R71

Tính năng mới

I. Web & PC – Bán hàng
1. Bổ sung tính năng hiển thị thông tin khách hàng hoặc nhân viên phục vụ trên Order.

2. Bổ sung tính năng cho phép ghi nhận được thông tin khách hàng ngay khi lập Order.
3. Bổ sung tiện ích giúp thu ngân biết được tổng số lượng khách hàng đã đặt chỗ trong ngày.
4. Bổ sung tiện ích cho phép thu ngân có thể thu tiền và in nhanh hơn khi thu tiền cho khách hàng là thành viên của 5food.
5. Bổ sung yêu cầu xác nhận của quản lý khi thu ngân áp dụng khuyến mại khác ngoài chương trình khuyến mại.
6. Bổ sung tính năng ghi nhận doanh số cho Cộng tác viên/Đại lý khi khách hàng Mua thêm nhà hàng, gia hạn.
7. Kết nối CUKUK với phần mềm AMIS.VN – Kế toán.


I. Web & PC – Bán hàng
1. Bổ sung tính năng hiển thị thông tin khách hàng hoặc nhân viên phục vụ trên Order
Chi tiết thay đổi: Hiện nay phần mềm bán hàng không hiển thị thông tin nhân viên phục vụ hoặc thông tin khách hàng trên order, khó khăn cho quản lý khi muốn biết được order này là của nhân viên phục vụ nào và khi thanh toán thu ngân khó tìm kiếm order khi khách hàng thanh toán. Vì vậy, kể từ R71, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng hiển thị thông tin khách hàng hoặc nhân viên phục vụ trên Order giúp thu ngân có thể tìm kiếm order theo khách hàng nhanh hơn và quản lý nhà hàng nắm bắt được order của nhân viên phục vụ nào.

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Trên trang quản lý, vào Thiết lập chung\Mua hàng/bán hàng thiết lập hiển thị Tên nhân viên phục vụ hoặc Tên khách hàng trên order


Bước 2: Khi thiết lập Hiển thị Tên nhân viên phục vụ. Trên Order Tại bàn sẽ hiện thị Tên nhân viên phục vụ, trên Order Mang về hoặc Giao hàng vẫn hiển thị Tên Khách hàng nếu có Order Tại bàn sẽ hiển thị Tên nhân viên phục vụ


Order Mang về và Giao hàng sẽ hiển thị Tên khách hàng nếu có


Bước 3: Khi thiết lập Hiển thị Tên khách hàng. Trên Order Tại bàn, Mang về, Giao hàng sẽ hiện thị Tên khách hàng2. Bổ sung tính năng cho phép ghi nhận được thông tin khách hàng ngay khi lập order Chi tiết thay đổi: Hiện nay phần mềm bán hàng không cho phép ghi nhận thông tin khách hàng
ngay khi lập order, thu ngân khi thanh toán không thể tìm kiếm nhanh order theo khách hàng để thanh toán. Vì vậy, kể từ R71, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép ghi nhận thông tin khách hàng ngay khi lập order giúp thu ngân khi thanh toán có thể tìm kiếm order theo khách hàng.

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Lập order, vào thông tin order để chọn khách hàng

Bước 2: Thu ngân khi thanh toán sẽ tìm order theo khách hàng. 
Lưu ý: trên trang quản lý cần thiết lập Hiển thị Tên Khách hàng trên Order khi đó Order tại bàn sẽ hiển thị tên Khách hàng trên order

Thu ngân tìm kiếm theo Khách hàng và thực hiện thu tiền

3. Bổ sung tiện ích giúp thu ngân biết được tổng số lượng khách hàng đã đặt chỗ trong ngày
Chi tiết thay đổi: Hiện nay phần mềm bán hàng không thống kê có bao nhiêu đơn hàng đặt chỗ,
tổng số lượng khách hàng và tổng số tiền đặt cọc, thu ngân thường mất nhiều thời gian để
tính toán và báo cáo cho bộ phân liên quan. Vì vậy, kể từ R71, phần mềm CUKCUK bổ sung tiện ích ghi nhận toàn bộ thông tin đặt chỗ theo ngày giúp thu ngân tổng hợp số liệu và báo cáo cho bộ phận liên quan 1 cách nhanh nhất.

Các bước thực hiện: 
Trên Sổ đặt chỗ, bổ sung dòng thông tin tổng hợp bao gồm: Tổng số lượng đơn đặt chỗ, tổng số lượng khách hàng và tổng số tiền đặt cọc


4. Bổ sung tiện ích cho phép thu ngân có thể thu tiền và in nhanh hơn khi thu tiền cho khách hàng là thành viên của 5food
Chi tiết thay đổi: Hiện nay nhà hàng có sử dụng thẻ thành viên 5food, thu ngân khi thu tiền cho
khách hàng là thành viên 5food muốn Thu và in hóa đơn phải thực hiện nhiều thao tác và có thường quên in hóa đơn khi có nhiều khách hàng yêu cầu thanh toán cùng lúc. Vì vậy, kể từ R71, phần mềm CUKCUK bổ sung tiện ích cho phép thu ngân có thể thu tiền và in một cách nhanh nhất tránh nhầm lần khi thu tiền.

Các bước thực hiện: 
Khi thu ngân thu tiền cho khách hàng là thành viên của 5food, thu ngân có thể chọn Thu tiền không in hoặc Thu tiền và in hóa đơn ngay trên màn hình thu tiền.


5. Bổ sung yêu cầu xác nhận của quản lý khi thu ngân áp dụng khuyến mại khác ngoài chương trình khuyến mại
Chi tiết thay đổi: Hiện nay khi quản lý nhà hàng thiết lập Thu ngân không được phép áp dụng
khuyến mại khác ngoài chương trình khuyến mại thì trên phần mềm bán hàng sẽ không hiển thị tính năng khuyến mại khác, thu ngân không thể thêm khuyến mại khác khi tính tiền. Vì vậy, kể từ R71, phần mềm CUKCUK bổ sung yêu cầu xác nhận của quản lý trong trường hợp thu ngân áp dụng khuyến mại khác ngoài chương trình khuyến mại, giúp thu ngân có thể áp dụng được khuyến mại, chủ nhà hàng có thể quản lý được các khuyến mại của thu ngân.

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Trên trang quản lý, vào Thiết lập chung\Mua hàng/bán hàng thiết lập yêu cầu quản lý xác nhận trong trường hợp Thu ngân tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền

Bước 2: Thu ngân tính tiền, áp dụng khuyến mại hóa đơn khác, khuyến mại giảm giá món, khuyến mại tặng món sẽ phải nhập tài khoản quản lý để xác nhận

6. Bổ sung tính năng ghi nhận doanh số cho Cộng tác viên/Đại lý khi khách hàng Mua thêm nhà hàng, gia hạn.
Chi tiết thay đổi: Hiện tại Cộng tác viên/Đại lý chỉ được ghi nhận doanh số khi thực hiện mua mới sản phẩm. Vì vậy, từ R71 trở đi khi Cộng tác viên/Đại lý thực hiện mua thêm nhà hàng hoặc Gia hạn đều được ghi nhận doanh thu

Các bước thực hiện
Nhập mã Khuyến mạii rồi nhấn Áp dụng trên màn hình Gia hạn


7. 
Kết nối CUKUK với phần mềm AMIS.VN – Kế toán
Mục đích
 Giúp Kế toán của nhà hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng từ phần mềm CUKCUK sang phần mềm Kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.
Chi tiết thay đổi: Hiện nay nhà hàng có sử dụng phần mềm CUKCUK và phần mềm AMIS.VN – Kế toán nhưng phải thực hiện hạch toán 2 lần gây mất thời gian. Từ R71 trở đi, CUKCUK hỗ trợ kết nối với phần mềm AMIS.VN – Kế toán để giúp Kế toán chuyển dữ liệu bán hàng từ phần mềm CUKCUK sang phần mềm Kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước thực hiện:

  • Kết nối CUKCUK với phần mềm AMIS.VN – Kế toán. Xem chi tiết tại đây.
  • Chuyển dữ liệu bán hàng từ CUKCUK sang AMIS.VN – Kế toán. Chi tiết xem tại đây.

Xem chi tiết tại đây.  

Cập nhật 11/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận