Làm thế nào để ghi order cho nhiều nhóm khách vào cùng 1 bàn? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để ghi order cho nhiều nhóm khách vào cùng 1 bàn?


Thao tác xếp bàn của nhân viên thu ngân như sau:
1. Trên màn hình ghi order nhấn biểu tượng .
2. Tích chọn số tầng và số bàn cho nhóm khách thứ nhất ngồi.
3. Tích chọn số tầng và số bàn nhóm khách thứ nhất đã ngồi cho nhóm khách tiếp theo.
Ví dụ:
Các bàn khách ăn tại nhà hàng Bảo Trang gồm có 6 ghế, đôi
khi có những nhóm khách chỉ có 2 hoặc 3 người. Nhà hàng thường xếp các
nhóm khách đó vào cùng 1 bàn.
Làm thế nào để nhà hàng ghi order cho các nhóm khách ngồi cùng 1 bàn như trên?
Để ghi order cho các nhóm khách khác nhau vào cùng 1 bàn, thực hiện như sau:

1. Quản lý nhà hàng thiết lập cho phép các nhóm khách khác nhau ngồi chung bàn:
2. Nhân viên ghi order cho nhóm khách thứ nhất, ví dụ: vào bàn số 106.

3. Tiếp tục ghi order cho nhóm khách thứ hai vào bàn số 106.Lưu ý: Thu ngân chỉ có thể xếp nhiều nhóm khách ngồi cùng 1 bàn khi quản lý nhà hàng đã thiết lập tính năng này trên phần mềm. Thao tác thiết lập của quản lý
nhà hàng như sau:
1. Đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN trên trình duyệt web
2. Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Tab Mua hàng/Bán hàng.
3.
Trong phần Bán hàng, nhấn Sửa rồi tích chọn Cho phép các nhóm khách khác nhau ngồi chung bàn.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan