R43.1

I. Web


1. Quản lý nhà hàng chưa sử dụng 5Food nhưng vẫn muốn nhập hạng thẻ và áp dụng khuyến mại theo hạng thẻ cho khách hàng trên CUKCUK
2. Quản lý nhà hàng muốn quảng bá thông tin nhà hàng trên 5Food


I. Web

1. Quản lý nhà hàng chưa sử dụng 5Food nhưng vẫn muốn nhập hạng thẻ và áp dụng khuyến mại theo hạng thẻ cho khách hàng trên CUKCUK
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43.1, đối với những khách hàng chưa sử dùng 5Food, chương trình vẫn cho phép khai báo và quản lý hạng thẻ trên CUKCUK.

  • Sau khi sử dụng 5Food và thực hiện chuyển đổi danh sách khách hàng từ CUKCUK sang 5Food, hạng thẻ sẽ được quản lý trên phần mềm 5Food, khi khai báo khách hàng trên CUKCUK sẽ không khai báo được hạng thẻ.


2. Quản lý nhà hàng muốn quảng bá thông tin nhà hàng trên 5Food
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43.1, chương trình cho phép toàn bộ nhà hàng đăng thông tin quảng bá lên 5Food.

  • Nhấn biểu tượng 5Food trên trang Quản lý để thực hiện khai báo và đăng thông tin lên 5Food. Xem hướng dẫn sử dụng 5Food tại đây.
Lưu ý: Với những khách hàng đang dùng thử phần mềm sẽ không sử dụng được 5Food.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan