Ghi order chọn món combo tùy chọn món con như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi order chọn món combo tùy chọn món con như thế nào?

Để ghi order theo yêu cầu của khách trong trường hợp này, thực hiện như sau:

  1. Chọn combo khách gọi trong thực đơn
  2. Chọn món khách yêu cầu
  3. Chọn đủ số lượng món (đã thiết lập ở phần thực đơn)

Ví dụ:
Khách gọi 2 combo Bữa trưa vui vẻ. Mỗi combo chọn các món con như sau:

  • 1 Combo Bữa trưa vui vẻ gồm: Miến ngan trộn, Bún đậu mắm tôm và Bia Hà Nội
  • 1 Combo Bữa trưa vui vẻ gồm: Phở bò, Mỳ ý sốt nấm và Bia Larue

Để ghi order theo yêu cầu của khách trong trường hợp này, thực hiện như sau:

 

  1. Chọn Thêm order, chọn combo Bữa trưa vui vẻ trong thực đơn

2. Chọn món con cho combo Bữa trưa vui vẻ theo yêu cầu của khách. Màn hình order hiển thị:

 

Lưu ý:

  • Trước khi thực hiện các thao tác trên, nhà hàng cần khai báo món combo theo hướng dẫn tại: Thêm combo vào thực đơn
  • Chưa đáp ứng đặt món cho đặt chỗ có chọn combo tùy chọn món
Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan