1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Để xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đăng ký sử dụng chính thức, thực hiện như sau:

 • Tại phần Thiết lập hệ thống, nhấn Xóa dữ liệu nhà hàng.
 • Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo, nhấn Tiếp tục nếu chắc chắn muốn xóa dữ liệu.
 • Nhập mật khẩu tài khoản Quản trị hệ thống để xác nhận.
 • Lựa chọn các mục muốn xóa dữ liệu: Xóa danh mục, toàn bộ doanh thu và phát sinh hoặc Chỉ xóa doanh thu nhà hàng.
 • Trường hợp lựa chọn Xóa danh mục, toàn bộ doanh thu và phát sinh, bỏ tích chọn đối với các danh mục muốn xóa.
 • Nhấn Thực hiện.
 • Chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại hoặc email khi khai báo tài khoản Quản trị hệ thống. Trường hợp chưa khai báo đủ số điện thoại và email tài khoản Quản trị hệ thống, cần thực hiện khai báo trong mục Danh muc/Nhân viên.
 • Nhập Mã xác nhận, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ xóa dữ liệu nhà hàng đã lựa chọn.

Lưu ý:

 • Khi xóa dữ liệu nhà hàng, cần đảm bảo tất cả các thiết bị tại nhà hàng đều có kết nối Internet.
 • Chỉ xóa dữ liệu nhà hàng khi dữ liệu cũ, không đúng hoặc không quan trọng do sau khi xóa dữ liệu sẽ không thể khôi phục lại.

(Tính năng hiện tại chỉ thí điểm đối với một số nhà hàng. Vui lòng liên hệ MISA để được sử dụng tính năng này.)

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan