R77 (Ngày phát hành 05-11-2020)

I. Web & PC – Bán hàng

  1. Khi mua thêm chi nhánh cho nhà hàng chuỗi mà không gia hạn (do thời hạn thuê bao còn dài), chủ nhà hàng muốn áp dụng được mã giảm giá để được hưởng ưu đãi.
  2. Không bắt buộc khách hàng phải gia hạn khi mua thêm chi nhánh mà thuê bao cửa hàng chính còn dưới 6 tháng.
  3. Quản lý chuỗi mong muốn thống kê được doanh thu của các chi nhánh theo thời gian và theo khu vực địa lý (quận huyện; tỉnh/thành; Vùng miền).
  4. Bếp/Bar mong muốn phiếu hủy món có bôi đen dòng món hủy để bếp/bar dễ nhận biết.
  5. Nhà hàng không phát số chờ cho đơn giao hàng, thu ngân mong muốn có thông tin trùng nhau để nhanh chóng so sánh giữa hóa đơn mà shipper đang cầm với tem nhãn dán trên hàng hóa.
  6. QLNH mong muốn phải có sự xác nhận của QLNH mỗi khi NVPV/thu ngân thay đổi giờ vào của dịch vụ tính tiền theo thời gian.
  7. Khi muốn phát hành voucher cho khách hàng, quản lý/chủ nhà hàng muốn phát hành được các loại voucher tặng món, giảm giá món và quản lý số lượng voucher phát ra, số lượng voucher đã sử dụng để theo dõi tình hình phát hành voucher của nhà hàng.
  8. QLNH mong muốn có thể bỏ chọn được tính thuế, phí dịch vụ trong những trường hợp nhất định.

I. Web & PC – Bán hàng

1. Khi mua thêm chi nhánh cho nhà hàng chuỗi mà không gia hạn (do thời hạn thuê bao còn dài), chủ nhà hàng muốn áp dụng được mã giảm giá để được hưởng ưu đãi.

Chi tiết thay đổi: Trên trang thanh toán online của CukCuk, trường hợp chỉ Mua thêm chi nhánh, không gia hạn cho phép áp dụng mã giảm giá/khuyến mại.

2. Không bắt buộc khách hàng phải gia hạn khi mua thêm chi nhánh mà thuê bao cửa hàng chính còn dưới 6 tháng.

Chi tiết thay đổi: Hiện tại, phần mềm đang bắt buộc khách hàng phải gia hạn nếu mua thêm chi nhánh mà cửa hàng chính có thời gian sử dụng còn lại dưới 6 tháng. Kể từ phiên bản R77, phần mềm mềm không bắt buộc khách hàng phải gia hạn khi mua thêm chi nhánh mà thuê bao cửa hàng chính còn dưới 6 tháng.

Trên BE/Thanh toán online, phần giá trị Gia hạn thêm (Tháng) có thể để bằng 0.

3. Quản lý chuỗi mong muốn thống kê được doanh thu của các chi nhánh theo thời gian và theo khu vực địa lý (quận huyện; tỉnh/thành; Vùng miền).

Chi tiết thay đổi: Trên Báo cáo So sánh doanh thu chi nhánh theo thời gian, bổ sung thêm tham số cho phép so sánh doanh thu giữa các chi nhánh theo thời gian và theo khu vực định lý (quận huyện, Tỉnh/thành phố, Vùng miền). Giúp quản lý nhà hàng so sánh doanh thu giữa các kì bán hàng và chi tiết từng chi nhánh để biết được kì nào doanh số cao, kì nào doanh số thấp, cụ thể ở chi nhánh nào để tìm ra quyết định bán hàng như khuyến mại hay thu hẹp quy mô kinh doanh.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên trang quản lý, chọn Báo cáo\Bán hàng

Chọn báo cáo So sánh doanh thu chi nhánh theo thời gian và vị trí địa lý.

Bước 2: Chọn thông tin hiển thị trên báo cáo so sánh phù hợp với nhu cầu theo dõi của quản lý nhà hàng. Nhấn Đồng ý.

Báo cáo So sánh doanh thu chi nhánh theo thời gian và vị trí địa lý sẽ hiển thị như ảnh dưới đây.

4. Bếp/Bar mong muốn phiếu hủy món có bôi đen dòng món hủy để bếp/bar dễ nhận biết.

Chi tiết thay đổi: Tiêu đề của phiếu hủy món sẽ được bôi đen để giúp nhân viên bếp/bar dễ dàng nhận biết.

 

 

 

 

5. Nhà hàng không phát số chờ cho đơn giao hàng, thu ngân mong muốn có thông tin trùng nhau để nhanh chóng so sánh giữa hóa đơn mà shipper đang cầm với tem nhãn dán trên hàng hóa.

Chi tiết thay đổi: Trong phần Thiết lập máy in và mẫu in, bổ sung tích chọn Hiển thị số hóa đơn giúp thu ngân nhanh chóng so sánh giữa hóa đơn mà shipper đang cầm với tem nhãn dán trên hàng hóa.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên phần mềm Bán hàng, chọn Thiết lập\Máy in và mẫu in\Sửa.

Bước 2: Tại mục Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.

Bước 3: Vào tab Nội dung, tích chọn Hiển thị số order. Nhấn Đồng ý.

6. QLNH mong muốn phải có sự xác nhận của QLNH mỗi khi NVPV/thu ngân thay đổi giờ vào của dịch vụ tính tiền theo thời gian.

Chi tiết thay đổi: Trên trang quản lý, bổ sung thiết lập Yêu cầu quản lý xác nhận trong trường hợp Thay đổi thời gian của dịch vụ tính tiền tránh việc nhân viên thu ngân gian lận để hưởng chênh lệch.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.

Bước 2: Chọn tab Mua hàng/Bán hàng, nhấn Sửa.

Bước 3: Tại mục Yêu cầu quản lý nhà hàng xác nhận trong các trường hợp, tích chọn Thay đổi thời gian của dịch vụ tính tiền theo thời gian sử dụng.

Bước 4: Nhấn Cất.

7. Khi muốn phát hành voucher cho khách hàng, quản lý/chủ nhà hàng muốn phát hành được các loại voucher tặng món, giảm giá món và quản lý số lượng voucher phát ra, số lượng voucher đã sử dụng để theo dõi tình hình phát hành voucher của nhà hàng.

Chi tiết thay đổi: Trên trang quản lý 5Food, nhà hàng có thể lấy lên các chương trình khuyến mại như tặng món, giảm giá món đã thiết lập ở phần mềm bán hàng CUKCUK để phát hành voucher cho khách hàng. Khi thực hiện thanh toán, thu ngân sẽ nhập mã trên voucher vào phần mềm để áp dụng khuyến mại cho khách hàng. Số lượng mã ưu đãi đã sử dụng, chưa sử dụng sẽ tự động được cập nhật trên trang quản lý 5Food.

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Trên trang quản lý 5Food, nhấn Mã ưu đãi\Thêm chương trình ưu đãi\Chương trình ưu đãi từ chương trình khuyến mại.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng bên phải mục Tên chương trình KM, tại đây nhà hàng có thể lựa chọn các chương trình khuyến mại đã được thiết lập trên phần mềm bán hàng CukCuk.

Lưu ý: Chỉ có thể chọn các CTKM Tặng món, Giảm giá món, Mua m tặng n còn hiệu lực và không “Tự động áp dụng CTKM khi tính tiền”.

Bước 3: Điền thông tin còn thiếu của chương trình khuyến mại vào ô trống.

Lưu ý: Những trường thông tin có dấu (*) là trường bắt buộc nhập.

Sau đó, nhấn Sinh mã.

Bước 4: Chương trình hiển thị danh sách voucher vừa tạo, nhấn Phát hành\Lựa chọn nhóm khách hàng phù hợp để nhận mã.

Khi thực hiện thanh toán, thu ngân sẽ nhập mã trên voucher vào phần mềm bán hàng CukCuk để áp dụng khuyến mại cho khách hàng. Số lượng mã ưu đãi đã sử dụng, chưa sử dụng sẽ tự động được cập nhật trên trang quản lý 5Food.

Chi tiết Nghiệp vụ quản lý, phát hành, sử dụng Mã ưu đãi xem tại đây.

8. QLNH mong muốn có thể bỏ chọn được tính thuế, phí dịch vụ trong những trường hợp nhất định.

Chi tiết thay đổi: Trên Trang quản lý, nhà hàng thiết lập Có tính thuế GTGT khi bán hàng, chương trình bổ sung tích chọn “Cho phép thu ngân thay đổi tính thuế theo từng đơn hàng” giúp thu ngân có thể bỏ chọn tính thuế, phí dịch vụ trong một số trường hợp nhất định.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng/Bán hàng\Sửa.

Bước 2: Tích chọn Cho phép thu ngân thay đổi phí dịch vụ theo từng đơn hàng\Cất.

Sau khi thiết lập, trên phần mềm bán hàng, thu ngân thực hiện tính tiền cho khách có thể bỏ chọn tính Thuế GTGT/Phí dịch vụ cho một số trường hợp nhất định.

 

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận