R62.2

Tính năng mới

1. Nhân viên phục vụ muốn order được trên PC/POS để order nhanh hơn và không mất nhiều thời gian (Nhân viên order trên PC/POS nhanh và ổn định hơn trên Máy tính bảng, Điện thoại)
2. Khi ghi nhận số tiền đặt cọc lần 2,3,… cho Khách hàng, Thu ngân và Khách hàng muốn trên phiếu đặt chỗ sẽ ghi nhận được số tiền đặt cọc của riêng lần đó thôi để dễ theo dõi và đúng với số tiền thực tế phát sinh
3. Kế toán nhà hàng dùng phần mềm SME muốn sử dụng luôn các dữ liệu ghi nhận trên phần mềm CUKCUK để giảm thời gian hạch toán kế toán
4. Tại nhà hàng buffet gọi món phục vụ tại bàn, trên hóa đơn in ra, Thu ngân muốn chỉ hiển thị các món khách phải trả tiền để khách theo dõi dễ hơn và tiết kiệm giấy in
5. Quản lý nhà hàng muốn phần mềm tự tính toán giá vốn của từng món trên thực đơn căn cứ theo giá nguyên vật liệu để giảm thời gian tự tính toán giá vốn, đồng thời xem được lợi nhuận chính xác hơn


1. Nhân viên phục vụ muốn order được trên PC/POS để order nhanh hơn và không mất nhiều thời gian (Nhân viên order trên PC/POS nhanh và ổn định hơn trên Máy tính bảng, Điện thoại)

Chi tiết thay đổi:
Nhà hàng phục vụ tại bàn, rất đông khách vào cuối tuần, các ngày lễ. Tại nhà hàng có sẵn máy tính bàn cho Thu ngân, Kế toán và Lễ tân sử dụng, Nhân viên phục vụ order bằng máy tính bảng, giấy. Tuy nhiên Nhân viên phục vụ dùng máy tính bảng để order rất khó khăn trong việc order vì mạng chậm, không ổn định.
Vì vậy, kể từ R62.2, phần mềm CUKCUK đã bổ sung quyền cho nhân viên order và nhân viên order kiêm thu tiền có thể đăng nhập vào phần mềm trên PC/POS để order nhanh hơn và không mất nhiều thời gian.
Các bước thực hiện:

Trên PC: Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên phục vụ (Ghi order, Ghi order kiêm thu tiền)


Thực hiện ghi order:

2. Khi ghi nhận số tiền đặt cọc lần 2,3,… cho Khách hàng, Thu ngân và Khách hàng muốn trên phiếu đặt chỗ sẽ ghi nhận được số tiền đặt cọc của riêng lần đó thôi để dễ theo dõi và đúng với số tiền thực tế phát sinh
Chi tiết thay đổi: Khách hàng thường đặt chỗ và đặt cọc trước cho nhà hàng thành nhiều lần, thu ngân ghi nhận yêu cầu đặt chỗ và số tiền Khách hàng đặt cọc và in phiếu đặt chỗ cho khách hàng kiểm tra, theo dõi. Vì vậy, kể từ R62.2, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng ghi nhận số tiền đặt cọc của riêng từng lần đó để dễ theo dõi và đúng với số tiền thực tế phát sinh
Các bước thực hiện:
Trên PC:
Lập order Đặt chỗ -> Thu tiền đặt cọc

Sửa tiền đặt cọc -> Nhấn Đồng ý -> Nhấn Cất

Phiếu in: Hiển thị trên phiếu in ra dòng Tiền đặt cọc lần gần nhất và Tổng tiền đặt cọc của tất cả các lần


3. Kế toán nhà hàng dùng phần mềm SME muốn sử dụng luôn các dữ liệu ghi nhận trên phần mềm CUKCUK để giảm thời gian hạch toán kế toán
Chi tiết thay đồi: Kể từ R62.2, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng kết nối dữ liệu giữa 2 phần mềm SME và CUKCUK giúp cho Kế toán có thể lấy được dữ liệu bán hàng tại 1 phần mềm đã ghi nhận mà không mất công sức nhập lại sang phần mềm kia, giảm thời gian hạch toán kế toán.
Các bước thực hiện:
Tại menu chức năng “Bán hàng” trên phần mềm kế toán SME 2019
Chọn chức năng “Nhập khẩu từ phần mềm bán hàng” -> CUKCUK.VN

Nhập thông tin tài khoản bao gồm: Nhà hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu trên màn hình đăng nhập CUKCUK

Xem chi tiết tại đây
4.
Tại nhà hàng buffet gọi món phục vụ tại bàn, trên hóa đơn in ra, Thu ngân muốn chỉ hiển thị các món khách phải trả tiền để khách theo dõi dễ hơn và tiết kiệm giấy in
Chi tiết thay đổi: Hoá đơn in ra hiển thị tất cả các món có trong danh sách order. Kể từ R62.2, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép hiển thị các món khách hàng không phải trả tiền để nhà hàng sử dụng CUKCUK có thể tuỳ chỉnh mẫu in hoá đơn phù hợp với mong muốn, đặc điểm của nhà hàng.
Các bước thực hiện:
Trên PC: Bổ sung thiết lập “Hiển thị món có giá = 0”
Vào menu Thiết lập/Máy in và mẫu in -> Tuỳ chỉnh máy in cho thu ngân

5. Quản lý nhà hàng muốn phần mềm tự tính toán giá vốn của từng món trên thực đơn căn cứ theo giá nguyên vật liệu để giảm thời gian tự tính toán giá vốn, đồng thời xem được lợi nhuận chính xác hơn
Chi tiết thay đổi:
Các nhà hàng thường có nhu cầu xác định giá vốn của món do giá nguyên vật liệu hay thay đổi, hoặc có nhu cầu theo dõi lợi nhuận theo món tương đối chính xác để quyết định thay đổi giá bán hoặc thay đổi thực đơn. Vì vậy, Kể từ R62.2, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng tự tính toán giá vốn của từng món trên thực đơn căn cứ theo giá nguyên vật liệu để giảm thời gian tự tính toán giá vốn, đồng thời xem được lợi nhuận chính xác hơn.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý: Bổ sung thiết lập “Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các nguyên vật liệu thành phần”
Vào menu Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng\Bán hàng:khi tích chọn thiết lập này, sau khi xuất kho bán hàng, chương trình sẽ lấy vào giá xuất của NVL cập nhật vào định lượng nguyên vật liệu trên thực đơn đồng thời cập nhật vào giá vốn của món.
Xem chi tiết cách thiết lập và cách cập nhật giá vốn cho món trong thực đơn tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan