1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn

Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn

Thực tế: Kế toán lập phiếu xuất kho bán hàng với số lượng món >3000 thì khi chuyển bước Tính toán nguyên vật liệu, chương trình sẽ hiển thị màn hình trắng, không thể thực hiện tính toán và lập phiếu.


Cách giải quyết:
Chia thành nhiều phiếu xuất khác nhau theo từng khoảng thời gian, tốt nhất là thực hiện công việc này hàng ngày.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan