Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Tính tiền
 6. Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Tính tiền
 6. Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?

Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?

Trường hợp nhà hàng có phát hành mã ưu đãi đến khách hàng, thu ngân có thể ghi nhận mã ưu đãi này khi tính tiền cho khách như sau:

 • Tại màn hình Tính tiền, nhập Mã ưu đãi của khách.

 • Nếu mã ưu đãi của khách hợp lệ, nhấn biểu tượng để xem chi tiết Mã của khách.

 • Nhấn Áp dụng.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan