Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, thu ngân ghi nhận trên phần mềm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, thu ngân ghi nhận trên phần mềm thế nào?

Trường hợp nhà hàng có phát hành mã ưu đãi đến khách hàng, thu ngân có thể ghi nhận mã ưu đãi này khi tính tiền cho khách như sau:

 

  • Tại màn hình Tính tiền, nhập Mã ưu đãi của khách.
  • Nếu mã ưu đãi của khách hợp lệ, nhấn biểu tượng để xem chi tiết Mã của khách.
  • Nhấn Áp dụng.

 

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan