Khắc phục tình trạng không thu nợ được cho khách với số lượng hóa đơn lớn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Khắc phục tình trạng không thu nợ được cho khách với số lượng hóa đơn lớn
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Khắc phục tình trạng không thu nợ được cho khách với số lượng hóa đơn lớn

Khắc phục tình trạng không thu nợ được cho khách với số lượng hóa đơn lớn

Thực tế: Với những khách hàng nợ nhiều hóa đơn, khi thu ngân thực hiện thu tiền sẽ không thể thực hiện được.

Cách giải quyết: Chia nhỏ thành nhiều lần thu. Ví dụ: Khách nợ 100 hóa đơn thì chia thành 4 lần, mỗi lần 25 hóa đơn, có thể thu tiền theo từng ngày để dễ quản lý.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan