R63

Tính năng mới

1. Quản lý nhà hàng muốn có thể thiết lập chính sách giá bán theo khu vực để nhân viên thu ngân không phải/không thể thay đổi giá bán khi bán hàng.
2. Trên màn hình Lịch sử gửi bếp/bar, QLNH/Thu ngân muốn tìm kiếm nhanh lệnh gửi theo tên món/số order để đối chiếu thông tin nhanh với khách khi thanh toán không phải đi tìm theo từng lệnh gửi
3. Nhà hàng có các món ăn cho phép Thu ngân thay đổi giá, QLNH muốn thiết lập “Điều chỉnh giá tự do” cho nhiều món ăn cùng lúc mà không phải mất công thiết lập từng món.
4. QLNH muốn đánh giá được các chương trình khuyến mại mà nhà hàng đang áp dụng có hiệu quả không để xem xét việc duy trì hoặc thay đổi chương trình khuyến mại.
5. NVPV muốn nhận được thông báo sau khi NV ở siêu thị cân đồ và nhập số lượng chính xác của NVL (món ăn theo NVL) vào order.
6. Khi gửi và in báo cáo hủy order/hủy món cho chủ nhà hàng/cổ đông, Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo từ trên phần mềm để không mất thời gian tự tổng hợp và làm báo cáo trên excel
7. QLNH muốn khi giảm giá hóa đơn thì không giảm tiếp cho những món đã được hưởng CTKM giảm giá mặt hàng
8. QLNH mong muốn có thể tích điểm hoặc sử dụng điểm của khách hàng mà không cần khách hàng xác nhận

1. Quản lý nhà hàng muốn có thể thiết lập chính sách giá bán theo khu vực để nhân viên thu ngân không phải/không thể thay đổi giá bán khi bán hàng.
Chi tiết thay đổi: Nhà hàng gọi món phục vụ tại bàn có quy mô lớn, nhiều bàn, thường chia từ 2 đến 4 khu vực, mỗi khu vực có một danh sách thực đơn và áp dụng giá bán cho từng khu vực là khác nhau. Khi khách hàng có sự thay đổi vị trí ngồi giữa các khu vực, QLNH sẽ rất khó để quản lý và phát hiện sai sót khi tính tiền cho khách. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK bổ sung chức năng Áp dụng chính sách giá bán theo khu vực, giúp QLNH có thể quản lý được thay đổi dễ dàng hơn.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý:
Tại mục Thiết lập hệ thống\Mua hàng/bán hàng đổi mục Áp dụng giá bán theo khung giờ thành Áp dụng chính sách giá bán có hai lựa chọn Theo khung giờTheo khu vực

Xem chi tiết tại đây
2. Trên màn hình Lịch sử gửi bếp/bar, QLNH/Thu ngân muốn tìm kiếm nhanh lệnh gửi theo tên món/số order để đối chiếu thông tin nhanh với khách khi thanh toán không phải đi tìm theo từng lệnh gửi
Chi tiết thay đổi:
Nhà hàng hải sản phục vụ tại bàn, khi thanh toán khách hàng hay thắc mắc về số món gọi và yêu cầu QLNH hoặc Thu ngân kiểm tra lại. QLNH/Thu ngân muốn tìm order hoặc món để đối chiếu với khách hàng sẽ phải tìm thủ công trên danh sách từng lệnh gửi nên mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK đã bổ sung tính năng tìm kiếm nhanh tại màn hình Lịch sử gửi bếp/bar, giúp QLNH/Thu ngân có thể tìm kiếm order hoặc món nhanh hơn, giảm thiểu thời gian tìm kiếm đối chiếu với khách hàng.
Các bước thực hiện:

 • Trên menu chức năng chọn Lịch sử gửi bếp/bar

 • Nhập thông tin tìm kiếm theo số bàn/ số order/ tên món vào ô textbox tìm kiếm. Có thể lọc danh sách order theo Order của tôi hoặc Tất cả order

 • Nhấn Enter hoặc tích chọn biểu tượng tìm kiếm .

3. Nhà hàng có các món ăn cho phép Thu ngân thay đổi giá, QLNH muốn thiết lập “Điều chỉnh giá tự do” cho nhiều món ăn cùng lúc mà không phải mất công thiết lập từng món.
Chi tiết thay đổi:
Nhà hàng hải sản đông khách, menu thực đơn có nhiều món thay đổi giá tự do. QLNH muốn khi Thu ngân lập order có thể tự thay đổi giá món mà không cần đến cho phép của QLNH. QLNH phải thiết lập chọn điều chỉnh giá tự do cho từng món trên thực đơn nên rất mất thời gian và công sức. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK đã bổ sung thêm tính năng giúp QLNH cập nhật nhanh những món có giá điều chỉnh tự do trên thực đơn.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý:

 • Màn hình danh sách thực đơn bổ sung cột “Điều chỉnh giá tự do”
 • File Nhập khẩu/Xuất khẩu thực đơn, Cập nhật giá: bổ sung cột “Điều chỉnh giá tự do”

Xem chi tiết tại đây
4. QLNH muốn đánh giá được các chương trình khuyến mại mà nhà hàng đang áp dụng có hiệu quả không để xem xét việc duy trì hoặc thay đổi chương trình khuyến mại
Chi tiết thay đổi: Chuỗi nhà hàng phục vụ tại bàn có nhiều chi nhánh, chạy nhiều chương trình khuyến mại, mỗi thời gian áp dụng một chương trình khuyến mại khác nhau. QLNH phải mất nhiều thời gian theo dõi, tổng hợp, so sánh từng chương trình khuyến mại để xem xét việc duy trì hoặc thay đổi chương trình khuyến mại sao cho phù hợp và mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK bổ sung thêm báo cáo Doanh thu theo chương trình khuyến mại giúp QLNH dễ dàng theo dõi doanh thu các chương trình khuyến mại và đưa ra đánh giá một cách nhanh chóng nhất.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý:
Tại phân hệ Báo cáo\Bán hàng, bổ sung báo cáo Doanh thu theo chương trình khuyến mại

 • Chọn báo cáo Doanh thu theo chương trình khuyến mại
 • Chọn Nhà hàng nếu là chuỗi nhà hàng
 • Chọn Kỳ báo cáo cần lấy dữ liệu, nhấn Đồng ý

 • Màn hình Doanh thu theo chương trình khuyến mại. Tích chọn tên chương trình khuyến mại để xem chi tiết doanh thu CTKM theo nhà hàng

 • Tích chọn Tên nhà hàng để xem chi tiết doanh thu CTKM theo hóa đơn

  5. NVPV muốn nhận được thông báo sau khi nhân viên ở siêu thị cân đồ và nhập số lượng chính xác của NVL (món ăn theo NVL) vào order
  Chi tiết thay đổi:
  Tại các nhà hàng có phục vụ món ăn theo nguyên vật liệu, nhân viên phục vụ sau khi ghi order cho khách, sẽ thông báo cho nhân viên siêu thị về món cần cân. Nhân viên siêu thị sau khi cân đồ xong thì báo lại cho NVPV biết để cập nhật số lượng món NVL vào order gửi xuống bếp chế biến. R63 chương trình bổ sung chức năng cân đồ giúp NVPV và NV siêu thị không cần phải thông báo bằng miệng mà sử dụng trực tiếp trên phần mềm; giúp quá trình trao đổi không bị quên hay sai sót về số lượng món, bàn nào, order nào.
  Tại mục Thiết lập hệ thống/Mua hàng bán hàng, bổ sung thêm tính năng Nhà hàng có bộ phận siêu thị cân đồ

  Xem chi tiết tại đây
  6. Khi gửi và in báo cáo hủy order/hủy món cho chủ nhà hàng/cổ đông, Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo từ trên phần mềm để không mất thời gian tự tổng hợp và làm báo cáo trên excel

  Chi tiết thay đổi:
  Nhà hàng có nhiều cổ đông cùng góp vốn, hàng tuần Kế toán phải gửi báo cáo cho chủ nhà hàng và cổ đông xem trong đó có báo cáo Số lượng hủy order/hủy món. Mỗi lần như vậy, Kế toán phải tự nhập tay vào file excel mà không xuất khẩu được từ trên phần mềm nên mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng Xuất khẩu báo cáo Số lượng hủy order/hủy món giúp giảm thiểu thời gian công sức tổng hợp báo cáo cho Kế toán.
  Các bước thực hiện:
  Trên trang quản lý:

  • Tại phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Số lượng hủy order/hủy món

  • Chọn kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý
  • Chọn Xuất khẩu và mở báo cáo để xem chi tiết số liệu báo cáo


  7. Quản lý nhà hàng muốn khi giảm giá hóa đơn thì không giảm tiếp cho những món đã được hưởng CTKM giảm giá mặt hàng
  Chi tiết thay đổi: Nhà hàng phục vụ tại bàn thường có CTKM giảm giá món và giảm giá hóa đơn. QLNH muốn khi thanh toán, nếu món đã được giảm giá rồi thì không áp dụng khuyến mại giảm giá hóa đơn cho món đó nữa. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK bổ sung thiết lập Chỉ áp dụng cho món chưa có khuyến mại khi khai báo CTKM cho nhà hàng, QLNH có thể lựa chọn được hình thức khuyến mại mà mình muốn.
  Các bước thực hiện:
  Trên trang quản lý:
  Tại mục Khuyến mại\Thêm\Thêm chương trình khuyến mại – Giảm giá hóa đơn, bổ sung tích chọn Chỉ áp dụng cho món chưa có khuyến mại

  Xem chi tiết tại đây
  8. QLNH mong muốn có thể tích điểm hoặc sử dụng điểm của khách hàng mà không cần khách hàng xác nhận
  Chi tiết thay đổi: Trước đây, những nhà hàng có lập thẻ tích điểm cho khách hàng qua 5food. Khi thanh toán chọn sử dụng điểm, khách hàng phải đăng nhập vào 5food để xác nhận. Vì vậy, kể từ R63, phần mềm CUKCUK bổ sung thiết lập Bắt buộc xác nhận khi sử dụng điểm của khách hàng, nhà hàng có thể bỏ tích chọn để không cần xác nhận của khách hàng vẫn sử dụng được điểm khi thanh toán.
  Các bước thực hiện:

  Trên trang quản lý:
  Tại mục Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng

  • Nhấn Sửa, tích bỏ chọn Bắt buộc xác nhận khi sử dụng điểm của khách hàng nếu không muốn yêu cầu khách hàng xác nhận khi sử dụng điểm.
  • Nhấn Cất để lưu thiết lập.

  Cập nhật 17/01/2020

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan