R51

I. Web
1. Quản lý nhà hàng/Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu bán hàng dạng cộng gộp để nhập khẩu vào phần mềm kế toán SME, giúp kế toán không mất công nhập liệu trên phần mềm kế toán mà vẫn đảm bảo hiệu năng của phần mềm kế toán SME

II. PC – Bán hàng

1. Thu ngân muốn nhập được số lượng khách lớn hơn 1000 để tính thưởng cho nhân viên nhà hàng
2. Chủ nhà hàng muốn xem tất cả các hóa đơn phát sinh trong nhà hàng của tất cả các nhân viên trên 1 màn hình danh sách để nắm được tình hình hoạt động tổng thể của nhà hàng, nhìn thấy con số tổng mà không cần cộng bên ngoài
3. Khi điều chỉnh tăng cỡ chữ phần nội dung phiếu chế biến, nhân viên bếp/bar muốn chỉ tăng cỡ chữ của phần nội dung tên món, đơn vị tính và số lượng, không muốn tăng cỡ chữ các tiêu đề để tránh bị mất chữ trên tiêu đề

III. Mobile

1. Thu ngân muốn nhập được số lượng khách lớn hơn 1000 để tính thưởng cho nhân viên nhà hàng
2. Khi số tiền khách đặt cọc lớn hơn số tiền còn phải thu của hóa đơn, khách tip lại cho nhà hàng hoặc không lấy lại số tiền thừa, thu ngân muốn ghi nhận lại số tiền khách tip/không lấy tiền thừa này để phản ánh đúng số tiền khách trả cho nhà hàng
3. Bếp/bar muốn chương trình không tự động ẩn đi các món trên order đã thanh toán để theo dõi được các món cần chế biến khi khách hàng đã thanh toán rồi nhưng chưa lấy món.


I. Web


1. Quản lý nhà hàng/Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu bán hàng dạng cộng gộp để nhập khẩu vào phần mềm kế toán SME, giúp kế toán không mất công nhập liệu trên phần mềm kế toán mà vẫn đảm bảo hiệu năng của phần mềm kế toán SME
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R51, CUKCUK hỗ trợ xuất khẩu dữ liệu bán hàng dạng cộng gộp để nhập khẩu vào phần mềm kế toán SME, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu của kế toán nhà hàng. Các bước thực hiện chi tiết xem tại đây.

II. PC – Bán hàng


1. Thu ngân muốn nhập được số lượng khách lớn hơn 1000 để tính thưởng cho nhân viên nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng tiệc cưới, số lượng khách trong 1 lần đặt chỗ thường khá lớn, có thể > 1000 khách, tuy nhiên hiện tại, phần mềm chỉ cho phép thu ngân ghi nhận tối là 1000, dẫn đến thu ngân phải tự quản lý bằng sổ sách bên ngoài, gây mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Kể từ phiên bản R51, chương trình cho phép ghi nhận số khách tối đa là 9999 người để đáp ứng nhu cầu này.


2. Chủ nhà hàng muốn xem tất cả các hóa đơn phát sinh trong nhà hàng của tất cả các nhân viên trên 1 màn hình danh sách để nắm được tình hình hoạt động tổng thể của nhà hàng, nhìn thấy con số tổng mà không cần cộng bên ngoài

Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R51, tại màn hình Danh sách hóa đơn, bổ sung tham số Tất cả trên bộ lọc Nhân viên, giúp quản lý có thể xem được danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng của toàn bộ nhân viên hoặc theo từng nhân viên.

  • Khi xem danh sách hóa đơn, quản lý có thể xem toàn bộ hóa đơn phát sinh của nhà hàng.


3. Khi điều chỉnh tăng cỡ chữ phần nội dung phiếu chế biến, nhân viên bếp/bar muốn chỉ tăng cỡ chữ của phần nội dung tên món, đơn vị tính và số lượng, không muốn tăng cỡ chữ các tiêu đề để tránh bị mất chữ trên tiêu đề
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng, nhân viên bếp thường lớn tuổi nên quản lý sẽ thiết lập mẫu in chế biến tại bếp có kích thước lớn để dễ nhìn. Tuy nhiên, khi tăng cỡ chữ nội dung lên 18, 20 thì tiêu đề bị mất chữ. Kể từ phiên bản R51, để đáp ứng tính năng này, khi quản lý thiết lập cỡ chữ lên 18, 20, chương trình sẽ chỉ tăng cỡ chữ nội dung, k tăng cỡ chữ tiêu đề.III. Mobile


1. Thu ngân muốn nhập được số lượng khách lớn hơn 1000 để tính thưởng cho nhân viên nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng tiệc cưới, số lượng khách trong 1 lần đặt chỗ thường khá lớn, có thể > 1000 khách, tuy nhiên hiện tại, phần mềm chỉ cho phép thu ngân ghi nhận tối là 1000, dẫn đến thu ngân phải tự quản lý bằng sổ sách bên ngoài, gây mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Kể từ phiên bản R51, chương trình cho phép ghi nhận số khách tối đa là 9999 người để đáp ứng nhu cầu này.


2. Khi số tiền khách đặt cọc lớn hơn số tiền còn phải thu của hóa đơn, khách tip lại cho nhà hàng hoặc không lấy lại số tiền thừa, thu ngân muốn ghi nhận lại số tiền khách tip/không lấy tiền thừa này để phản ánh đúng số tiền khách trả cho nhà hàng

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R51, với những order khách đặt trước có số tiền đặt cọc lớn hơn số tiền phải thu trên hóa đơn, trường hợp khách tip lại tiền cho nhà hàng hoặc không lấy tiền thừa, chương trình cho phép thu ngân ghi nhận số tiền này trên chương trình để phản ảnh đúng số tiền khách trả cho nhà hàng.

  • Khi thu tiền khách đưa, tích chọn Khách tip/không lấy tiền thừa.


  • Chương trình sẽ ghi nhận số tiền này trên hóa đơn để phản ánh đúng số tiền khách trả.

3. Bếp/bar muốn chương trình không tự động ẩn đi các món trên order đã thanh toán để theo dõi được các món cần chế biến khi khách hàng đã thanh toán rồi nhưng chưa lấy món.
Chi tiết thay đổi: Một số nhà hàng hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn nhưng thu tiền khách trước khi phục vụ món. Trường hợp sử dụng CUKCUK KDS trên tivi để theo dõi các món cần chế biến, sau khi thu tiền hóa đơn, các order gửi xuống bếp/bar sẽ tự động biến mất, dẫn đến bếp/bar không biết món để chế biến. Kể từ phiên bản R51, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình vẫn sẽ hiển thị order cần chế biến sau khi thu ngân đã thu tiền. Order chỉ biến mất trong trường hợp:

  • Nhân viên bếp/bar nhấn Trả món trên màn hình Chế biến (trên ứng dụng CUKCUK Bếp/bar)
  • Đối với order Phục vụ tại bàn/Mang về là sau 12 tiếng từ lúc lập order.
  • Đối với order Giao hàng là sau 12 tiếng kể từ thời điểm khách yêu cầu giao hàng.
  • Đối với order đặt chỗ là sau 12 tiếng kể từ thời điểm khách đặt chỗ (Giờ khách đến).

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan