R9

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn ghi rõ lý do Bớt tiền lẻ cho khách trên báo cáo Bảng kê hóa đơn khuyến mại (hiện nay nếu bớt tiền lẻ cho khách thì cột Lý do khuyến mại không hiển thị thông tin này)
2. Kế toán nhà hàng muốn in được phiếu báo hàng để làm căn cứ đi kiểm tra kho xem còn đủ hàng không trước khi đặt hàng
3. Quản lý nhà hàng muốn xem được danh sách các món chưa được thiết lập định lượng nguyên vật liệu để dễ nhận biết và nhập đủ thông tin cho món đó
4. Quản lý nhà hàng không muốn phần mềm tự động áp dụng các chương trình khuyến mại vì việc quyết định chương trình khuyến mại nào được áp dụng cho khách hàng là do quyền quyết định của nhà hàng (thu ngân tự quyết định lúc tính tiền)

II. PC – Bán hàng

1. Bổ sung thông báo rõ ràng trên các ứng dụng PC/POS khi không đồng bộ được để người sử dụng biết và chủ động xử lý công việc
2. Bổ sung việc phân trang thực đơn để tối ưu tốc độ chương trình
3. Hiển thị thêm chữ “Bàn” ở một số màn hình trên PC/POS để dễ nhận biết đâu là số bàn (hiện tại một số chỗ đang ghi liền số order và số bàn gây khó hiểu)

III. Mobile – Bán hàng

1. Hiển thị thêm chữ “Bàn” ở một số màn hình trên máy tính bảng và điện thoại để dễ nhận biết đâu là số bàn (hiện tại một số chỗ đang ghi liền số order và số bàn gây khó hiểu)
2. Bổ sung thông báo rõ ràng trên các ứng dụng mobile khi không đồng bộ được để người sử dụng biết và chủ động xử lý công việcI. Web


1. Quản lý nhà hàng muốn ghi rõ lý do Bớt tiền lẻ cho khách trên báo cáo Bảng kê hóa đơn khuyến mại (hiện nay nếu bớt tiền lẻ cho khách thì cột Lý do khuyến mại không hiển thị thông tin này)

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R9, khi thu ngân bớt tiền lẻ cho khách thì thông tin này sẽ được hiển thị chi tiết tại cột Lý do khuyến mại trên báo cáo Bảng kê hóa đơn khuyến mại.

2. Kế toán nhà hàng muốn in được phiếu báo hàng để làm căn cứ đi kiểm tra kho xem còn đủ hàng không trước khi đặt hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R9, khi xem Phiếu báo hàng, phần mềm bổ sung chức năng In để kế toán nhà hàng có thể in và làm căn cứ đi kiểm tra kho trước khi đặt hàng.

Các bước thực hiện:

 • Nhấn Mua hàng/Báo hàng.
 • Chọn phiếu báo hàng muốn in, nhấn Xem.
 • Nhấn In.

3. Quản lý nhà hàng muốn xem được danh sách các món chưa được thiết lập định lượng nguyên vật liệu để dễ nhận biết và nhập đủ thông tin cho món đó
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, phần mềm bổ sung cột Định lượng NVL trên danh sách Thực đơn, giúp quản lý nhà hàng biết được món nào chưa được thiết lập nguyên vật liệu để nhập bổ sung thông tin.4. Quản lý nhà hàng không muốn phần mềm tự động áp dụng các chương trình khuyến mại vì việc quyết định chương trình khuyến mại nào được áp dụng cho khách hàng là do quyền quyết định của nhà hàng (thu ngân tự quyết định lúc tính tiền)

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R9, quản lý nhà hàng có thể quyết định có muốn phần mềm tự động áp dụng các chương trình khuyến mại hay không bằng cách chọn hoặc bỏ tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền tại phần Thiết lập hệ thống/tab Mua hàng/Bán hàng.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn Thiết lập hệ thống.
 • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
 • Tại mục Bán hàng, nhấn Sửa.
 • Trường hợp không muốn phần mềm tự động áp dụng các chương trình khuyến mại.
  • Bỏ tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền.
  • Khi đó các chương trình khuyến mại sẽ không tự động áp dụng khi thu ngân tính tiền.

 • Trường hợp nhà hàng muốn tự động áp dụng các chương trình khuyến mại.
  • Tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền.
  • Khi thu ngân tính tiền cho khách thì các chương trình khuyến mại sẽ tự động áp dung.
II. PC – Bán hàng
1. Bổ sung thông báo rõ ràng trên các ứng dụng PC/POS khi không đồng bộ được để người sử dụng biết và chủ động xử lý công việc
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, trong trường hợp máy thu ngân không đồng bộ được lên online, khi nhấn vào biểu tượng đám mây thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo đồng bộ chi tiết và rõ ràng hơn cho người dùng.


2. Bổ sung việc phân trang thực đơn để tối ưu tốc độ chương trình

Chi tiết thay đổi:3. Hiển thị thêm chữ “Bàn” ở một số màn hình trên PC/POS để dễ nhận biết đâu là số bàn (hiện tại một số chỗ đang ghi liền số order và số bàn gây khó hiểu)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, phần mềm sẽ hiển thị thêm chữ “Bàn” tại các màn hình Ghép order, Kiểm đồ, Tách hóa đơn, Danh sách hóa đơn, Chi tiết hóa đơn, Hủy hóa đơn, nhằm tránh gây nhầm lẫn giữa số order và số bàn cho người dùng.

 • Tại màn hình Ghép order.
 • Tại màn hình Kiểm đồ.

 • Tại màn hình Tách hóa đơn.

 • Tại màn hình Danh sách hóa đơn.
 • Tại màn hình Chi tiết hóa đơn.

 • Tại màn hình Hủy hóa đơn.


III. Mobile – Bán hàng

1. Hiển thị thêm chữ “Bàn” ở một số màn hình trên máy tính bảng và điện thoại để dễ nhận biết đâu là số bàn (hiện tại một số chỗ đang ghi liền số order và số bàn gây khó hiểu)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, phần mềm sẽ hiển thị thêm chữ “Bàn” tại hầu hết các màn hình (trừ màn hình order card và phiếu tạm tính giữ nguyên), nhằm tránh gây nhầm lẫn giữa số order và số bàn cho người dùng.
Trên máy tính bảng.

 • Màn hình lập order.
 • Màn hình chi tiết order.
 • Màn hình Ghép order.
 • Màn hình Kiểm đồ.
Trên điện thoại

 • Màn hình lập order.
 • Màn hình chi tiết order.
 • Màn hình Ghép order.
 • Màn hình Kiểm đồ.


2. Bổ sung thông báo rõ ràng trên các ứng dụng mobile khi không đồng bộ được để người sử dụng biết và chủ động xử lý công việc
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, trong trường hợp thiết bị không đồng bộ được lên online, phần mềm sẽ đưa ra thông báo đồng bộ chi tiết và rõ ràng hơn cho người dùng.
Trên máy tính bảng.

 • Nhấn vào biểu tượng đám mây để xem thông báo đồng bộ dữ liệu chi tiết.

Trên điện thoại.

 • Chạm vào tab Tiện ích.
 • Chạm vào Đồng bộ dữ liệu để xem chi tiết thông báo.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan