R48

I. Web
1. MISA muốn việc phê duyệt và thay đổi tên miền mới được làm hoàn toàn tự động để các phòng ban của MISA giảm bớt thời gian và công sức xử lý cho khách hàng
2. Khi thiết lập giờ truy cập của nhân viên/Khung giờ phục vụ/Ca làm việc, Quản lý nhà hàng mong muốn có thể nhập được giờ theo giờ nhà hàng quy định thay vì chỉ được chọn các giá trị giờ sẵn có trên phần mềm như hiện tại
3. Quản lý chuỗi nhà hàng muốn cho phép các nhân viên phụ trách các nghiệp vụ quản lý (như kế toán, quản lý nhà hàng, nhân viên mua hàng…) có thể làm việc được ở nhiều nhà hàng khác nhau trong cùng chuỗi
4. Quản lý nhà hàng muốn nhập khẩu vào phần mềm file thực đơn có dữ liệu lớn

II. PC – Bán hàng

1. Nhà hàng Quick service, Thu ngân muốn phần mềm tự động sinh số chờ tăng dần theo số lượng hóa đơn phát sinh trong ngày để theo dõi nhanh được số lượng hóa đơn và nhân viên bếp/bar biết được khách hàng gọi món trước
2. Khi nhân viên phục vụ hoặc thu ngân ghi nhận order, Quản lý nhà hàng muốn phần mềm không tự nhảy số lượng khách theo số ghế của bàn đó để dễ quản lý các bàn chưa nhập số khách và nhập lại cho chính xác

III. Mobile

1. Khi nhân viên phục vụ hoặc thu ngân ghi nhận order, Quản lý nhà hàng muốn phần mềm không tự nhảy số lượng khách theo số ghế của bàn đó để dễ quản lý các bàn chưa nhập số khách và nhập lại cho chính xác
IV. Website

1. Khách hàng nước ngoài muốn nhìn thấy thông tin liên hệ của các VP đại diện MISA đặt tại quốc gia nơi nhà hàng hoạt động để tiện liên hệ và xin hỗ trợ
2. Khách hàng nước ngoài ở Myanmar muốn tìm hiểu về CUKCUK bằng tiếng Anh trên website bản địa


I. Web
1. MISA muốn việc phê duyệt và thay đổi tên miền mới được làm hoàn toàn tự động để các phòng ban của MISA giảm bớt thời gian và công sức xử lý cho khách hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R48, MISA cho phép người dùng tự thay đổi tên miền và sử dụng ngay tên miền vừa chuyển đổi, giúp thực khách không bị gián đoạn làm việc trong quá trình chờ MISA phê duyệt.
Lưu ý:

 • Sau khi chuyển đổi, khách hàng sẽ làm việc tại địa chỉ mới, đại chỉ cũ sẽ bị xóa.
 • Khách hàng có thể sử dụng và làm việc ngay tại địa chỉ mới, tuy nhiên sẽ là dữ liệu dùng thử.
 • Sau khi phê duyệt, MISA sẽ cấp lại giấy phép sử dụng cho khách hàng.
Các bước thực hiện xem chi tiết tại đây.

2. Khi thiết lập giờ truy cập của nhân viên/Khung giờ phục vụ/Ca làm việc, Quản lý nhà hàng mong muốn có thể nhập được giờ theo giờ nhà hàng quy định thay vì chỉ được chọn các giá trị giờ sẵn có trên phần mềm như hiện tại
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, khung giờ làm việc là khung giờ lẻ (09h15, 23h15,…), tuy nhiên, hiện tại phần mềm chỉ cho người dùng thiết lập các khung giờ trên phần mềm là giờ chẵn và cách nhau 30 phút, dẫn đến quản lý gặp khó khăn trong việc thiết lập. Kể từ phiên bản R48, chương trình cho phép quản lý tự nhập giờ làm việc theo số phút để đáp ứng nhu cầu trên.

 • Thiết lập khung giờ làm việc cho nhân viên.

 • Thiết lập Ca làm việc.

 • Thiết lập khung giờ phục vụ.

 • Thời gian áp dụng khuyến mại, giờ trên chứng từ,…

3. Quản lý chuỗi nhà hàng muốn cho phép các nhân viên phụ trách các nghiệp vụ quản lý (như kế toán, quản lý nhà hàng, nhân viên mua hàng…) có thể làm việc được ở nhiều nhà hàng khác nhau trong cùng chuỗi
Chi tiết thay đổi:
Ở các chuỗi nhà hàng, một nhân viên thường sẽ làm tại nhiều nhà hàng khác nhau (Ví dụ nhân viên kế toán, nhân viên mua hàng,…), tuy nhiên hiện tại, chương trình chỉ cho phép quản lý thiết lập cho 1 nhân viên làm việc tại 1 cửa hàng, dẫn đến bất tiện khi phải cấp cho nhân viên 2 tài khoản. Kể từ phiên bản R48, để đáp ứng nghiệp vụ này, chương trình cho phép quản lý nhà hàng phân quyền cho nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi. (Chỉ áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Quản lý, không áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Bán hàng)
Cách thực hiện:

 • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Quản lý vai trò.
 • Trường hợp nhân viên đã được phân quyền làm việc:

  • Chọn vai trò phân quyền cho nhân viên.
  • Nhấn vào cột Làm việc tại nhà hàng.
  • Nhấn biểu tượng .
  • Chọn các nhà hàng nhân viên được phân quyền làm việc.
  • Nhấn Chọn.

 • Trường hợp nhân viên chưa được phân quyền làm việc:

  • Chọn vai trò phân quyền cho nhân viên.
  • Nhấn Chọn.
  • Tích chọn thông tin nhân viên.
  • Nhấn biểu tượng và các nhà hàng nhân viên được phân quyền làm việc.
  • Nhấn Chọn.


4. Quản lý nhà hàng muốn nhập khẩu vào phần mềm file thực đơn có dữ liệu lớn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R48, chương trình cho phép quản lý nhập khẩu vào phần mềm file thực đơn có dữ liệu lớn (500 – 1000 dòng)

II. PC – Bán hàng
1. Nhà hàng Quick service, Thu ngân muốn phần mềm tự động sinh số chờ tăng dần theo số lượng hóa đơn phát sinh trong ngày để theo dõi nhanh được số lượng hóa đơnnhân viên bếp/bar biết được khách hàng gọi món trước
Chi tiết thay đổi: Với một số nhà hàng phục vụ nhanh, không đưa bảng chờ cho khách mà căn cứ vào số chờ trên hóa đơn để trả đồ. Hiện tại, phần mềm chỉ cho phép tự nhập số chờ, dẫn đến thu ngân mất thêm thao tác và thời gian thực hiện. Kể từ phiên bản R48, phần mềm tự động sinh số chờ theo số order, giúp tiết kiệm thời gian cho thu ngân.
Các bước thực hiện:

 • Thiết lập đánh số chờ tự động tại mục Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng.

 • Khi lập order cho khách, số chờ sẽ tự động sinh theo số order.2. Khi nhân viên phục vụ hoặc thu ngân ghi nhận order, Quản lý nhà hàng muốn phần mềm không tự nhảy số lượng khách theo số ghế của bàn đó để dễ quản lý các bàn chưa nhập số khách và nhập lại cho chính xác
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng có nhu cầu theo dõi được chính xác lượng khách hàng đến ăn thực tế, không muốn phần mềm tự nhập số khách theo số ghế tại bàn được chọn. Kể từ phiên bản R48, để đáp ứng tính năng này, chương trình mặc định số khách khi bàn là 0 và cho phép thu ngân chọn nhanh số lượng khách trên màn hình Xếp bàn.
Các bước thực hiện:

 • Trên trang Quản lý:
  • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Nhấn Sửa tại mục Bán hàng.
  • Bỏ tích chọn Tự động hiển thị số lượng khách khi chọn bàn.

  • Nhấn Cất.
 • Trên máy PC/POS của thu ngân:
  • Khi chọn bàn khách ngồi, phần mềm sẽ mặc định số lượng khách là 0.

  • Có thể nhập nhanh số lượng khi xếp bàn cho khách.

III. Mobile

1. Khi nhân viên phục vụ hoặc thu ngân ghi nhận order, Quản lý nhà hàng muốn phần mềm không tự nhảy số lượng khách theo số ghế của bàn đó để dễ quản lý các bàn chưa nhập số khách và nhập lại cho chính xác
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng có nhu cầu theo dõi được chính xác lượng khách hàng đến ăn thực tế, không muốn phần mềm tự nhập số khách theo số ghế tại bàn được chọn. Kể từ phiên bản R48, để đáp ứng tính năng này, chương trình mặc định số khách khi bàn là 0 và cho phép thu ngân chọn nhanh số lượng khách trên màn hình Xếp bàn.
Các bước thực hiện:

 • Trên trang Quản lý:
  • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Nhấn Sửa tại mục Bán hàng.
  • Bỏ tích chọn Tự động hiển thị số lượng khách khi chọn bàn.

  • Nhấn Cất.
 • Trên máy tính bảng của thu ngân:
  • Khi chọn bàn khách ngồi, phần mềm sẽ mặc định số lượng khách là 0.

  • Có thể nhập nhanh số lượng khi xếp bàn cho khách.

IV.Website
1. Khách hàng nước ngoài muốn nhìn thấy thông tin liên hệ của các VP đại diện MISA đặt tại quốc gia nơi nhà hàng hoạt động để tiện liên hệ và xin hỗ trợ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R48, với các khách hàng nước ngoài khi đăng ký thông tin nhà hàng trên trang http://register.cukcuk.com/, chương trình sẽ hiển thị thông tin liên hệ của các VP đại diện MISA tương ứng với từng quốc gia để người dùng có thể liên hệ và hỗ trợ khi cần thiết.

2. Khách hàng nước ngoài ở Myanmar muốn tìm hiểu về CUKCUK bằng tiếng Anh trên website bản địa
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R48, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh với website quốc gia Myanmar – http://cukcuk.mm.com/

 • Nhấn icon để xem website ngôn ngữ tiếng Anh.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan