Tại sao IP máy chủ hiển thị 127.0.0.01:42016, có kết nối được không? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Tại sao IP máy chủ hiển thị 127.0.0.01:42016, có kết nối được không?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Tại sao IP máy chủ hiển thị 127.0.0.01:42016, có kết nối được không?

Tại sao IP máy chủ hiển thị 127.0.0.01:42016, có kết nối được không?

Hỏi: CUKCUK Server được cài đặt trên máy thu ngân, khi tìm kiếm địa chỉ IP máy chủ nội bộ, chương trình hiển thị 127.0.0.1:42016. Nguyên nhân tại sao và có kết nối được không?
Trả lời: Đây là 1 tính năng của chương trình đáp ứng trường hợp máy tính thu ngân cài đặt đồng thời 2 phần mềm CUKCUK Bán hàng và CUKCUK Server, IP máy chủ nội bộ khi tìm kiếm luôn hiển thị 127.0.0.1:42016 đảm bảo CUKCUK Bán hàng luôn kết nối được đến CUKCUK Server trong mọi trường hợp (kể cả trong trường hợp IP Máy tính bị thay đổi).


Lưu ý:
– Địa chỉ IP này chỉ hiển thị trên màn hình tìm kiếm Thông tin máy chủ, sau khi kết nối IP sẽ tự động hiển thị là địa chỉ IP theo đúng giải mạng kết nối (Ví dụ: 192.168.1.155)
– Với các thiết bị khác tại nhà hàng vẫn thực hiện kết nối đến Máy chủ nội bộ qua IP hiển thị trên CUKCUK Server (Ví dụ: 192.168.1.155)

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan