Gia hạn, nâng cấp thuê bao - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Gia hạn, nâng cấp thuê bao

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng hàng thực hiện gia hạn, nâng cấp thuê bao sử dụng.
3. Các bước thực hiện
Để gia hạn, nâng cấp thuê bao sử dụng, thực hiện như sau:
1. Trên trang web Quản lý, nhấn Thuê bao/Thay đổi giấy phép.

Thực hiện theo 3 bước sau:

Chi tiết như sau:
Bước 1: Chọn sản phẩm
1. Tùy theo nhu cầu thực tế, thực hiện gia hạn, nâng cấp thuê bao theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1:
Mua thêm thời gian sử dụng

 • Nhập thời gian sử dụng tại thông tin Gia hạn thêm.


Trường hợp 2:
Thay đổi gói sản phẩm sử dụng

 • Nhấn chọn thông tin gói thuê bao đang sử dụng.
 • Chọn gói thuê bao khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp nhà hàng hạ gói từ Enterprise xuống Professional thì chỉ giữ lại được 1 nhà hàng hoạt động. Khi đó cần ngừng kinh doanh các nhà hàng không hoạt động và giữ lại 1 nhà hàng. Trong trường hợp số lượng thiết bị tính tiền đang sử dụng >10 thiết bị thì khi hạ gói cần loại bỏ thiết bị hoặc mua thêm số lượng thiết bị còn lại.
 • Trường hợp nhà hàng hạ gói từ Enterprise xuống Standard thì chỉ giữ được 1 nhà hàng hoạt động và 1 bếp/bar. Khi đó cần:
  • Ngừng kinh doanh và giữ lại 1 nhà hàng hoạt động.
  • Với bếp/bar cần loại bỏ và giữ lại 1 bếp/bar sử dụng.
  • Trong trường hợp số lượng thiết bị tính tiền đang sử dụng >1 thiết bị thì khi hạ gói cần loại bỏ thiết bị hoặc mua thêm số lượng nhà hàng còn lại.
 • Trường hợp nhà hàng hạ gói từ Professional xuống Standard thì chỉ giữ được 1 thiết bị tính tiền và 1 bếp/bar làm việc. Khi đó cần loại bỏ và giữ lại 1 bếp/bar sử dụng. Trong trường hợp số lượng thiết bị tính tiền đang sử dụng >1 thiết bị thì khi hạ gói cần loại bỏ thiết bị hoặc mua thêm số lượng nhà hàng còn lại.


Trường hợp 3:
Thay đổi số lượng thiết bị bán hàng (Áp dụng với gói thuê bao Standard và Professional)

 • Chương trình đã hiển thị số lượng thiết bị tính tiền mặc định tương ứng với gói thuê bao nhà hàng đã mua (Gói Standard là 1 thiết bị, Professional là 10 thiết bị)
 • Nhập số lượng thiết bị bán hàng = số lượng thiết bị mặc định + số lượng thiết bị mua thêm.


Lưu ý:
Cửa hàng bắt buộc phải gia hạn, mua thêm thời gian sử dụng trong các trường hợp:

 • Thời gian sử dụng chính thức < 3 tháng.
 • Hạ gói sản phẩm.
2. Nhấn Tiếp tục.
Bước 2: Xác nhận đơn hàng
1. Nhập bổ sung các thông tin về cửa hàng/quán, phục vụ cho việc liên hệ.

2. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 3: Thanh toán
1. Chương trình đã hiển thị thông tin đơn đặt hàng để nhà hàng xem lại trước khi thanh toán.
2. Hiện tại, chương trình hỗ trợ thanh toán qua Paypal, nhấn Tiếp tục để thực hiện thanh toán.

3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Paypal.

4. Nhấn Log In.
5. Nhấn Continue để xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thư đặt mua thành công đến hòm thư điện tử của khách hàng.

Nếu gặp vướng mắc trong quá trình đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với MISA theo thông tin:

 • Trung tâm hỗ trợ: +49 030 89568366
 • Email:support@360grad.it
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan