R64

Tính năng mới

1. Khi các nhóm khách ở các order khác nhau muốn ghép order, NVPV muốn chương trình tự động cập nhật trạng thái trống của bàn được ghép để giảm thời gian và hạn chế NVPV quên chọn lại bàn.
2. Nhà hàng phục vụ nhanh, QLNH muốn nắm được thông tin về SL KH để xem xét tình hình hoạt động của NH.
3. QLNH muốn xem được danh sách hóa đơn của tất cả các thiết bị khác để có thể in HĐ trong trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn.
4. Khi không biết cách đăng nhập vào Server, nhân viên nhà hàng muốn xem được nội dung trợ giúp để biết cách đăng nhập mà không cần nhờ đến đại lý hay NVKD hỗ trợ.
5. Thay đổi đường dẫn và cách hướng dẫn KH sử dụng tổng đài MISA Support.
6. Chỉnh sửa tính năng Nhật ký truy cập, ghi lại chi tiết hơn các thao tác liên quan đến order và hóa đơn.
7. Bổ sung tính năng cho phép thu ngân in lại được phiếu chế biến của tất cả các order trong nhà hàng (được ghi nhận trên thiết bị khác) để chuyển cho bếp/bar khi có yêu cầu.
8. Nhà hàng/quán cafe kinh doanh các dịch vụ tính tiền theo thời gian như: Xem phim, Bia, Karaoke, … QLNH muốn phần mềm tự động tính được số tiền phải trả theo thời gian sử dụng của khách để Thu ngân không phải tự theo dõi và tính thủ công.
9. Cải tiến báo cáo Doanh thu theo sở thích phục vụ để phản ánh số liệu phù hợp với cách phân bổ khuyến mại của chương trình (không phân bổ KM cho STPV).
10. MISA muốn hướng dẫn nhà hàng triển khai theo mô hình máy chủ nội tại nhà hàng sử dụng nhiều hơn 2 thiết bị bán hàng để đảm bảo hoạt động bán hàng ổn định


1. Khi các nhóm khách ở các order khác nhau muốn ghép order, NVPV muốn chương trình tự động cập nhật trạng thái trống của bàn được ghép để giảm thời gian và hạn chế NVPV quên chọn lại bàn.
Chi tiết thay đổi: Quán ăn, nhà hàng phục vụ tại bàn, các khách hàng thường xuyên có yêu cầu ghép order và chuyển hẳn sang ngồi chung 1 bàn. Hiện tại để cập nhật trạng thái bàn trống cho các bàn khác thì nhân viên order phải thực hiện nhiều thao tác, dẫn đến trường hợp nhân viên nhiều khi quên không cập nhật. Vì vậy, kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng “Chỉ giữ lại 1 bàn sau khi ghép order” tự động cập nhật trạng thái trống của bàn được ghép.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý, danh mục
Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng: tích chọn Chỉ giữ lại bàn của order gốc khi ghép order

Giao diện ghép order trên màn hình bán hàng của nhân viên:

Khi chọn ghép order 1.1 bàn 103 vào order 1.2 bàn 108 thì chương trình sẽ chỉ ghi nhận bàn của order gốc là order 1.2 bàn 108 là đang phục vụ, bàn 103 sẽ cập nhật trạng thái bàn trống.

Trong trường hợp nhà hàng không tích chọn thiết lập Chỉ giữ lại bàn của order gốc khi ghép order khi ghép order chương trình sẽ ghi nhận order sau khi ghép gồm tất cả các bàn được ghép. Ví dụ: ghép order 1.1 bàn 103 vào order 1.2 bàn 108 thì chương trình sẽ ghi nhận order 1.2 tại bàn 103 và 108.
2. Nhà hàng phục vụ nhanh, QLNH muốn nắm được thông tin về SL KH để xem xét tình hình hoạt động của NH.
Chi tiết thay đổi: Nhà hàng phục vụ nhanh, QLNH muốn theo dõi được số lượng khách hàng đến mua hàng để xem tình hình kinh doanh tại nhà hàng có đông khách hay không. Dựa vào đó để lên kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi sao cho phù hợp. Vì vậy, kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng “Theo dõi số lượng khách hàng” giúp tổng hợp được số lượng khách theo từng ngày/tuần/tháng.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý, danh mục Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng: tích chọn thiết lập Theo dõi số lượng khách hàng

Màn hình order khi nhân viên làm việc như sau:

Xem chi tiết tại đây.
3. QLNH muốn xem được danh sách hóa đơn của tất cả các thiết bị khác để có thể in HĐ trong trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung chức năng Xem tất cả hóa đơn trong ngày. Chức năng giúp quản lý nhà hàng có thể tìm kiếm danh sách và in lại chi tiết hóa đơn khi khách hàng có nhu cầu lấy lại hóa đơn trong thời gian 1 tuần trở lại kể từ ngày hiện tại.
Các bước thực hiện:
Quản lý nhà hàng đăng nhập phần mềm, vào menu Danh sách hóa đơn\Tìm trực tuyến\Xem tất cả hóa đơn trong ngày

Danh sách hóa đơn khi chọn xem tất cả hóa đơn trong ngày mặc định hiển thị Ngày hiện tại Tất cả thu ngân
Quản lý nhà hàng có thể chọn xem hóa đơn theo ngày (thời gian xem hóa đơn được tính là 7 ngày về trước kể từ ngày hiện tại), xem theo từng thu ngân hoặc có thể tìm kiếm bằng cách nhập số bàn/số order/số hóa đơn/khách hàng vào ô tìm kiếm và nhấn

Quản lý nhà hàng sau khi tìm kiếm được hóa đơn có thể tích chọn xem chi tiết và in lại hóa đơn cho khách hàng

4. Khi không biết cách đăng nhập vào Server, nhân viên nhà hàng muốn xem được nội dung trợ giúp để biết cách đăng nhập mà không cần nhờ đến đại lý hay NVKD hỗ trợ.
Chi tiết thay đổi: Nhà hàng làm việc theo chế độ offline, nhân viên nhà hàng gặp khó khăn khi đăng nhập vào server nhưng lại không xem được nội dung trợ giúp để khắc phục. Vì vậy, kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung đường dẫn “Hướng dẫn sử dụng”. Nhân viên mở server, tích chọn “Hướng dẫn sử dụng” bên dưới góc trái màn hình đăng nhập để xem hướng dẫn đăng nhập và sử dụng phần mềm.

5. Thay đổi đường dẫn và cách hướng dẫn KH sử dụng tổng đài MISA Support.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng Tổng đài hỗ trợ MISA Support.
Nhân viên đăng nhập phần mềm bán hàng, tích chọn .

6. Bổ sung tính năng ghi lại chi tiết hơn các thao tác liên quan đến order và hóa đơn trong Nhật ký truy cập.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng trong Nhật ký truy cập, ghi lại chi tiết hơn các thao tác liên quan đến order và hóa đơn. Đối với các nhà hàng có cài đặt máy chủ tại nhà hàng có thể xem được các thao tác trên order và hóa đơn của tất cả các thiết bị PC từ phên bản R64 trở lên. Người dùng xem nhật ký chi tiết tại danh mục Nhật ký truy cập, tab Order/Hóa đơn.

7. Bổ sung tính năng cho phép thu ngân in lại được phiếu chế biến của tất cả các order trong nhà hàng (được ghi nhận trên thiết bị khác) để chuyển cho bếp/bar khi có yêu cầu.
Chi tiết thay đổi: Trước đây, khi có yêu cầu cần in lại phiếu chế biến được gửi từ nhân viên phục vụ, thu ngân phải mất thời gian tìm lại trên máy của phục vụ. Vì vậy, kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng dành cho các nhà hàng có cài đặt máy chủ tại nhà hàng cho phép thu ngân in lại được phiếu chế biến của tất cả các order trong nhà hàng (được ghi nhận trên thiết bị khác) để chuyển cho bếp/bar khi có yêu cầu.
Các bước thực hiện:
Vào Lịch sử gửi bếp/bar tab “Đã gửi” tích chọn “Tìm trên tất cả thiết bị

Xem chi tiết tại đây.
8. Nhà hàng/quán cafe kinh doanh các dịch vụ tính tiền theo thời gian như: Xem phim, Bia, Karaoke, … QLNH muốn phần mềm tự động tính được số tiền phải trả theo thời gian sử dụng của khách để Thu ngân không phải tự theo dõi và tính thủ công.

Chi tiết thay đổi:
Quán cà phê có áp dụng thêm loại hình cà phê phim, khi tính tiền nhân viên đang tự tính dựa vào loại phòng và số phút khách ngồi tại phòng để tính tiền. Vì vậy, kể từ R64, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng dịch vụ tính tiền theo thời gian, chương trình sẽ tự tính toán số tiền khách hàng phải trả, giúp nhân viên không phải tự tính thủ công như trước.
Các bước thực hiện:

  • Vào Danh mục/Dịch vụ tính tiền theo thời gian, nhấn Thêm.
  • Khai báo thông tin trong Tab Thông tin chung

Xem chi tiết các bước thực hiện tại đây.
9. Cải tiến báo cáo Doanh thu theo sở thích phục vụ để phản ánh số liệu phù hợp với cách phân bổ khuyến mại của chương trình (không phân bổ KM cho STPV).
Chi tiết thay đổi: Do chương trình không tính phân bổ khuyến mại cho sở thích phục vụ. Kể từ R64, Báo cáo doanh thu theo sở thích phụ vụ bỏ cột Khuyến mại để phản ánh số liệu phù hợp với cách phân bổ khuyến mại của chương trình.

10. MISA muốn hướng dẫn nhà hàng triển khai theo mô hình máy chủ nội tại nhà hàng sử dụng nhiều hơn 2 thiết bị bán hàng để đảm bảo hoạt động bán hàng ổn định
Chi tiết thay đổi: Đối với các nhà hàng sử dụng nhiều thiết bị, nhiều khu vực bán hàng và không gian nhà hàng rộng, việc kết nối dữ liệu qua máy chủ MISA bị ảnh hưởng bởi tốc độ đường truyền và độ ổn định của hệ thống mạng tại nhà hàng, khi có gián đoạn rất dễ xảy ra lỗi. Vì vậy, kể từ R64, với những nhà hàng đăng ký mới, khi sử dụng nhiều hơn 2 thiết bị bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hướng dẫn nhà hàng cài đặt và kết nối dữ liệu qua máy chủ nội bộ để hoạt động bán hàng diễn ra được nhanh chóng và ổn định hơn.Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan