1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?

Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?

Đối với các nhà hàng quản lý chặt chẽ quy trình ghi order và phục vụ món, quản lý muốn nhân viên ghi order không được phép tự ý hủy món, hủy order mà chưa có sự cho phép của mình. Để thực hiện được công việc này trên phần mềm thì cần thiết lập như sau:

 • Trên trang quản lý CUKCUK.VN, tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng, tích chọn Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận trước khi hủy order, hủy món.
 • Sau khi thiết lập, khi thu ngân muốn hủy món, hủy order thì sẽ phải có xác nhận tài khoản của quản lý.
  • Khi hủy món

  • Khi hủyorder


Lưu ý:

 • Những vai trò có thể xác nhận hủy món, hủy order bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
 • Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món, hủy order cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan