Khách đến ăn tại nhà hàng có mua thêm đồ mang về, ghi nhận tất cả các món trên 1 order theo đúng các mức thuế áp dụng thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách đến ăn tại nhà hàng có mua thêm đồ mang về, ghi nhận tất cả các món trên 1 order theo đúng các mức thuế áp dụng thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách đến ăn tại nhà hàng có mua thêm đồ mang về, ghi nhận tất cả các món trên 1 order theo đúng các mức thuế áp dụng thế nào?

Khách đến ăn tại nhà hàng có mua thêm đồ mang về, ghi nhận tất cả các món trên 1 order theo đúng các mức thuế áp dụng thế nào?

Thực tế, khi khách đến ăn tại nhà hàng đôi khi sẽ mua thêm đồ ăn mang về. Để ghi nhận tất cả các món trên 1 order, áp dụng đúng thuế suẩt cho các món theo từng hình thức ăn tại nhà hàng và mang về, thực hiện như sau:

 • Trên màn hình ghi order, nhấn chọn món khách mang về.
 • Nhấn chọn Mang về.
 • Khi đó chương trình sẽ tự động ghi nhận món với hình thức mang về và áp dụng đúng mức thuế với món.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan