Cách kiểm tra cấu hình trên máy tính/máy POS - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Cách kiểm tra cấu hình trên máy tính/máy POS

Để kiểm tra cấu hình, dung lượng trống trên máy tính thực hiện như sau:
Xem lại cấu hình khuyến nghị máy PC/POS dành cho thu ngân tại đây

1. Kiểm tra cấu hình

1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop.
2. Chọn Properties.

2. Kiểm tra dung lượng trống của ổ cứng
1. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop.

2. Nhấn chuột phải vào biểu tượng ổ C: (Ổ cài hệ điều hành của máy tính).
3. Chọn Properties.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan