Sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì thực hiện thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì thực hiện thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì thực hiện thế nào?

Sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì thực hiện thế nào?

Thu ngân có thể sắp xếp các chức năng thường sử dụng trên order bằng cách:

 • Trên giao diện màn hình bán hàng, nhấn biểu tượng và chọn Thiết lập.
 • Tại phần Thiết lập chung, nhấn Thứ tự hiển thị chức năng.

1. Chọn Màn hình danh sách order: sử dụng các phím chức năng Lên/Xuống để di chuyển các chức năng.

 • Nhấn Cất.
 • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.
2. Chọn Màn hình chi tiết order: tích chọn các tính năng muốn hiển thị trên màn hình chi tiết order

 • Nhấn Cất.
 • Màn hình chi tiết order sẽ hiển thị các chức năng theo thiết lập

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan