Nhân viên ghi order/thu ngân không muốn lưu thông tin khách gọi giao hàng vãng lai vào phần mềm thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Nhân viên ghi order/thu ngân không muốn lưu thông tin khách gọi giao hàng vãng lai vào phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Nhân viên ghi order/thu ngân không muốn lưu thông tin khách gọi giao hàng vãng lai vào phần mềm thì làm thế nào?

Nhân viên ghi order/thu ngân không muốn lưu thông tin khách gọi giao hàng vãng lai vào phần mềm thì làm thế nào?

Trường hợp nhân viên ghi order/thu ngân không muốn lưu thông tin khách hàng gọi giao hàng có thể thực hiện theo cách sau:

 • Quản lý khai báo khách hàng có thông tin Giao hàng.
 • Khi nhân viên ghi order/thu ngân ghi thông tin giao hàng cho khách, thực hiện chọn khách hàng là Giao hàng.
 • Nhập thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng tại phần Ghi chú.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan