Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?

Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?

Trường hợp quên mật khẩu, có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập thông qua email cá nhân như sau:

*Email cá nhân được khai báo trong phần Danh mục/Nhân viên:
Trên web

 • Truy cập địa chỉ trang web quản lý của nhà hàng. Ví dụ: test2015.cukcuk.vn
 • Trên màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.
 • Nhập tên đăng nhập và Mã xác nhận.
 • Nhấn Lấy lại mật khẩu.
 • Chương trình sẽ gửi Thông tin thay đổi mật khẩu vào địa chỉ email tài khoản đã khai báo trước đó.
 • Truy cập vào địa chỉ email cá nhân, nhấn vào liên kết xác nhận đổi mật khẩu để nhận mật khẩu mới.
 • Nhấn vào thông tin Click here để xác nhận.
 • Chương trình sẽ gửi mật khẩu tạm thời đến email cá nhân.
 • Thực hiện đăng nhập với mật khẩu mới và đổi lại mật khẩu.
Trên PC/POS

 • Mở phần mềm CUKCUK Bán hàng, nhấn Quên mật khẩu.
 • Chương trình sẽ tự động mở trang Lấy lại mật khẩu. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như trường hợp trên web.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan