Mua m tặng n - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Mua m tặng n

1. Mục đích

Giúp nhà hàng thiết lập chương trình khuyến mại tặng món cho khách khi khách hàng mua 1 món cụ thể hoặc các món trong nhóm thực đơn nhất định.
2. Các bước thực hiện

Để thiết lập chương trình khuyến mại Mua m tặng n, thực hiện như sau:

1. Chọn Khuyến mại.


2. Chọn tab Chương trình khuyến mại.


3. Nhấn Thêm. Chọn chương trình Mua m tặng n.

4. Khai báo Thông tin chung Thời gian áp dụng của chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

5. Khai báo điều kiện được hưởng khuyến mại đối với Món mua.
a. Trường hợp mua 1 món cụ thể: Tích chọn Món cụ thể.

Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Trường hợp mua 1 món trong nhóm thực đơn: Tích chọn Nhóm thực đơn.
Xem/tải phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

6. Nhấn biểu tượng trong phần Món tặng để chọn món tặng cho khách.
7. Chọn món tặng cho khách hàng trong các trường hợp:

Tặng 1 món cụ thể
(Ví dụ: tặng 1 lon Cocacola).
Tặng 1 món tùy chọn trong nhiều món
(Ví dụ: tặng 1 đồ uống tùy chọn: 1 lon Cocacola hoặc 1 lon pepsi hoặc 1 lon Diet pepsi)
Tặng nhiều món
(Ví dụ: Tặng 1 lon Cocacola và 1 pizza Chicken Fajitas cỡ nhỏ).

 

Cập nhật 08/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan