R55

I. Web


1.
Quản lý nhà hàng muốn biết được số lượng từng sở thích phục vụ khách đã gọi trong kỳ để đánh giá thị hiếu của khách, đồng thời đưa ra phương án điều chỉnh vị món ăn/đồ uống phù hợp theo thị hiếu đó


II. Mobile


1. Nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn gợi ý cho khách các món thường ăn kèm với nhau để thực khách dễ dàng hơn khi order và tăng mức độ hài lòng của thực khách với việc phục vụ của nhà hàng


I. Web

1. Quản lý nhà hàng muốn biết được số lượng từng sở thích phục vụ khách đã gọi trong kỳ để đánh giá thị hiếu của khách, đồng thời đưa ra phương án điều chỉnh vị món ăn/đồ uống phù hợp theo thị hiếu đó

Chi tiết thay đổi: Tại các quán cà phê, trà sữa, khi khách gọi đồ thường sẽ có yêu cầu về lượng đường, đá hay gọi thêm topping. Quản lý sẽ căn cứ vào số lượng sở thích khách yêu cầu để quyết định xem có điều chỉnh lại lượng đường/đá trong trà hay không. Kể từ phiên bản R55, bổ sung báo cáo Doanh thu theo sở thích phục vụ, giúp quản lý dễ dàng theo dõi được chính xác số lượng từng sở thích phục vụ khách gọi, từ đó điều chỉnh vị món ăn/đồ uống phù hợp với thị hiếu.
Các bước thực hiện:

  • Nhấn Báo cáo/Bán hàng.
  • Nhấn Chọn báo cáo, chọn báo cáo Doanh thu theo sở thích phục vụ.
  • Lựa chọn thống kê theo Nhóm Sở thích phục vụ hoặc Tên sở thích phục vụ.
  • Chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý.

  • Chương trình đã hiển thị danh sách sở thích phục vụ được yêu cầu trong kỳ báo cáo, chi tiết theo số lượng, đơn giá, tổng doanh thu,…II. Mobile

1. Nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn gợi ý cho khách các món thường ăn kèm với nhau để thực khách dễ dàng hơn khi order và tăng mức độ hài lòng của thực khách với việc phục vụ của nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Tại các nhà hàng, khi khách gọi món, nhân viên thường sẽ gợi ý những món ăn kèm phù hợp với các món khách đã gọi, giúp khách dễ dàng hơn khi order món và tăng độ hài lòng của khách với nhà hàng. Kể từ phiên bản R55, chương trình bổ sung thiết lập tính năng thông minh Gợi ý món ăn kèm khi ghi order để đáp ứng nhu cầu trên.
Các bước thực hiện:

  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Tại tab Thiết lập chung, bật Thiết lập tính năng 4.0 và tích chọn Sử dụng tính năng gợi ý món ăn kèm khi ghi order.
  • Tại màn hình Ghi order, nhấn biểu tượng .
  • Khi ghi order cho khách, chương trình sẽ căn cứ vào món khách gọi để gợi ý món ăn kèm.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan