Cùng một yêu cầu chế biến tại sao lại in ra máy in của bếp nhiều lần? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Cùng một yêu cầu chế biến tại sao lại in ra máy in của bếp nhiều lần?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Cùng một yêu cầu chế biến tại sao lại in ra máy in của bếp nhiều lần?

Cùng một yêu cầu chế biến tại sao lại in ra máy in của bếp nhiều lần?

Nguyên nhân của việc order được in ra 2 lần tại máy in của bếp là do cả 2 máy POS của thu ngân đều đang thiết lập máy in cho bếp.
Cụ thể, khi nhân viên phục vụ lập order, gửi bếp; yêu cầu này được gửi đến hệ thống xử lý của phần mềm và được đồng bộ về tất cả các máy POS của thu ngân. Khi đó phần mềm mặc định có bao nhiêu máy POS của thu ngân thiết lập kết nối máy in cho bếp thì có bấy nhiêu lệnh in tại máy in của bếp. Để khắc phục tình trạng này, nhà hàng cần thiết lập kết nối máy in cho bếp trên 1 máy thu ngân.


Lưu ý: Với nhà hàng có nhiều bếp/bar (mỗi bếp/bar chế biến một số món) thì chỉ thiết lập kết nối máy in cho tất cả bếp/bar trên 1 máy thu ngân.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan