năng Thu nợ khi thu ngân kết nối Offline.
III. Mobile

1. Bổ sung tính năng Thu nợ cho thu ngân khi nhà hàng sử dụng phương thức đăng nhập Offline
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R41, đáp ứng tính năng Thu nợ khi thu ngân kết nối Offline.


2. [Smartphone] Nhân viên phục vụ muốn tách 1 order thành nhiều hóa đơn để dễ dàng tính tiền riêng cho từng khách hàng trong 1 nhóm khách

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R41, bổ sung chức năng Tách order, cho phép nhân viên phục vụ tách món trong order để thanh toán riêng theo nhu cầu của khách hàng.
Các bước thực hiện:

 • Trên order của khách có nhu cầu thanh toán riêng đồ, nhấn biểu tượng […], chọn Tách order.

 • Tăng số lượng món khách muốn thanh toán riêng.
 • Trường hợp muốn gửi yêu cầu thanh toán ngay cho thu ngân, tích chọn Gửi YCTT.
 • Nhấn Xong.


 • Nếu khách muốn tách thêm món khác để thanh toán, nhấn biểu tượng .
 • Thực hiện chuyển món khách muốn tách tương tự.


 • Nhấn Hoàn tất.


 • Trở lại màn hình Danh sách order, order của khách đã được tách thành các order để thanh toán riêng.


3. Khi thiết lập khuyến mại theo giờ, Quản lý nhà hàng mong muốn khách hàng đến dùng bữa trong khung giờ thiết lập đều được áp dụng khuyến mại, không phụ thuộc vào thời gian tính tiền của khách
Chi tiết thay đổi: Đối với những nhà hàng áp dụng chương trình khuyến mại theo khung giờ. Ví dụ tặng rượu cho khách trong khung giờ từ 18h00 đến 20h00. Khách hàng khi đến ăn hoặc tính tiền trong khung giờ này sẽ đều được hưởng chương trình khuyến mại của nhà hàng.

 • Khách đến nhà hàng và thanh toán trong khung giờ 18h00 đến 20h00 sẽ được hưởng CTKM
 • Khách đến ăn uống lúc 17h45 trước khung giờ khuyến mại nhưng thanh toán lúc 19h45 vẫn được hưởng CTKM
 • Khách đến ăn uống lúc 18h30 và thanh toán lúc 20h30 cũng sẽ được hưởng CTKM

Kể từ phiên bản R41, để đáp ứng nhu cầu này, khi thu ngân tính tiền cho khách đến ăn uống hoặc thanh toán trong khung giờ khuyến mại đều được hưởng chương trình khuyến mại của nhà hàng.

4. Trên ứng dụng quản lý ở điện thoại, Quản lý chuỗi muốn theo dõi doanh thu theo ngày của toàn chuỗi và tỷ trọng doanh thu của từng nhà hàng đóng góp vào doanh thu chuỗi từ đó đánh giá được hiệu quả hoạt động của nhà hàng và quản lý từ xa
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R41, khi xem báo cáo Chuỗi nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý, bổ sung tiêu chí lọc theo Thống kê theo Doanh thu, với các khoảng thời gian Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm, Khác (chọn khoảng thời gian bất kỳ) để quản lý chuỗi có thể dễ dàng so sánh doanh thu của các chuỗi với nhau, từ đó đánh giá hiệu quả nhà hàng
Các bước thực hiện:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Chuỗi nhà hàng.


 • Nhấn biểu tượng , lọc Thống kê theo Doanh thu.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan