R49

I. Web


1. Nhà hàng nhận đặt bàn cho đại lý tour, trên thực đơn có thiết lập nhiều món đơn giá = 0, Quản lý nhà hàng muốn trên báo cáo Chi tiết hóa đơn cũng hiển thị được các món có đơn giá = 0 đó để Quản lý việc ghi nhận món của nhân viên dễ dàng hơn

2. Nhà hàng Campuchia, thu ngân muốn trên phiếu tạm tính/hóa đơn in ra thể hiện tổng thanh toán bằng USD và Riel để thực khách có thể lựa chọn thanh toán bằng USD hoặc Riel
3. Khi thêm/sửa nhân viên, chủ nhà hàng muốn cho phép các nhân viên phụ trách các nghiệp vụ quản lý (như kế toán, quản lý nhà hàng, nhân viên mua hàng…) có thể làm việc được ở nhiều nhà hàng khác nhau trong cùng chuỗi (thực hiện khi thêm/sửa nhân viên trên Danh mục)

II. PC – Bán hàng


1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ/giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)


2. Trên danh sách hóa đơn, thu ngân muốn sắp xếp các hóa đơn đã thu tiền theo số hóa đơn giảm dần/tăng dần để theo dõi và đối chiếu khi kết ca từ đó biết được số hóa đơn hiện có đã đủ chưa, có thiếu tờ nào không


3. Tại nhà hàng khách hay gọi nhiều Sở thích phục vụ đi kèm món, trên phiếu in chế biến gửi xuống bếp/bar, nhân viên bếp/bar muốn có dấu hiệu phân biệt rõ ràng giữa món chính và Sở thích phục vụ (VD: In đậm tên món chính)


4. Nhân viên bếp/bar thường tuổi cao (40-50 tuổi), nhiều kinh nghiệm chỉ cần đọc mã món là biết món gì để chế biến và có thói quen nhìn mã món để chế biến món vì thế mong muốn trên phiếu chế biến hiển thị được mã món


5. Khách hàng muốn hóa đơn hiển thị mã món để dễ đối chiếu khi thanh toán vì tên món ăn thường dài, khó đọc nên khi order, khách hàng có thói quen gọi theo mã món, khi đối chiếu với hóa đơn cũng căn cứ vào mã món
6. Thu ngân/Nhân viên phục vụ muốn tìm kiếm khách hàng theo mã để nhập nhanh thông tin khi khách hàng cung cấp mã

7. [5Food] Thực khách muốn xác nhận kết quả tạm tính và lựa chọn hình thức thanh toán hoặc yêu cầu xuất hóa đơn tài chính trên 5Food để tăng tính tương tác với nhà hàng


8. Thu ngân muốn ghi nhận thông tin khách hàng muốn xuất hóa đơn tài chính để chuyển cho kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng
III. Mobile
1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ/giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
2. Nhân viên bếp/bar thường tuổi cao (40-50 tuổi), nhiều kinh nghiệm chỉ cần đọc mã món là biết món gì để chế biến và có thói quen nhìn mã món để chế biến món vì thế mong muốn trên phiếu chế biến hiển thị được mã món
3. Khách hàng muốn hóa đơn hiển thị mã món để dễ đối chiếu khi thanh toán vì tên món ăn ở Đức thường dài, khó đọc nên khi order, khách hàng có thói quen gọi theo mã món, khi đối chiếu với hóa đơn cũng căn cứ vào mã món
4. Thực khách muốn xác nhận kết quả tạm tính và lựa chọn hình thức thanh toán hoặc yêu cầu xuất hóa đơn tài chính trên 5Food để tăng tính tương tác với nhà hàng
5. [5Food] Quản lý nhà hàng muốn theo dõi được các đánh giá, nhận xét của thực khách về nhà hàng trên ứng dụng Quản lý để cải tiến chất lượng phục vụ


I. Web

1. Nhà hàng nhận đặt bàn cho đại lý tour, trên thực đơn có thiết lập nhiều món đơn giá = 0, Quản lý nhà hàng muốn trên báo cáo Chi tiết hóa đơn cũng hiển thị được các món có đơn giá = 0 đó để Quản lý việc ghi nhận món của nhân viên dễ dàng hơn
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng nhận đặt bàn cho đại lý tour du lịch thường sẽ bán theo từng set ăn, chủ nhà hàng sẽ thiết lập các món có đơn giá = 0 và thêm 1 món có giá theo từng set. Khi ghi nhận order, thu ngân sẽ chọn các món khách gọi + số lượng set tương ứng, tuy nhiên khi quản lý xem báo cáo Bảng kê hóa đơn trên web thì chương trình không lấy lên thông tin các món có giá = 0, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu báo cáo. Kể từ phiên bản R49, khi xem báo cáo về hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị thông tin các món có giá = 0 để đáp ứng nhu cầu này.

 • Khi xem các báo cáo Chi tiết hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị thông tin các món có giá = 0.2. Nhà hàng Campuchia, thu ngân muốn trên phiếu tạm tính/hóa đơn in ra thể hiện tổng thanh toán bằng USD và Riel để thực khách có thể lựa chọn thanh toán bằng USD hoặc Riel
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng Campuchia phục vụ cả khách trong nước và nước ngoài thường cho phép thanh toán bằng cả USD hoặc Riel. Kể từ phiên bản R49, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình bổ sung thiết lập Đồng tiền quy đổi, cho phép khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng 1 trong 2 loại tiền nhà hàng đáp ứng.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
 • Tại phần Đồng tiền sử dụng, nhấn Sửa.
 • Chọn loại tiền quy đổi, nhập tỉ giá.
 • Nhấn Cất.
 • Khi thu ngân in hóa đơn cho khách, trên hóa đơn sẽ hiển thị 2 loại tiền nhà hàng cho phép khách thanh toán.

3. Khi thêm/sửa nhân viên, chủ nhà hàng muốn cho phép các nhân viên phụ trách các nghiệp vụ quản lý (như kế toán, quản lý nhà hàng, nhân viên mua hàng…) có thể làm việc được ở nhiều nhà hàng khác nhau trong cùng chuỗi (thực hiện khi thêm/sửa nhân viên trên Danh mục)

Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R48, chương trình cho phép quản lý nhà hàng phân quyền cho nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi khi khai báo (Chỉ áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Quản lý, không áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Bán hàng)
Các bước thực hiện:
Quản lý khi thêm/sửa thông tin nhân viên có thể phân quyền cho nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi như sau:

 • Nhấn chọn Chuỗi nhà hàng.
 • Nhấn chọn Danh mục/Nhân viên.
 • Khi khai báo/sửa thông tin nhân viên, chọn nhà hàng và vai trò làm việc tương ứng cho nhân viên.

II. PC – Bán hàng
1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ/giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
Chi tiết thay đổi: Khi khách hàng gọi đặt chỗ và có đặt cọc tiền cho nhà hàng, thu ngân sẽ ghi nhận khoản tiền này trên phần mềm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thu ngân ghi nhận sai số tiền khách đặt cọc và không thể sửa/xóa được số tiền đã nhập, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Kể từ phiên bản R49, chương trình cho phép sửa/xóa các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ/giao hàng để đáp ứng nhu cầu trên.
Xem chi tiết các trường hợp sửa/xóa phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ tại đây.

 • Trường hợp chủ cửa hàng muốn quản lý việc thu ngân sửa/xóa tiền đặt cọc của khách, thực hiện thiết lập tại mục Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng.

2. Trên danh sách hóa đơn, thu ngân muốn sắp xếp các hóa đơn đã thu tiền theo số hóa đơn giảm dần/tăng dần để theo dõi và đối chiếu khi kết ca từ đó biết được số hóa đơn hiện có đã đủ chưa, có thiếu tờ nào không
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng, cuối ngày làm việc, thu ngân cần thực hiện tổng hợp hóa đơn, sắp xếp tập hóa đơn theo số thứ tự tăng/giảm dần, sau đó thực hiện đối chiếu và bàn giao lại cho kế toán nhà hàng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên hiện tại, phần mềm chưa cho phép thu ngân tự sắp xếp lại hóa đơn theo thứ tự, dẫn đến khó theo dõi khi kiểm tra. Kể từ phiên bản R49, phần mềm cho phép thu ngân sắp xếp thứ tự danh sách hóa đơn, thuận tiện hơn trong công việc kiểm kê, đối chiếu.

 • Khi xem danh sách hóa đơn, nhấn vào thông tin cột Số hóa đơn để sắp xếp lại danh sách.


3. Tại nhà hàng khách hay gọi nhiều Sở thích phục vụ đi kèm món, trên phiếu in chế biến gửi xuống bếp/bar, nhân viên bếp/bar muốn có dấu hiệu phân biệt rõ ràng giữa món chính và Sở thích phục vụ (VD: In đậm tên món chính)
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng, các món ăn thường có rất nhiều sở thích phục vụ (Ví dụ món bò bít tết có nhiều sở thích chế biến về độ tái, chín). Tuy nhiên trên phiếu chế biến, nhân viên bếp/bar đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa món chính và sở thích phục vụ, khiến công việc bị ảnh hưởng. Kể từ phiên bản R49, chương trình bổ sung thiết lập, cho phép thu ngân thiết lập kiểu chữ món chính (in đậm, in nghiêng) trên phiếu chế biến, giúp nhân viên bếp/bar dễ dàng phân biệt khi đọc món.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với máy in muốn thiết lập.
 • Tại phần Nội dung, nhấn B để thiết lập in đậm món chính trên phiếu chế biến.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Nhân viên bếp/bar thường tuổi cao (40-50 tuổi), nhiều kinh nghiệm chỉ cần đọc mã món là biết món gì để chế biến và có thói quen nhìn mã món để chế biến món vì thế mong muốn trên phiếu chế biến hiển thị được mã món
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng các món ăn có tên dài, khó nhớ, nhân viên có thói quen nhìn mã món để chế biến, tuy nhiên hiện tại, trên phiếu chế biến của phần mềm chỉ hiển thị tên món. Kể từ phiên bản R49, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với máy in muốn thiết lập.

 • Tại phần Nội dung, chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.

 • Nhấn Đồng ý.

5. Khách hàng muốn hóa đơn hiển thị mã món để dễ đối chiếu khi thanh toán vì tên món ăn thường dài, khó đọc nên khi order, khách hàng có thói quen gọi theo mã món, khi đối chiếu với hóa đơn cũng căn cứ vào mã món
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, thực khách khi đến ăn uống tại nhà hàng thường gọi món theo mã do các món có tên dài, khó nhớ. Thực khách có nhu cầu hiển thị mã món trên hóa đơn để dễ thực hiện việc kiểm kê khi thanh toán. Kể từ phiên bản R49, để đáp ứng nhu cầu này, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên hóa đơn.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.

 • Nhấn chọn tab Nội dung, tại phần Nội dung, chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.

 • Nhấn Đồng ý.

6. Thu ngân/Nhân viên phục vụ muốn tìm kiếm khách hàng theo mã để nhập nhanh thông tin khi khách hàng cung cấp mã
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R49, chương trình cho phép thu ngân nhập mã để tìm kiếm khách hàng trên các màn hình Tính tiền, nhập thông tin giao hàng, đặt trước, ghi nợ.

7. [5Food] Thực khách muốn xác nhận kết quả tạm tính và lựa chọn hình thức thanh toán hoặc yêu cầu xuất hóa đơn tài chính trên 5Food để tăng tính tương tác với nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R49, phần mềm cho phép thu ngân xác nhận kết quả tạm tính, hóa đơn với khách hàng trên 5Food.
Các bước thực hiện:

 • Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, trên màn hình Tính tiền, nhấn Gửi 5Food để gửi phiếu tạm tính đến ứng dụng 5Food của khách hàng.
 • Sau khi khách kiểm kê và gửi yêu cầu thanh toán, thu ngân sẽ nhận được yêu cầu của khách. Khi thu tiền, nhấn Gửi và Đóng để gửi hóa đơn đến ứng dụng 5Food của khách hàng.

8. Thu ngân muốn ghi nhận thông tin khách hàng muốn xuất hóa đơn tài chính để chuyển cho kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng có xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng. Trường hợp đông khách, không kịp xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhà hàng sẽ hẹn khách hôm khác đến lấy. Kể từ phiên bản R49, chương trình cho phép thu ngân ghi nhận thông tin hóa đơn giá trị gia tăng để nhà hàng thuận tiện hơn trong việc xuất hóa đơn cho khách.
Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Khác/Khách lấy HĐ GTGT.
 • Nhập thông tin hóa đơn GTGT, nhấn Cất.

 • Trường hợp khách thay đổi không lấy hóa đơn, thực hiện bỏ tích chọn thông tin Khách lấy hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi đó, Quản lý nhà hàng có thể xem lại thông tin này trên hóa đơn của khách và thực hiện xuất hóa đơn.
Lưu ý:
Để thực hiện được chức năng này, quản lý nhà hàng cần Thiết lập Tính thuế giá trị gia tăng khi bán hàng.


III. Mobile

1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
Chi tiết thay đổi: Khi khách hàng gọi đặt chỗ và có đặt cọc tiền cho nhà hàng, thu ngân sẽ ghi nhận khoản tiền này trên phần mềm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thu ngân ghi nhận sai số tiền khách đặt cọc và không thể sửa/xóa được số tiền đã nhập, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Kể từ phiên bản R49, chương trình cho phép sửa/xóa các phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ để đáp ứng nhu cầu trên.

Xem chi tiết các trường hợp sửa/xóa phiếu thu tiền đặt cọc đặt chỗ tại đây.

 • Trường hợp chủ cửa hàng muốn quản lý việc thu ngân sửa/xóa tiền đặt cọc của khách, thực hiện thiết lập tại mục Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng.

2. Nhân viên bếp/bar thường tuổi cao (40-50 tuổi), nhiều kinh nghiệm chỉ cần đọc mã món là biết món gì để chế biến và có thói quen nhìn mã món để chế biến món vì thế mong muốn trên phiếu chế biến hiển thị được mã món
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng các món ăn có tên dài, khó nhớ, nhân viên có thói quen nhìn mã món để chế biến, tuy nhiên hiện tại, trên phiếu chế biến của phần mềm chỉ hiển thị tên món. Kể từ phiên bản R49, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/Thiết lập máy in và mẫu in cho bếp/bar, nhấn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với máy in muốn thiết lập.
 • Tại phần Nội dung, chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.


 • Nhấn Đồng ý.

3. Khách hàng muốn hóa đơn hiển thị mã món để dễ đối chiếu khi thanh toán vì tên món ăn ở Đức thường dài, khó đọc nên khi order, khách hàng có thói quen gọi theo mã món, khi đối chiếu với hóa đơn cũng căn cứ vào mã món
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, thực khách khi đến ăn uống tại nhà hàng thường gọi món theo mã do các món có tên dài, khó nhớ. Thực khách có nhu cầu hiển thị mã món trên hóa đơn để dễ thực hiện việc kiểm kê khi thanh toán. Kể từ phiên bản R49, để đáp ứng nhu cầu này, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên hóa đơn.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.
 • Nhấn chọn tab Nội dung, tại phần Nội dung, chọn hiển thị mã món, tên món hoặc cả 2 trên phiếu chế biến.


 • Nhấn Đồng ý.

4. Thực khách muốn xác nhận kết quả tạm tính và lựa chọn hình thức thanh toán hoặc yêu cầu xuất hóa đơn tài chính trên 5Food để tăng tính tương tác với nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R49, phần mềm cho phép thu ngân xác nhận kết quả tạm tính, hóa đơn với khách hàng trên 5Food.
Các bước thực hiện:
– Nhân viên phục vụ

 • Khi khách yêu cầu thanh toán, nhấn […], nhấn chọn Gửi yêu cầu tạm tính qua 5Food.

 • Nhập số điện thoại của khách hàng, nhấn .
 • Nếu khách hàng đã đăng ký tài khoản 5Food, phần mềm sẽ hiển thị thông tin tài khoản của khách hàng. Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu thanh toán đến thu ngân.
 • Hoặc có thể nhấn Quét mã để quét trực tiếp mã thành viên khách hàng trên 5Food.
 • Trong trường hợp khách hàng chưa đăng ký tài khoản 5Food, nhấn Mời sử dụng 5Food để gửi link bộ cài đến thiết bị của khách hàng.
– Thu ngân (sử dụng PC/POS)

 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo của nhân viên phục vụ.

 • Trên màn hình Tính tiền, chương trình sẽ tự động ghi nhận thông tin khách hàng. Nhấn Gửi 5Food để gửi phiếu tạm tính đến ứng dụng 5Food của khách hàng.

 • Sau khi khách kiểm kê và gửi yêu cầu thanh toán, thu ngân sẽ nhận được yêu cầu của khách. Khi thu tiền, nhấn Gửi và Đóng để gửi hóa đơn đến ứng dụng 5Food của khách hàng.

5. [5Food] Quản lý nhà hàng muốn theo dõi được các đánh giá, nhận xét của thực khách về nhà hàng trên ứng dụng Quản lý để cải tiến chất lượng phục vụ

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R49, quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các đánh giá, nhận xét của thực khách về nhà hàng và thực hiện phản hồi lại trên ứng dụng Quản lý.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chọn biểu tượng , chọn Phản hồi từ 5Food.
 • Quản lý có thể theo dõi được toàn bộ phản hồi của khách về nhà hàng.
 • Nhấn chọn vào đánh giá, quản lý có thể phản hồi lại bình luận của thực khách.

 • Nhấn chọn tab Ưu đãi, Khuyến mại để xem và phản hồi ý kiến của khách hàng về các chương trình ưu đãi, khuyến mại của nhà hàng.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan