Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng

STT

Nghiệp vụ

Ví dụ

Cách thiết lập

1

Nhà hàng có 1 Khu vực phục vụ và có 1 bếp/bar chế biến chung cho tất cả các order trong nhà hàng

Quán cơm/phở chỉ có 1 bếp chế biến tất cả các món ăn phục vụ chung cho cả nhà hàng

*Trên Web:

Không thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”

– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 1 Bếp, chọn tất cả các món trong nhà hàng đều chế biến Bếp.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.

2

Nhà hàng có 1 Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar phục vụ chung cho tất cả các order, mỗi món chế biến ở một bếp/bar.

Nhà hàng ẩm thực có 1 khu vực bếp gồm 2 bếp: 1 bếp chuyên chế biến món ăn Châu Âu, 1 bếp chuyên chế biến món ăn Châu Á. Mỗi món được chỉ được chế biến ở 1 bếp.

*Trên Web:
Không thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 2 bếp là Bếp Âu và Bếp Á. Các món theo phong cách ẩm thực Châu Á được chế biến ở Bếp Âu, các món theo phòng cách ẩm thực Châu Âu được chế biến ở Bếp Á.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.

3
Nhà hàng có 1 Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar phục vụ chung cho tất cả các order, mỗi món được chế biến ở nhiều bếp/bar khác nhau.
Nhà hàng chuyên phục vụ món Âu, có 1 Khu vực phục vụ gồm 2 bếp: bếp chế biến và bếp trang trí. Bếp chế biến phụ trách chuẩn bị và chế biến các NVL chính, bếp trang trí chuẩn bị NVL phụ và trang trí cho món ăn.
*Trên Web:
thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 2 bếp là Bếp Chế biến và bếp trang trí, bỏ trống Khu vực phục vụ. Chọn tất cả các món chế biến ở cả Bếp chế biến và bếp trang trí.
*Trên PC:
Thiết lập khu vực phục vụ: Toàn bộ nhà hàng.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.
4
Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ, mỗi khu vực có 1 bếp/bar chỉ phục vụ cho các nhóm khách order ở khu vực tương ứng. Các bếp/bar chế biến các món giống nhau. Ở từng khu vực, mỗi món được chế biến ở 1 bếp/bar.
Nhà hàng gồm 3 tầng, mỗi tầng có 1 bếp chế biến riêng. Mỗi bếp đều chế biến được tất cả các món có trong thực đơn của nhà hàng. Bếp ở Tầng 1, chế biến món Salad Nga xong chỉ phục vụ cho thực khách ngồi tầng 1, tương tự với tầng 2, tầng 3.
*Trên Web:
Không thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 Bếp: Bếp Tầng 1, Bếp Tầng 2, Bếp Tầng 3.
*Trên PC:
– Thiết lập Gửi bếp/bar theo khu vực. Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn Bếp ở tầng tương ứng.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.
5
Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ, mỗi khu vực có nhiều bếp/bar chỉ phục vụ cho các nhóm khách order ở khu vực tương ứng, mỗi bếp/bar chế biến 1 loại món. Các Khu vực phục vụ các món giống nhau. Ở từng khu vực, mỗi món được chế biến ở một bếp/bar.
Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến. Bếp Nóng chuyên chế biến các món nướng, xào. Bếp Lạnh chuyên chế biến các món salad, món trộn. Bếp ở Tầng 1, chế biến món Salad Nga xong chỉ phục vụ cho thực khách ngồi tầng 1, tương tự với tầng 2.
*Trên Web:
thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 2 bếp là Bếp Nóng và Bếp Lạnh. Cả 2 bếp đều có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2. Các món nướng, xào chế biến ở Bếp Nóng, các món salad, trộn chế biến ở Bếp Lạnh
*Trên PC:
Thiết lập khu vực phục vụ: Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn khu vực đó.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.
6
Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ, mỗi khu vực có nhiều bếp/bar chỉ phục vụ cho các nhóm khách order ở khu vực tương ứng. Các bếp/bar chế biến các món giống nhau. Ở từng khu vực, mỗi món được chế biến ở nhiều bếp/bar.
Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến: bếp chế biến và bếp trang trí. Bếp chế biến phụ trách chuẩn bị và chế biến các NVL chính, bếp trang trí chuẩn bị NVL phụ và trang trí cho món ăn. Bếp tầng nào chế biến và trang trí xong chỉ phục vụ cho thực khách ngồi ở tầng đó.
*Trên Web:
thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 2 bếp là Bếp Chế biến và bếp trang trí. Cả 2 bếp đều có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2. Tất cả các món đều được chế biến ở Bếp Chế biến và bếp trang trí

*Trên PC:

Thiết lập khu vực phục vụ: Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn khu vực đó.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.

7
Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar, 1 bếp/bar chế biến 1 số món phục vụ chung cho cả nhà hàng. Các khu vực còn lại có nhiều bếp/bar chế biến các món khác, phục vụ riêng cho các order tại khu vực đó. Mỗi món được chế biến ở 1 bếp/bar
Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến: bếp Nóng và bếp Lạnh. Bếp Nóng chuyên chế biến các món nướng, xào. Bếp Lạnh chuyên chế biến các món salad, món trộn. Ngoài ra, nhà hàng có 1 khu bếp Âu, chuyên làm Pizza, phục vụ chung cho toàn nhà hàng.
*Trên Web:
thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 bếp là Bếp Nóng, Bếp Lạnh và Bếp Pizza. Bếp Nóng, Bếp Lạnh, Bếp Pizza có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2. Bếp Nóng chế biến các món nướng, xào, Bếp Lạnh chế biến các món salad, trộn. Bếp Pizza chế biến các món Pizza
*Trên PC:
– Thiết lập khu vực phục vụ: Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn khu vực đó.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.
8
Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar, 1 bếp/bar chế biến 1 số món phục vụ chung cho cả nhà hàng. Các khu vực còn lại có bếp/bar riêng chế biến các món khác, phục vụ riêng cho các order tại khu vực đó. Mỗi món được chế biến ở nhiều bếp/bar.
Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến: bếp chế biến và bếp trang trí. Bếp chế biến phụ trách chuẩn bị và chế biến các NVL chính, bếp trang trí chuẩn bị NVL phụ và trang trí cho món ăn. Bếp tầng nào chế biến và trang trí xong chỉ phục vụ cho thực khách ngồi ở tầng đó. Ngoài ra, nhà hàng có 1 khu bếp Âu, chuyên làm Pizza, phục vụ chung cho toàn nhà hàng.
*Trên Web:
thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 bếp là Bếp Chế biến, bếp trang trí và Bếp Pizza. Bếp Chế biến, bếp trang trí, bếp Pizza có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2. Tất cả các món trừ Pizza đều được chế biến ở Bếp Chế biến và bếp trang trí. Các món Pizza được chế biến ở Bếp Pizza
*Trên PC:
– Thiết lập khu vực phục vụ: Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn khu vực đó.
Xem cách thiết lập chi tiết tại đây.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan