Thu ngân muốn hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Thu ngân muốn hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Thu ngân muốn hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món thì làm thế nào?

Thu ngân muốn hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món thì làm thế nào?

Để luôn hiển thị bàn phím số cố định trên màn hình máy POS, giúp nhập nhanh số lượng khi chọn món cho khách thì thực hiện như sau:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Tại phần Thiết lập chung, nhấn Sửa.
 • Tích chọn Hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món.
 • Nhấn Cất.
 • Khi đó, trên màn hình lập order trên máy POS sẽ hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan