1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định

Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định

Trường hợp bàn của nhà hàng/quán không cố định (thường xảy ra tại các quán nhậu, bia hơi…) thì cần thực hiện như sau:

  • Sử dụng biển số bàn và đặt trên bàn khách ngồi.
  • Thiết lập nhanh sơ đồ nhà hàng với số bàn bằng tổng số biển bàn.
    • Ví dụ nhà hàng có 50 biển bàn thì thiết lập sơ đồ nhà hàng có 50 bàn.
    • Nếu nhà hàng có số lượng biển bàn lớn thì nên chia thành nhiều khu vực để dễ quản lý.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan